Районно събрание на ДСБ-Триадица

ДСБ-Триадица ще проведе събрание на районната организация на 3 февруари 2022 г., четвъртък, от 18.00 часа в централата на ДСБ на бул. Витоша 18 (вход от ул. Кърниградска).

Събранието ще се проведе при дневен ред:       

1. Политическа дискусия.

2. Организационни въпроси.

3. Избор на делегати за престоящето Национално събрание на ДСБ на 12 февруари 2022 г.

4. Разни.