Районно събрание на ДСБ-Аспарухово

На 03.02.2022 г. от 18:00 часа, на ул. Първи май 26, ще се проведе районно събрание на ДСБ-Аспарухово.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия.

2. Избор на делегати за НС на ДСБ, което ще се проведе на 12.02.2022 г.

3. Други.