Разширен председателски съвет на ДСБ-София

Членовете на НР отговарящи за ДСБ-София, чрез Главния секретар на ДСБ, свикват разширен председателски съвет на ДСБ-София на 22.03.2022 г. от 18:30 ч. в Централата на партията.
Съветът ще се проведе при следния дневен ред:
1. Обсъждане на Концепция на развитие на ДСБ София и приемане на срокове за изпълнение;

2. Обсъждане на дневния ред на СОС за заседанието на 24.03.2022 г.

3. Политическа дискусия;

4. Разни