Районно събрание на ДСБ-Кремиковци

На 21.01.2022 г. от 18:00 ч. в ж.к. Ботунец на ул. Балкан 1 ще се проведе районно събрание на ДСБ-Кремиковци.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.