Радан Кънев: Не можем да сме безразлични към ценностите

Позицията на “Демократи за силна България” в подкрепа на въвеждането на предмет “Религия християнство” в учебната програма не е изненада или поне не би трябвало да бъде изненада за запознатите с принципите на партията, с политическата история на българската десница или с традициите на десните и центристки партии от семейството на ЕНП. Тази позиция беше приета единодушно от ръководството на партията по няколко основни причини:
На първо място, изучаването на основите на религията в българските училища е желание и стремеж на мнозинството от избирателите на българската десница още от първите седмици на политическите промени през 1989 година. Необходимостта от просвета (именно просвета, а не проповядване или още по-малко – “налагане” на вяра) по въпросите на религията и християнската вяра никога не е била оспорвана от демократите в България, независимо дали става дума за тези от нас, които са скептици, или за дълбоко вярващите. Именно правителството на ОДС въведе свободноизбираем предмет “Религия” в училище и предприе първите стъпки за въвеждането на задължително образование при спазване на светските принципи на образованието.
На второ място, подготвената от Светия Синод концепция за изучаване на религия не предвижда вероучение в тесен смисъл и не нарушава светския характер на образованието. Но същевременно не представлява и стерилна, умишлено отдалечена от същността на християнството дисциплина, която страни и поставя под съмнение християнския характер на ценностите в основата на днешния демократичен и правов ред в Европа. Приемането на предлагания вариант на религиозна просвета е добро съчетание между светските принципи на началното и средно образование и необходимата за подобен предмет съпричастност с, християнските ценности.
На трето място, изрично е предвидена възможността за преподаване на предмет “Етика” с изцяло светско съдържание. По този начин е защитено както правото на атеистичен възглед, скрепено от Конституцията, така и възможността родителите да запазят изцяло за семейната среда религиозното възпитание на децата си.
Естествено, въвеждането на предмета “Религия” и “Етика” в учебната програма трябва да се предхожда от много сериозен разговор върху конкретните проекти за учебно съдържание, подготовка на преподаватели и обогатяване на материала за различните възрастови групи. Това обаче са въпроси на технология. Същностният политически въпрос е дали има знак за равенство между светско образование и образование, безразлично към ценностите. Консервативният отговор на този въпрос е отрицателен. Нашето общество се основава на ценности и безразличието към тях би означавало безразличие към правата на човека, към достойнството на отделната човешка личност, към равенството пред закона и властта, към личната отговорност и сигурност. Позицията на “Демократи за силна България” единствено утвърждава облика на партията като последователен и смел носител на умерени и модерни консервативни послания.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...