Районно събрание на ДСБ-Сердика

На 02.02.2022 г. от 18.30 ч., в клуба на ДСБ-Сердика, ще се проведе районно събрание на ДСБ-Сердика.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.