Прошко Прошков в “Неделя 150”

Водеща: Продължаваме, драги слушатели, с г-н Прошков, който е кмет на район “Лозенец” и кандидат за кмет на столицата от “Синята коалиция”. Как върви кампанията?

Прошко Прошков: Добър ден.

Водеща: Добър ден.

Пр. Прошков: Върви добре. В момента се срещам със специалисти в различни области и разработвам моята програма, която ще предложа на гражданите на столицата.

Водеща: Дали вашата кампания ще бъде скъпа?

Пр. Прошков: Тя никога не е била, няма да бъде и тази. Преди 4 години в “Лозенец” кампанията ми струваше 10 шатри, 10 шатри, много доброволци и много енергия. Такава беше и предварителната кампания на изборите на “Синята коалиция”, която направих. За мен силата в политиката идва точно от това – да събудиш хора, да ти повярват и да тръгнат след теб. Благодаря на всички тези млади хора, които са около мен, и този изключително динамичен екип. Много съм щастлив от това. Абсолютно доброволен труд, който не може да бъде по никакъв начин заменен с нищо.

Водеща: Тези сътрудници от ДСБ ли са или от СДС?

Пр. Прошков: И от двете партии, както и лично мои приятели и поддръжници, които нямат нищо общо с политиката, дори някои от тях тепърва навлизат и получават интерес към нея, което за мен е успех.

Водеща: Да, но пред седмичника списание “Тема” вие казвате, че “Синята коалиция” не се състоя.

Пр. Прошков: Напротив, казвам, че коалиция… въпросът там е състоя ли се коалиция във връзка с подкрепата за г-жа Фандъкова между ГЕРБ и сините, такъв беше въпросът, а такава не се състоя поради това, че не се спази нито от исканията по споразумението, за които ние вярваме, че г-жа Фандъкова имаше добро желание, особено да кажем теми, които са за мен фундаментални, като децентрализацията, но вероятно поради политиката на партия ГЕРБ тя не успя да наложи това и всъщност нямаше споразумение. Не става дума за “Синята коалиция” в никакъв случай.

Водеща: А за коалиция между сините и ГЕРБ.

Пр. Прошков: Да, такъв беше въпросът.

Водеща: За дясна коалиция по принцип, нека така да кажем.

Пр. Прошков: Да, ако се връщаме към това.

Водеща: Но вие казвате, че по отношение на състоянието на електронните системи на Столична община, и тъй като става дума за една обществена поръчка, която в момента се осъществява от Столична община, е необходимо да не се пречи на следващия кмет и общински съвет, каквито и да са те, да свършат нещо смислено. Тоест като се слага пред скоби тази поръчка, би се попречило на следващото ръководство, а защо смятате, че ще има друг кмет в София?

Пр. Прошков: Защото такава е моята цел – да има промяна в София. Промяната трябва да започне от София. Промяната на управлението по принцип.

Водеща: Може да кажете защо избрахте за фокус точно този проблем, с тази система?

