Работата на Централната избирателна комисия трябва да стане прозрачна

Екатерина Михайлова: Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Дискусията, която днес се провежда, смятам, че е важна, но много по-важно е в крайна сметка какво решение ще вземе Народното събрание и дали ще предприеме необходимите действия наистина да направи промени в изборното законодателство, които да гарантират честни избори и да са съобразени с препоръките, които получаваме от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа.

Разбира се, в този доклад, който е предмет на разискване по повод питането, има мерки, които са насочени и към други институции и е важно и Министерският съвет, и съответните министерства, и Централната избирателна комисия, и в бъдеще следващите избирателни комисии по места да се съобразят и да предприемат определени мерки.

Искам да се спра на това, което смятам за абсолютно необходимо да бъде направено и то така да бъде направено, че да бъдат изправени едни от най-големите дефекти, които се проявиха на последните избори, които бяха проведени. Те са много ясно казани в препоръките. Аз няма да си ги измислям, няма да ги интерпретирам, няма да давам своите виждания и решения. Те са дадени, но тъй като в конкретния случай е по този дебат, ще се движа по него.

Абсолютно задължително е да бъдат направени промени в Избирателния кодекс в следните посоки: да бъде направена работата на Централната избирателна комисия прозрачна. Това е казано изрично в препоръките и трябва да бъде направено и разписано в закон, за да има гаранция, че няма да се сблъскваме с лошата практика, която видяхме на тези избори – да не получаваме информация; да не знаем мотивите й за вземане на решения както участниците в изборния процес, така и цялата българска общественост.

Другото нещо, което задължително трябва да бъде направено и да бъде формулирано в Изборен кодекс, за да бъде избегнато, е да бъде предприето действие, така че хората, които попадат в забранителни списъци да не се изненадват в деня на изборите. Нещо, с което се сблъскахме и което създаде впечатлението за опорочен изборен процес. Хиляди български граждани не успяха да упражнят правото си на вот, поради това че научиха в деня на изборите, че не могат да го упражнят. В много случаи това беше абсурдно и наистина трябва да бъдат предприети действия.

Държим изключително много да бъдат направени промени в Изборния кодекс, които да не допускат нещо, с което ние в Синята коалиция се сблъскахме – да бъдат регистрирани партии или коалиции, или инициативни комитети менте. Дори под името на един от кандидатите за кмет в областен град нямаше реакция на изборните комисии, нямаше отказ, като основанието им беше, че няма изисквания и забрани в Избирателния закон. Тоест задължително трябва да се предприемат действия.

Случаите във Варна, в Плевен, в Монтана, с които Синята коалиция се сблъска, се дължат на пропуски в Изборния закон. Никой не може да ме убеди, че не трябва да поправим закона.

Още нещо. Проблемът с обжалванията – може би един от най-тежките въпроси, който се повдига в препоръките. Разбира се, има и конституционен проблем. Искам да заявя от името на Синята коалиция, че ние сме за промяна в Конституцията, така че да се даде възможност на участниците в изборния процес да имат възможност да обжалват изборните резултати. Недопустимо е това, което имаме в момента. Ние знаем този проблем, който съществува и не само на тези избори. Ние сме готови да направим и да участваме в такава конституционна промяна.

Но това не е достатъчно. Трябва да бъдат направени промени и в Изборния кодекс, така че да се гарантира наистина едно честно състезание и във финалната му част – там, където са обжалванията. Защото все още не е приключил случаят с обжалването за кмет на Плевен, но там наистина имаме скандални неща, които бяха изнесени и бяха представени по време на съдебното заседание и които съдът въобще отказа да разглежда, и отказва да преброява. Това не е единичен случай. Тоест трябва да бъдат направени процедури в обжалванията, процедури, които няма как да бъдат направени, освен през Изборен закон.

Още нещо – медийната среда, публичността, равнопоставеността. Кои са собствениците на медиите, за да се знае кой кой е? Защото това също е част от изборната игра, това е част от честността на изборите.

Това, което искам на финала да кажа е, че ние смятаме, че препоръките, без да имам възможност за времето, с което разполага нашата група да ги изброя всичките, практически са един конспект, по който, ако парламентът и останалите институции желаят да направят нещо – много лесно ще го направят. Разписано е едно към едно какво трябва да стане.

Нашето предложение с допълнение към двете решения, което и да предприемете – и първото, и второто, предлагаме да има една нова точка, която да казва: “Народното събрание да приеме изменения в Избирателния кодекс, отговарящи на препоръките в доклада на Ограничената мисия на ОССЕ, СДИЧП за наблюдение на “Изборите за президент и местна власт – 23-30 октомври 2011 г.” в срок до 31 юли 2012 г.” Правим това предложение и даваме този срок, за да има достатъчно време да се направи, а в същото време да може българските граждани и участниците в изборния процес да бъдат информирани за промените в изборното законодателство.

Приключвам, господин председател, и Ви давам това предложение за всяко едно от решенията като редакционна добавка. Благодаря Ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...