Районно събрание на ДСБ-Витоша

На 29.01(събота) от 12:00 часа, в ресторант Ботаника, кв.Драгалевци, ул.„акад. Петър Динеков“ 8, ще се проведе районно събрание на ДСБ-Витоша.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.