Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Шумен

На 26 януари, 2022 г. от 17.30 ч. в заседателна зала на ДСБ – ул. „Цар Иван Александър“ 81, ет.4. ще се проведе отчетно-изборно събрание на ДСБ-Шумен.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на организацията на председателя на ДСБ-Шумен.
  2. Политическа дискусия.
  3. Номинации и избор на председател и ново ръководство на ДСБ-Шумен.
  4. Избор на делегати за Национално събрание на ПП ДСБ насрочено за
    12.02.2022 г.
  5. Разни.