Район „Лозенец“

Ръководството на ПП „Демократи за силна България“ – район „Лозенец“, на основание чл. 21 и чл. 25, ал. 4 от Устава на партия „Демократи за силна България“, свиква събрание на 20.09.2011 г. (вторник), от 18.30 ч. Регистрация: от 18.00 ч. Събранието ще се проведе в залата на бул. „Витоша“ 18 – вход откъм ул. „Кърниградска“) при следния дневен ред:

1. Избор на районно ръководство.

2. Политическа дикусия.