Районно събрание на ДСБ-Подуяне

На 20.01.2022 г. от 18:30 ч., ще се проведе районно събрание на ДСБ-Подуяне в клуба на ДСБ-Подуяне.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.