Пр. Прошков: Защото в момента е актуален, защото се обяви тази поръчка, направи впечатление и защото изграждането на електронна община, достъпна за гражданите, улесняваща ги, е основен мой приоритет и аз го виждам по по-различен начин, защото технически това, което се стреми да изгради Столична община в момента, това е добре, това е система, която ще автоматизира процесите, ще автоматизира обработката на данни и ще свърже администрациите. Такава е заявката на целия този процес, който започна преди около три години, по-малко от три години, с назначаване на външна фирма през обществена поръчка, на която се заплатиха към 4 милиона лева, която фирма има за цел да бъде консултант и тъй нареченият интегратор, т.е. тези, които ще окомплектоват цялата система и ще имат отговорността тя да работи и да се съвместява със системата и на електронното правителство. Тоест в момента всеки един компонент, защото това, което в момента се обявява, са вече основни компоненти на системата, базови компоненти, ще бъде обект на обществена поръчка оттук нататък, като заданията се изготвят не от Столична община, а от системния интегратор, т.е. от фирмата, която консултира Столична община. Проблемът на системата, основният, който аз виждам като технически, и затова аз апелирам към това спиране, е, че тази система не дава най-важното нещо, което се изисква от подобни системи в нашия век. Тя не дава публичност на данните за гражданите, по никакъв начин не го залага. Това е нещо много важно. Не можем да имаме само система, която ни способства да си улесним нашите вътрешни административни процеси. Това е много важно, ама в крайна сметка ако не подобрим първо информираността на хората за това, което се случва, особено по разходната част на бюджета, къде харчим тези пари, как ги харчим, за какво, какво се случва с нашите преписки, докато не направим още нещо много важно – да оптимизираме процесите в момента, без да са автоматизирани, защото те са далеч от оптималните в общината, далеч от оптимална е структурата, да автоматизираш нещо, което по принцип работи тромаво, на моменти не води до значителен резултат. Няма заложени критерии до каква степен това ще ни спести на нас време, нерви, колко по-малко стъпки ще се изискват за извършване на определена услуга, а иначе идеята за електронната община е прекрасна, но трябва да има електронни услуги за бизнеса, за граждани и най-важният елемент – публични, открити данни, които са пълни, които… по никакъв начин няма ограничение или лицензи върху тях, могат да се обработват дори автоматично, т.е. човек си ги изтегля. Искаме да видим какви инвестиции има тази години в район “Младост”, изтегляме перо по перо, лев по лев, виждаме това нещо, може да си ги систематизираме по различни начини и се вдига доверието, което за мен е най-важното в София, разрушеното доверие гражданско обществена – администрация, увереността, че се харчат парите разумно от страна на общината. Това за мен е полезно и за общината, и за гражданите и това за мен е основен принцип, който трябва да бъде заложен и по отношение също така и на общинския съвет, където е по-голямата проблематика в момента.

Водеща: За прозрачност също, нали така? Но аз не разбирам – вие намирате, че моментът е неподходящ, че има корупция или че просто ревнувате, защото това е амбицията на сегашното ръководство?

Пр. Прошков: Аз не съм човек, който ревнува за нищо. Ако това беше направено по начина, по който трябва, като идея, идеология, щях да го поздравя. Винаги съм поздравявал всеки за добри стъпки и съм се опитвал да коригирам всеки, който не прави такива. Въпросът е в следното – как управление, което досега с нищо не доказва, че върви към прозрачност, с нищо не ми доказва, че иска да ми даде достъпност до данни, че иска да автоматизира, ще се справи с тази задача. Аз не вярвам на това. Аз не вярвам, че управление, което две години и половина след като е приело решение на общинския съвет, което задължава кмета на София да направи публичен регистър на обществените поръчки, все още такъв няма. Срокът беше януари 2009-та, тоест няма такова желание дори. Всичко са декларативни неща. То е малко, и цялата тази работа с прозрачността. . .

Водеща: Като витрина.

Пр. Прошков: . . . с генералната промяна и с тези неща си е малко като интерфейс – да използвам, ето, електронен термин в случая. Как да повярвам на управление, което въпреки че може, в момента не се справя по никакъв начин с оптимизирането точно на тази система. Общинските съветници имат преносими компютри, всеки един от тях разполага, осигурен от общината, въпреки това работата им на комисия, и за тях затрудняващо, и за всичко, представлява едни купища хартия. Гори се изсичат за всяко заседание, не го казвам точно от екологична гледна точка, разберете ме правилно . . .

Водеща: Да, да чуем. . .

Пр. Прошков: . . . много неефективно, няма никакъв опит да се работи в тази посока. Другото, което виждам. . .

Водеща: Благодаря. Нека да продължите малко по-късно, сега г-жа Йорданка Фандъкова. Добър ден.

Йорданка Фандъкова: Добър ден.

Водеща: Как гледате на тази критика, която отправи към вас г-н Прошков? Между другото трябва да кажем, че аналогични мисли имаше и г-н Георги Кадиев, кандидат от социалистите за кметския стол. Между другото, пак бих искала да кажа, вие все още не сте в кампания, госпожо Фандъкова, нали така. . .

Й. Фандъкова: Така е, точно така.

Водеща: Официално сте на работа?

