Районно събрание на ДСБ-Лозенец

На 21.01.2022 г. от 18:30 ч. в ресторант „Лозенец“, ул. Якубица 27 ще се проведе събрание на ДСБ Район Лозенец.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.