Реакторите за Белене не са произведени

(+видео)

Иван Костов: Здравейте! Благодарим ви за вниманието към нашата пресконференция. Ние анализирахме на тази първа фаза данните от преброяването на фона на основните документи, в които се решава въпроса за управлението на страната. Тъй като преброяването, създадено преди 120 години, Министерството на финансите е и инструмент за управление на страната. Ние констатирахме, че всички основни документи, включително и някои новопоявили се като, примерно Националния план за реформи не отговарят на реалността. Ние имаме едно, макар и не катастрофално, но едно демографско състояние, на което управленските и публичните структури не съответстват. Към днешна дата, към момента на преброяването се вижда, че основните структури, които произвеждат публични услуги, не функционират адекватно. Като най-драматични са разминаванията в управлението. Административно-териториалната му структура напълно не съответства на новите реалности.

В здравеопазването структурните и кадровите проблеми стават изключително тежки, защото на практика се появяват нови болници, създават се легла, които само принуждават хората да доплащат медицинската помощ.

Подобно е положението и в образованието. Наистина имахме някои различия по отношение на висшето образование, но по отношение на средното сме единодушни. Нито качеството на образованието съответства, нито структурно и разпределено на територията на страната то отговаря на нуждите. Като особено остър е проблемът с обучението и грижите за децата до 7 години. Тоест, предучилищното. Базисните понятия за българския език, за ценности, за порядки, за социализация на личността и т.н. са в плачевно състояние. И това, което ние считаме е, че при положение, че тези документи… ще ги повторя. Това е Националния план за развитие, Планът за регионално развитие на страната, Национални план за реформи, Евро + и Стратегията за национална сигурност. Всички тези разработки не съответстват на общността наречена българска нация. И ние това, което считаме, че трябва да наблюдаваме в следващите месеци и да се подготвим за него е да подготвим кандидата за президент, който ще подкрепим, на Синята коалиция, да вземе отношение по тези въпроси. Националните, президентски избори трябва да се водят като дебат на тази тема, защото те оформят стратегията на страната. В противен случай, управленското късогледство, неспособността да се предвижда бъдещето и да се съобразяваме с него водят до все по-задълбочаващо се и хронифициране на проблемите на страната от всякакво естество.

Кога Синята коалиция планира да има яснота около кандидат-президентската двойка?

Екатерина Михайлова: Много се надяваме да имаме яснота до края на месец април. В момента водят преговори ръководствата на софийските организации на СДС и ДСБ, тъй като ние искаме, говоря от страна на ДСБ, да излезем в един формат и за националните, и за местните избори. Да имаме единна регистрация, което означава да постигнем съгласие за няколко неща. Веднъж да се явим заедно за президентските избори. Втори път да се явим заедно на местните избори, под едно име. В смисъл, с единна регистрация в ЦИК и разбира се с разширяване след това, доколкото е възможно, според настроенията и възможностите в различните места. Но и да бъде много видимо. Затова почнах с това, че се водят преговори между софийските организации. Изчакваме да видим резултата от тях, за да може да продължим нататък с президентските избори.

Казахте, че сте намерили големи несъответствия между управленските програми и това, което показаха данните от преброяването. Бихте ли конкретизирали кои са най-фрапиращите?

Иван Костов: Няма реформи. Например, в Националния план за реформи. Няма реформи, които да решават точно тези въпроси. Въпросите стават все по-остри и все по-тежки вследствие на намаляващото население. Няколко фактора говорят за това, че намаляването на населението е свързано и със силното влошаване на стандарта и качеството на живот. Те са следните. Първо, обстоятелството, че българинът живее далеч по-малко отколкото европейския му събрат. Това, съчетано с по-високата смъртност на новородените деца и с голямата икономическа емиграция показва, че хората в страната не живеят добре. Всъщност, основния извод от преброяването, освен че не съответстват системите на публичните услуги, образование, здравеопазване и управление към общността, показва и много тежко и влошаващо се състояние. При наличието на новите реалности, а нова реалност е свободното движение на хората, възможността да се излезе, да се отиде в чужбина, да се работи там. Това не е отчетено също в тези документи. На практика, се получава така, че в много региони на страната средното поколение е в чужбина и възрастното поколение, бабите и дядовците отглеждат децата при пълна липса на родителите, което е голяма драма и разпад на семейството. От там ние виждаме тези престъпления на деца, виждаме престъпления срещу възрастни хора и какво ли не. Всичко това трябваше да се разгледа комплексно. Трябваше да се разгледа със системен подход да се вземе отношение по всеки един въпрос. Защото хората, които са излезли навън не трябва да бъдат разглеждани като невъзвръщенци от времето на социализма. Хората са излезли навън и ще се върнат ако в България намерят благоприятни възможности да живеят и да си гледат децата. Ние сме убедени в това. Това е стратегическата задача на държавното управление. В момента системата на здравеопазването следва съвършено друга логика, а не логиката да пази и да подобрява здравето на хората.

