Районно събрание на ДСБ-Възраждане

На 01.03.2022 г. (вторник) от 18:30 ч. в централата на ДСБ ще се проведе районно събрание на ДСБ-Възраждане, при следния дневен ред:

  1. Организационни промени.
  2. Политическа дискусия.
  3. Други.