Й. Фандъкова: Аз продължавам работа и продължавам да изпълнявам ангажиментите, които са заложени в програмата ни, както и които са приети от общинския съвет, както каза и г-н Прошков, преди няколко години. Лично аз съм убедена, че големи, знакови конкурси и проекти не трябва да се започват точно преди изборите. Неслучайно реших да удължа с няколко месеца договора за маршрутките. Вместо да направя новите конкурси, въпреки че схемите за довеждащия транспорт и маршрутните таксита бяха готови преди 2-3 месеца и много широко обсъждани. Но аз не си позволих да обявя конкурси за нещо, което може би са възможни и други, различни визии за транспорта на София. По същия начин, само ще припомня, че постъпихме и с конкурсите за назначаване на директори на общински фирми. Казахме, че тези конкурси ще се правят след изборите, а сега само се удължиха, за да не се ангажира настина следващият общински съвет с този ангажимент. Това са въпроси, които се решават действително след като хората дадат доверие на определена програма, говоря за ново виждане и нови концепции. В същото време обаче не може общината да спре да работи само защото идват избори. Неслучайно, и тук г-н Прошков обясни подробно, че става дума за една стратегия за изграждане на електронна община, която е приета още през 2009 година и то с решение на общинския съвет. Приет е и план, конкретен план, за реализация на тази стратегия. До този момент са изпълнявани редица неща, има създадена основа, информационно ядро и т.н. Това, което правим в момента, е една публично-обществена поръчка. Явили са се и са закупили документи до този момент 13 фирми. Тази обществена поръчка е обявена и на сайта на Столична община, и на сайта на Агенция за обществени поръчки. При 13 участника и разглеждане от Комисия за защита на конкуренцията, тъй като има и обжалване от една от фирмите, аз лично мисля, че не можем сериозно да говорим за липса на прозрачност. По-скоро съм длъжна да кажа, че за мен, както при всички поръчки, изключително важно е решението на Комисията за защита на конкуренцията, която всъщност е компетентна. Аз съм правила, и досега има редица примери, когато има и най-малка забележка от комисията, поръчката тогава или се връща, или се спира. Така че аз заявявам категорично, че ще се съобразя изцяло с решението, което все още го няма, но пак казвам…

Водеща: Каква е гаранцията, че ще излезе бързо антимонополната комисия с решение, и то в тези седмици?

Й. Фандъкова: При всички случаи конкурсът няма да продължава без да имаме такова решение. Говоря за самата процедура. Така че това си е процедура, това е нормално. При всички обществени поръчки вече имаме обжалвания, има решения на комисията, пак казвам, неотдавна имаше връщане на конкурса за охрана. Абсолютно го спряхме, обявихме го наново. Това са, пак казвам, редица примери такива. Така че нека да. . .

Водеща: С други думи вие не бихте обявили официално мораториум върху значимите обществени поръчки, за да не давате аргументи на хората, които участват в кампания, че става дума за едно бързане, за ловене на риба в такава ситуация?

Й. Фандъкова: Значи, бързане, пак казвам, за нови неща, нови поръчки, нови конкурси, категорично аз самата не ги обявявам. Ще дам и друг пример, с концепцията за осветление, за подмяна и поддържане на осветлението, тъй като договорът, който имаме сега, приключва през месец септември. Имахме абсолютно изцяло нова концепция, която аз не си позволих да обявя, защото това е ангажимент наистина за следващите четири години. Така че обявихме само продължаване, едногодишно продължаване по начина, по който сега се оперира. Нека да кажа и нещо много важно. Моите опоненти, както и вие казахте, изобщо не подлагат на съмнение ползата от електронна община. Електронна община означава прозрачно управление. Тогава работата на администрацията става напълно видима, да не говорим за удобството на хората, които престават да обикалят града и да стоят на опашки. Спестява, разбира се, и финансов ресурс. Но тук говорим за продължаване изпълнението на ангажименти, бюджетът за тази година за тази поръчка е заложен в бюджета на общината още от началото на годината. Тук не говорим за нови неща, а самите документи и конкурсната документация е разглеждана и в комисията, която е с представители от различни политически сили. Комисията е към Столичния общински съвет и тази комисия е приела тази документация.

