Радан Кънев за социалната политика на ДСБ

Осигурителната политика не дава справедливи условия за живот на пенсионерите и трудоустроените.
Трудова политика досега не създава реална заетост и здрава конкуренция на пазара на труда, не преодолява лошите условия на труд и не се справя с основните спирачки пред заетостта – корупцията и непосилна регулация.
Социалната политика не преодолява демографската криза и не гарантира социалното включване и грижа за най-уязвимите.
Известно спадане на безработицата се дължи на скока на заетите в публичната администрация, трудовата емиграция в ЕС и строителния бум. Тези решения не са устойчиви. Днес кризата прави излишни много от новите администрации, прогонва временно заетите от европейските страни, имотният пазар се срива. Лъсва истината за социалния модел, чиито реформи бяха блокирани 8 години.
І. В осигурителната политика ДСБ:
· Ще насърчим личното участие в осигурителните системи, като увеличим заместващия доход;
· Ще намалим вноските, за да повишим събираемостта и броя на осигурените.
За тези цели:
1. Ще облекчим НОИ и осигурителите като:
· Приведем категорията труд според условията на труда, а не според професията;
· Определим осигурителните вноски за кадровите военнослужещи, служителите от МВР, досъдебното производство в съответствие с условията за пенсиониране (днес осигурените не поемат съответни на тези условия вноски и така се натоварва НОИ);
· Въведем равнопоставеност на всички осигурени лица, вкл.държавните служители;
· Задължим правителството а не осигурените лица, да плаща за демографската политика ( бюджетът плаща за майчинството);
· Въведем без изключения принципа на фондовата организация при различните осигурителни рискове.
2. Ще повишим коефициента за изчисляване на пенсиите от 1.1 на 1.2 и ще преизчислим старите пенсии към средния доход от 2008 г. (чл. 70 КСО).
3. Ще намалим общата осигурителна тежест като средство за насърчаване на включването в осигурителната система и осигуряване върху реален доход.
4. Ще увеличим относителната тежест на втория и третия стълб на осигурителната система, за да извадим от сивата икономика предприемчивите българи.
ІІ. В трудовата политика ДСБ ще реализираме следните четири приоритета:
1. Ще създадем лични стимули за труд и предприемчивост чрез:
· Опростяване на процедурите за наемането на работници от малките и семейни фирми и самонаемането;
· Намаляване цената на труда чрез намаление на осигурителните тежести и административното бреме и такси;
· Намаляване на патентните данъци и на прекия данък върху ЕТ;
· Безкомпромисна борба с корупцията и некомпетентността на администрацията и корупцията при обществените поръчки като препятствие пред малките и средни фирми.
2. Ще насърчим гъвкавия пазар на труда, съобразно нуждите на малкия бизнес, на нововъзникналите компании и на фирмите с иновации. Досегашната структура на заетостта не може да отговори на предизвикателствата на кризата, затова бюджетни разходи за нейното съхраняване са неефикасни.
3. Ще повишим сигурността на работниците в случай на неизбежните съкращения и фалити на предприятия чрез:
· Право на работниците да искат несъстоятелност на търговец, който не издължава трудовите им възнаграждения;
· Издигане на вземанията на работниците в по-висок ранг при обявяване на несъстоятелност.
4. Ще осигурим професионално обучение и преквалификация на съкратените работници – професионално образовние в кратки срокове, осигуряващо занаят за препитание в условия на стопанска криза. Това обучение ще реализираме със съществуващата мрежа професионални училища, със съдействието на занаятчийските камари и бизнесорганизации, с право на работодателите да обучават работниците си!
ІІІ. Най-важен приоритет на здравната политика на ДСБ е поемане на неотменимо задължение от страна на държавата да се бори със социално-значимите заболявания. Ще гарантираме достъпно лечение от тези заболявания на всеки осигурен гражданин за да се възстанови бързо загубената трудоспособност и трудово дълголетие.
Ще работим за национален политически консенсус за определяне на основния пакет здравни услуги и ролята на доброволните фондове за здравно осигуряване.
Ще осигурим пазарни условия за плащане на лекарства от здравната каса.
Ще настояваме детското здравеопазване да се поема от държавата, а не да се покрива от здравните вноски на осигурените лица!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...