Г-н Костов, какво предлага ДСБ и въобще Синята коалиция в тази ситуация, в която няма рестрикции, няма приоритети на страната. Докога България ще потъва надолу?

Можете ли да предложите мерки за решаването на тези проблеми?

Иван Костов: Разбира се. Всички тези мерки, които ние ще направим усилия. Ще се опитаме говорител на тези наши идеи да стане нашият кандидат за президент. От друга страна, това за което вие казвате, основната причина за това България да е в това положение, основната причина е, че България попадайки в други политически и държавни реалности като страна член на Европейския съюз не се възползва от нито една от възможностите, които Европейският съюз и НАТО дадоха по отношение на сигурността на страната и по отношение на възможностите да бъде наваксано или поне намалено разстоянието между стандарта на живот на българите и стандарта на живот на европееца. Ние, на практика, не усвоихме европейските предприсъединителни фондове. Една огромна част от тях ще бъдат върнати. Ние не усвояваме и европейските програми. Това, което допускаме като страна изпаднала в неспособност да вземе тази финансова подкрепа е, че България минава на две скорости. Имаме изключително бедна провинция. Имаме обезлюдяващи се села и малки градове. В същото време имаме програми, европейски при това, за развитие на българското земеделие. Програмата за развитието на земеделието е програма за създаване на висок стандарт и качество на живот на хората, които остават да живеят в своите родни места. Това не е програма, която трябва да доведе до обезлюдяване, а при нас точно използването на тези европейски програми има обратен ефект. Макроикономически това са последиците. Няколко години България усвоява предприсъединителни програми и вместо да се подобри положението, вместо хората да останат в родните си места, на практика, ние наблюдаваме точно обратната тенденция.

Каква е причината за това?

Иван Костов: Причината е, че България се управлява зле. Особено в последните 10 години. Ако се върна към това как е правен опит да се решава този въпрос аз ще напомня, че ОДС направиха първия национален план за развитие и първия План за регионално развитие. Тогава тези планове трябваше да доведат до построяване на магистралите до 2006г. ако бяха реализирани. Те бяха захвърлени. След това бяха преписани и сроковете бяха изнесени към 2013г. без да се отчете това, че България ще стане част от европейското пространство, че ще има свободно движение на хора. Без да се реагира на тези нови реалности. И сега хората са излезли. Семейството е в колапс. Всичко това се струпва наведнъж. Но основната причина е лоша управляемост на страната. Това е според нас.

Г-н Костов, какво е вашето обяснение за смяната на позицията на вицепремиера Симеон Дянков относно АЕЦ “Белене”?

Защо БСП настоява толкова много за този проект?

Иван Костов: Защото руски пари, руски поръчки, руски гигантски монопол в сферата на доставка на електричество и цялостен монопол върху енергийните доставки. Ето защо. Защото са русофилска партия. От там черпят финансовата сила за своето политическо присъствие в страната. Това е обяснението. Заради това се и лъже, че реакторите са направени. Как могат да бъдат направени реактори без да има технически документ за тяхното съответствие от българските регулаторни органи. Как може да се произведе реактор без да са ясни новите европейски изисквания за безопасност. Какъв е този реактор? Каква е тази централа, която не се съобразява с цялостния процес на преоценка, който всички, включително големите ядрени страни в Европа правят, отказвайки се, спирайки, подлагайки на стрес-тестове и т.н. Как се произвеждат такива реактори? Как се планира такава централа без да са ясни тези изисквания? Те с нас играят ли си? Какво правят с нашата безопасност?

За смяната на позицията на Дянков?

Иван Костов: Аз искрено желаят г-н Дянков да е прав и да не се самозаблуждава нарочно. Защото от думите на премиера Борисов се вижда. Като че ли те направиха компромис да подпишат с банката, финансов консултант за енергийния проект, само и само да заявят, че са постигнали някакво съгласие помежду си. От друга страна, Дянков искрено се надява, че резултата от европейския натиск и европейската преоценка на безопасността и резултата от банката консултант, нейните становища ще бъдат различни от това, което в момента си мисли г-н Бойко Борисов. Освен, ако той не се самозаблуждава съзнателно, за да си оправдае промяната на позицията. Но не можем да кажем какво е точно.

Какви са опасенията на ДСБ след приемането на новия Изборен кодекс? Какво очаквате за малките населени места?

Екатерина Михайлова: За малките населени места, особено когато се провеждат местни избори очакваме това, което се е случвало и преди, а то е една от най-грозните картини, които виждаме по време на избори. Казвам за по-малките населени места, защото там най-много се манипулират кандидатите, най-много имаме пренос на избиратели, най-много зависимости, които са видими. Затова, по всяка вероятност точно там ще се опитат управляващите, казвам управляващите обаче и управляващите на съответните места, тоест не слагам само едни управляващи в тази категория, да манипулират хората или да ги притискат през други зависимости и да контролират вота. Това е, което очаквам да се случи. Затова ние от своя страна ще се опитаме да покрием цялата страна със застъпници. Така че да може освен през членовете си, които имаме в секционните комисии и през застъпници колкото можем да предотвратяваме тези случаи.