Водеща: Как гледате на изказаното от Георги Кадиев, той вгражда в тази история една предишна поръчка, свързана с тази идея, и там е печалното реноме на Андрей Иванов, който бил благодетелствал свое протеже?

Й. Фандъкова: Аз имам ангажимент в момента към това, което е обявено. Между другото се забави обявяването на поръчката неслучайно, защото имаше. . .

Водеща: Някакви импулси, които изчезват в пространството, в ефира, но се надявам, че бихме могли да възстановим линията. Г-н Прошков, вие смятате ли също като Георги Кадиев, че там има един порочен момент предварително?

Пр. Прошков: Проблемът на изказаната от г-н Кадиев теза е, че ми се струва, че той не разбира за какво става дума в момента, тъй като четох негов коментар, че два пъти се обявява поръчка за едно и също нещо, и два пъти се плащат пари за едно и също нещо, което всъщност аз обясних, че не е така в началото.

Водеща: Добре, благодаря. Г-жо Фандъкова, тъй като разговаряме с по-усложнена техническа ситуация, бих искала да ви попитам не е ли това проблем, провалът на една дясна коалиция за София, от гледна точка на успеха за изборите и като че ли един. . . получава се вече разделителен момент в това, което представляваха гласовете на десните избиратели? Г-н Прошков?

Пр. Прошков: Както ви казах в началото, не може да има такава. Но искам да се върна всъщност на това, което говорихме по отношение на поръчката, и да. . . И искам да спомена, че г-жа Фандъкова не е права в това, че спира неща, свързани с инфраструктура, т.е. в някакъв смисъл, ако тя има план и е уверена в него, може да го работи, стига да го представи и да го видим. Това, което аз в момента критикувам, е не фактът, че преди две години е започнат един процес, а начина, по който се прави. Вижте, електронната община е като план за градско развитие, все едно си представяме интегриран план за градско развитие, какъвто София няма, няма и да има в следващите две години поради, в кавички, добрата работа между правителство и София, която така и не се случи, независимо, че са от една политическа сила, и забавеният план за развитието на София, ние нямаме такъв план. По същия начин за мен е интересно защо интеграторът на тази система, тези външни консултанти, тази фирма нямаха задължение при изготвяне на тези задания да проведат, да направят фокус групи и да направят срещи с отделните браншове в София, с граждани, да видят техните потребности. Да оптимизираме първо процесите вътре в общината, които ние, както казвам, на хартия вършим, след това да направим правилното задание и да обявим поръчката. . .

Водеща: И вие сам си отговорихте, че това. . .

Пр. Прошков: По принцип това е. . .

Водеща: . . . изглежда иначе много рекламно движение.

Пр. Прошков: Това е, това. . .

Водеща: Благодаря.

Пр. Прошков:. . . аз не говоря, не коментирам почтеност. Аз нямам съмнения в почтеността на г-жа Фандъкова лично, имам други съмнения по отношение на. . .

Водеща: На кого?

Пр. Прошков: . . . на политическа партия ГЕРБ и въобще на управлението на общината. Така че това, че тя ще спази процедурата, за мен е ясно, нямам съмнение. Аз ви казвам, аз ще го направя по-разумно, по-добре и ще дам точно тази прозрачност, за която говорим. Защото въпросът ми към г-жа Фандъкова е. . . Много по-просто бибило общинският съвет, вместо да си публикува всичките доклади, заседанията, дневните си редове и решенията си в интернет не като картинки, а като документи, каква е логиката да се разпечата един документ, който е електронен. . .

Водеща: Добре. Благодаря.

Пр. Прошков: . . . да стане картинка. Ще ви кажа каква е логиката. Опитайте се да намерите нещо в картинка като текст – не става. Опитайте се да потърсите старо решение. Тоест и за това говорим – няма доказателство, че тази администрация, това управление, тази политическа сила могат да ми дадат прозрачността, която аз искам.

