Районно събрание на ДСБ-Владиславово

На 01.02.2022 г. от 18:00 часа, в клуба на ДСБ-Варна, ще се проведе районно събрание на ДСБ-Владиславово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.