Районно събрание на ДСБ-Възраждане

На 21.01.2022 г. от 18:30 ч., в централата на ДСБ ще се проведе районно събрание на ДСБ-Възраждане.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.