Водеща: Г-жо Фандъкова, дано успеете да убедите, че можете да преодолеете този момент с публичността върху предишни решения. Ставаше дума за нещо, което се загуби покрай пропадането на връзката. То беше за печалното реноме на Андрей Иванов, който не отговори достойно на многобройните сигнали около неговите имоти.

Й. Фандъкова: Вижте, вижте, аз не съм адвокат на Андрей Иванов. Пак казвам, че ние имаме различни ангажименти, различни компетентности като кмет и като председател на общинския съвет. Аз благодаря на г-н Прошков, който неведнъж е подчертавал, че не съмнява в моята почтеност. Мисля, че това е достатъчно показателно. Пак казвам, че в момента ние говорим за обществена поръчка, която е за продължаване и довършване на ангажименти, а не за поемане на нови. И тук е голямата разлика. Всеки може да има различни виждания и различна концепция, но не можем да спрем нещо, в което са вложени много средства до този момент само защото. . .

Пр. Прошков: Прекалено много.

Й. Фандъкова: . . . идват избори. Дали са прекалено, това, разбира се, и експерти, има комисии. . . Пак казвам, общинския съвет с всички политически сили и комисията с представители на политическите сили са одобрили документация. Това е една процедура, която е ясна и която е прозрачна. Аз само ще обърна внимание, тъй като има упреци в липсата на прозрачност в работата на общината. Липсват достатъчно възможности все още поради лошото техническо състояние, затова и работим за електронна община. Но категорично ще кажа, че Столичната община работи с редица граждански организации, г-н Прошков знае това отлично, ние имаме консултативни съвети, имаме възможност гражданите да участват в разпределението на средствата. Това мисля, че е нещо изключително важно. И тук само ще кажа, че ние работим с колегите от “Синята коалиция”, тъй като имаше упрек, че не изпълняваме ангажиментите, но ние работим заедно. В момента шефът на щаба на г-н Прошков е мой заместник-кмет и той прави една чудесна инициатива заедно с гражданите и с гражданските организации. Така че нека да не генерализираме, когато говорим конкретно. . . Хората се интересуват от конкретните неща. Ще кажа още веднъж, ако има и най-малки съмнения и най-малки бележки по тази обществена поръчка, разбира се, че, както винаги, ще се съобразя с тях.

Водеща: Сега, има едни особености, когато става дума за кампаниите в ГЕРБ, че никой не обявява официално, така е и за президентската надпревара. Вие кога възнамерявате да излезете в отпуск и как мислите да проведете вашата кампания, с какви средства, с какви методи?

Й. Фандъкова: Г-жо Маринкова, има определени срокове, те са определени от закон. Много партии, разбира се, че обявиха много рано. Аз лично съм казвала неведнъж, че съм кмет само от година и около девет месеца станаха, тоест няма и две години. Все пак трябва да изпълня до голяма степен поети ангажименти, за да имам самочувствието и да се изправя вече като кандидат за кмет. Има все още достатъчно време. Когато мине лятото и месец август, в който ние строим усилено и това се вижда, разбира се, че процедурата ще приключи и това ще стане. Но вече ГЕРБ ясно заяви, че средствата, с които се финансира кампанията, това са средствата от държавните субсидии, от държавната субсидия, които са отделени за местните избори. Така ще се финансира и кампанията в София безспорно и, разбира се. . .

Водеща: Но. . .

Й. Фандъкова: . . . с доброволци, които, слава богу, не липсват и аз също съм им много благодарна за това.

Водеща: Тоест вие вече мислите за вашия екип, те са се. . .

Й. Фандъкова: Аз имам екип. Аз работя и имам екип и този екип работи през цялото време, правим редица интересни инициативи, пак ще кажа, с участието на гражданите. Последната инициатива, в която са ангажирани много граждани, това е безспорно и изпълнението на програма “Зелена София” и облагородяването на междублоковите пространства, което се прави именно от тях.

Водеща: Това решение на вашия предизборен щаб, на вицепремиера Цветанов и едновременно с това председател на изборния щаб, да няма никакви дарения по време на кампанията звучи красиво, но става дума за месеца, в който е кампанията. Това не означава, че преди или след не могат да съществуват каквито и да е многобройни връзки на донорство?

