Първа част на Антикризисната програма на ДСБ

ДСБ – АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА

ЧАСТ ПЪРВА – ПРОМЯНА НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ПРИЧИНИТЕ за много слабото усвояване на европейските фондове (ЕФ) са:
  • Институционалният конфликт на върха на управлението на ЕФ. Целта на министъра на финансите е силна бюджетна позиция, а на вицепремиера по ЕФ е максимално усвояване. Този конфликт досега се е решавал в полза на бюджета. Мощната администрация на финансовото министерство доминира напълно останалите и елиминира администрацията на МС.
  • “Феодализацията” в министерствата и управляващите органи на ЕФ.Тя се дължи на това, че Сакскобургготски не санкционираше и не координираше действията на министрите, което Станишев засили с фактора “Тройна коалиция”.
  • Не е изграден механизъм за централен контрол на премиера чрез неговата администрация върху министерствата, усвояващи ЕФ. Не се налагат санкции за несправяне със задачите. МС не репресира прояви на корупция и конфликт на интереси.
Предлагаме следните мерки на министър-председателя:
I. Създава орган на изпълнителната власт – вицепремиер, чиято основна задача е максимално усвояване на европейските средства, за което му се възлага цялата политическа отговорност.

1. Възлага на вицепремиера по усвояването на ЕФ следните правомощия:
1.1. Да предлага държавните приоритети и цели като съобразявайки се със стратегическите документи на ЕС, актуализира Националната стратегическа референтна рамка и разработва Национален план за развитието на страната;
1.2. Да координира министрите за усвояването на ЕФ и лично гарантира изпълнението в предвидените срокове на големите проекти;
1.3. Да изработва и предлага хармонизирани(единни) нормативи за работа с ЕФ;
1.4. Да довърши Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз, да анализира данните от нея и да предлага решения;
1.5. Да контролира и санкционира при неспазване на националните приоритети и нормативния ред. Да одитира проектите;
1.6. Да отговаря за комуникацията с Европейската комисия по всички въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС.

2. Възлага на вицепремиер по усвояването на ЕФ да изпълнява следните задачи:
2.1. Председател на Съвета за управление на средствата от ЕС (СУСЕС), с участието на останалите вицепремиери;
2.2. Принципал на Изпълнителната агенция “Одит на средствата от ЕС”;
2.3. Пряк ръководител на нова Дирекция “Инспекторат за усвояването на ЕФ” рамките на администрацията на МС; Инспекторатът има следните функции:
  • контролира актовете на централните държавни институции, усвояващи ЕФ;
  • контролира инспекторатите в министерствата по отношение усвояването на ЕФ;
  • Предлага административни санкции за нарушителите;
3. С постановление на Министерския съвет се създава длъжност Секретар на СУСЕС, който същевременно ръководи следните дирекции:
3.1. “Програмиране на средствата от Европейския съюз”;
3.2. “Мониторинг на средствата от Европейския съюз”;
3.3. “Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”;
3.4. Оперативна програма “Техническа помощ” – прехвърля се от МФ в администрацията на Министерския съвет, тъй като целта на тази програма е подкрепа на централната координация на управлението на средствата от ЕС.

4. Оперативна програма “Административен капацитет” се прехвърля от МФ към администрацията на Министерския съвет в рамките на Дирекция “Държавна администрация”, тъй като целта на програмата е да подкрепя изпълнението на държавната политика за модернизиране на администрацията.

II. Министър-председателят осъществява арбитраж при спорове между вицепремиера по усвояването на ЕФ и останалите членове на кабинета и налага санкции по предложение на вицепремиера за нарушения по усвояването на ЕФ.
2 март 2010 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000...
Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра...
Бонка Василева: Статуквото ни изпързаля, но ще се...
Новото мнозинство, което управлява СОС не е съставено от общи политики за града, а...
Радан Кънев: Меморандумът е начало на отговорен преговорен...
Евродепутатът от "Демократична България" Радан Кънев заяви пред Радио Пловдив, че не вижда драма в предвидения...
Людмила Илиева: Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия...
Според нея няма логична политическа причина разговорът в некоалицията да спре тук, който го...
Грети Стефанова: ГЕРБ не могат да преглътнат, че...
ГЕРБ искат да изпързалят софиянци и да си върнат властта Председателите на комисиите не...