РБ: Инж. Михаил Михайлов да си подаде оставката

Позиция на Реформаторски блок за проблемите с опазването на Българското Черноморие и развитието на устойчив туризъм

Реформаторският блок подкрепя действията на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за спиране на незаконните строежи върху крайбрежните плажове и дюни, за разследване на незаконната приватизация на защитени територии и за цялостно решаване на проблема с опазване на уникалната природа на Българското Черноморие. Опазването на природата на крайбрежието е фундамент за повишаване на качеството на българския туризъм по Черно море.За съжаление през годините по Черноморието бяха натрупани множество проблеми, за чието бързо и адекватно решаване настояваме:
1. Нашумелите казуси с къмпинг “Юг” в залива Корал и незаконния строеж в Природен парк “Странджа” до Синеморец извадиха наяве серия от закононарушения и лоши практики, които са мултиплицирани по целия бряг – липса на кадастрални карти на дюните, липса на цифрова карта на защитените територии и незаконна “приватизация” на терени публична собственост, както и незаконно блокирани процедури за обявяване на нови защитени територии. Настояваме за разкриване на виновните длъжностни лица в министерства, областните администрации и общините и налагане на съответните персонални наказания. Всички тези проблеми ни дават основание за искане на оставката на директора на Дирекция “Национална служба за защита на природата” инж. Михаил Михайлов, посочен от Комисията по досиетата като съдържател на явочна квартира под псевдонима “агент Липа”, за цялостен дългосрочен провал на държавните ангажименти за опазване на природата на Черноморието.

2. Настояваме установяването на наличието на дюни по Черноморското крайбрежие да се извършва от комисии от учени от БАН и Висшите училища, които включват геолози, геоморфолози, специалисти по почвознание, ботаници и други с цел избягване на повърхностното и конюнктурно решаване на проблема.

3. Настояваме час по-скоро да бъдат публикувани кадастралните карти на дюните, цифровата карта на защитените територии, както и да бъде завършена процедурата за обявяване на нова защитена територия в Корал и да бъдат публикувани всички заповеди за защитените зони по Директивата за местообитанията с ограничителни режими за опазване на дюните и вековните гори.

4. Настояваме за реално приложение на чл. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с който дюните са обявени за изключителна държавна собственост като част от крайбрежната ивица. МОСВ следва да направи цялостен анализ на всички сделки с частни лица, при които е правен опит да се преотстъпи собствеността върху дюни, вследствие на което да си върне реалното владение върху тези територии и да осигури възстановяването им в състоянието, което са имали преди извършването на строителни дейности.

5. За нас в Реформаторския блок защитата на природата и устойчивото управление на природните ресурси в България е основна кауза. Ето защо ще предложим сериозни промени във всички закони, засягащи българската природа и качеството на живот, които да защитят по най-добър начин българските природни богатства и да попречат на бъдещи опити за унищожаване на защитените от Конституцията и законите природни крайморски и планински територии.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...