От БСП искат международни наблюдатели. Подкрепяте ли идеята?

Иван Костов: Това е наша идея. За международните наблюдатели първи ние тук говорихме на пресконференция и го казахме по повод на това, че вътрешния министър, който трябва да отговоря за реда на провеждането на избори на практика и ще участва в тях като шеф на предизборен щаб. Това ние намираме като абсурдно за една демократична страна и заради това се съмняваме изобщо в организацията на изборите.

От РЗС изразиха съмнение, че са манипулирани резултатите от преброяването с цел тази манипулация да се пренесе и върху вота. Имате ли такива данни и смятате ли, че има такава манипулация наистина?

Екатерина Михайлова: Това не можем да кажем. Тук мога да кажа следното, че има голяма разлика между избирателни списъци и данни от преброяване. И така трябва да е. Защото дори когато трябва да почне преброяването си спомняте, че всички ние задавахме въпроси и получихме уверението, че данните от преброяването няма да се ползват по друг начин освен за статистика и за стратегия за управление. Защото ако данните от преброяването, които ние лично попълваме и които може и да не са достоверни, защото имаме това право, по време на преброяването се използват от държавни институции директно, то това би било много сериозен проблем за защита на личните данни и за достоверност на информацията. В преброяването не попадат и много от гражданите, български, които имат право на глас. Така че няма как да има съответствие. И няма как ние да ви дадем отговор. Защото тук трябва експертиза, а тази експертиза част от информацията се съхранява в НСИ и имаме уверението от държавата, че тя няма да се използва за друго, а така и трябва да бъде. Защото ако се използва за друго, тогава би било опасно, което не сваля темата “До колко избирателните списъци ще бъдат актуални, адекватни на състоянието, реалното на българските избиратели. За съжаление и в този изборен кодекс не можа да се направи нещо, което ние предлагахме и в предишния парламент, а именно активна регистрация на избирателите, въвеждане на изборни книжки. Така че наистина да имаме реален поглед върху тези хора, които са избиратели и са активни. Без да лишаваме останалите избиратели от право на глас. Не намерихме подкрепа още по време на консултациите, преди изработването на Изборния кодекс, на тази наша идея и това наше предложение и то както знаете не се превърна в част от законодателството ни.

Датата 23 октомври, съгласни ли сте с нея?

Екатерина Михайлова: Не сме я обсъждали днес, но някъде по това време трябва да са. Разлика плюс или минус една седмица. В крайна сметка то не може да бъда по много по-различно време.

Г-н Костов, не е ли парадоксално, че всички опозиционни сили правят едни и същи констатации, лошо управление на страната. Въпреки това всички се стягат за местни избори, които няма да решат основни проблеми в страната.

Иван Костов: Ще го решат. В зависимост от резултата на тези избори ще се зададе бъдещия политически хоризонт на страната. И от двата избора, и от националните президентски, и от местните избори ще се видят политическите хоризонти. Ако щете дори и в някакъв смисъл ще се формира и коалицията преди втори тур, която ще управлява страната в следващия период. Ще се види дали и кой ще участва в тази коалиция. Изобщо много неща ще станат ясни след президентските избори. Кризата ще се доближи до своето политическо решение. Ако допуснем, например, че ГЕРБ спечели изборите, то той трябва да ги спечели с нечия чужда помощ, защото в момента няма собствено мнозинство. Чия? Е много важен въпрос. Ако ги загуби, какво ще стане с неговото управление в момента? То ще загуби цялата енергия, която черпи от доверието на хората и т.н. Така че изборите решават до голяма степен проблемите.

Г-н Костов, кандидата на Синята коалиция трябва ли да бъде известна политическа фигура? На какъв профил трябва да отговаря?

Иван Костов: Ние, стремейки се да запазим пълна лоялност към преговорния процес, в който участваме сме се самоограничили в отговорите на тези въпроси. В момента, в който изтекат нашите срокове във всеки случай ще хвърлим цялата яснота, която ви е необходима върху тези въпроси. Възможни са две стратегии. Едната стратегия, в момента ние предлагаме на СДС да изберем, какво се стремим да направим. Едната стратегия е утвърждаване на Синята коалиция и повишаване на доверието в нея в сравнение с предишните избори. Това е стратегия, която отстоява нашата идентичност, отстоява позицията ни в българския политически живот и ни представя като фактор с тежестта на нашето доверие. Другата стратегия е да се търси кандидат, който би могъл да разчита на много по-широка подкрепа, извън подкрепата, която може да събере самата Синя коалиция. Тоест, кандидат, който би могъл да се отвори като публична личност към по-широкия избирател.

Освен във формация Синя коалиция, преговори с други партии ще водите ли? Ще търсите ли някакво коалиционно споразумение за подкрепа на вашия кандидат?

Иван Костов: Да, казахме ви да.

Екатерина Михайлова: Но като Синя коалиция. Това е нашата позиция. Нашата позиция е, че Синята коалиция трябва да е пакт и тя да търси разширяването.

Благодарим ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...