Районно събрание на ДСБ-Слатина

На 20.01.2022 г. от 18:30 ч. на ул. Коста Лулчев, блок 245 ще се проведе районно събрание на ДСБ-Слатина.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.