Й. Фандъкова: Трябва да се спазват законите такива, каквито са, и аз мисля, че това го показваме. По отношение, пак казвам, на финансиране на кампанията, ясно е заявено решението и то може да бъде проверено във всеки един момент.

Водеща: Нали знаете, че една от електронните медии, “Гласове”, обяви, че може би вие ще бъдете кандидат за президент от ГЕРБ. Това прочетохте ли го?

Й. Фандъкова: През последните месеци много. . . не, не съм чела точно това, но много пъти се е случвало да се коментират различни възможности. Пак казвам, че това е нещо, което. . . по-скоро заради факта, че сме в предизборен период. Аз лично съм заявявала неведнъж, че такова намерение нямам, че искам да свърша работа, за да може да взема и своето решение, а и изпълнителната комисия на ГЕРБ, която е компетентна, да обобщи резултатите от решенията на структурите в град София, които са номинирали моята кандидатура и аз съм им много благодарна за това, защото го приемам като оценка за работата ми досега. Това за мен е важно. Така че няма, няма интрига, няма никакъв проблем, просто се изчакват нормални срокове.

Водеща: Тъй като вицепремиерът Цветанов използва един израз в телевизионно интервю, който до голяма степен иронизираше вашето положение – черешката на тортата, каза той, е Йорданка Фандъкова. Може би ставаше дума за проява на лошо прикрити чувства на ревност и оттам да е подхранен този текст. Как мислите?

Й. Фандъкова: Това е ваше тълкуване, не бих казала, това е просто начин на изразяване и желание да се подчертае ролята на София в общата политика на страната, а тя безспорно е водеща.

Водеща: Тъй като стана ясно, че дясна коалиция, уви, не е възможна в София, боите ли се, че в тези избори ГЕРБ ще бъде срещу всички или че всички ще бъдат срещу ГЕРБ?

Й. Фандъкова: Не, аз не се боя от самата кампания и самите избори. Аз единствено искам да си вършим работата и тези резултати да са видими. Мисля, че това, което в момента се прави с изграждането на метрото, южната дъга, канализацията, с реконструкцията на парковете, това, че се прави за първи път от много години изграждане на нов парк – всичко това мисля, че е достатъчно показателно и това е моята амбиция, нещата да се случват в София и промяната да се случва и тя да е видима.

Водеща: Добре, но в живота не съществуват само чисти обекти за откриване. Има една много кална политическа битка и вие не може да си мислите, че ще останете извън нея.

Й. Фандъкова: Нямам такива илюзии. Но пак казвам, че моят стил е да си върша своята работа, да давам информация за нея и съответно да говоря за това, което предстои. А аз мога да говоря за това, което предстои, не като намерения, а като конкретни обекти, като конкретни проекти, при това до голяма степен много от тях с осигурено финансиране, което означава много свършена работа. Следващата седмица, във вторник, подписваме с министър Плевнелиев договора за финансиране на проект за модернизация на градския транспорт на стойност над 61 милиона евро, който включва доставка на 50 нови тролейбуса, реконструкция на цялата трамвайна линия по бул. “България”, изграждане на нова трамвайна линия, интелигентно управление на 20 кръстовища. Това е нещо, което има осигурено финансиране и в следващите две години ще бъде реализирано. Така че мисля, че това са важните неща и хората се интересуват от това, което виждат, от това, че започва да се изгражда канализация, каквато не е имало в една четвърт от София никога. От това, че заедно с изграждане на канализация, с изграждане на метро, се реконструират изцяло улици, че се правят заедно с това и тротоарите, и осветлението на тези места. Този подход, комплексен подход, който въведохме, всъщност приключи с работата на парче. Разбира се, ние трябва и да ремонтираме и да поддържаме едни системи, които дълго време не са били поддържани, каквито са. . . миналата седмица проверявах как тече реконструкцията на моста на “Драган Цанков”, но вие знаете колко мостови съоръжения има в София и те не бяха ремонтирани до последните 2-3 години, откакто са построени. Миналата година от моста на “Брюксел” падаха плочи, тази година имаме един модерен булевард и това са факти.

Водеща: Не на град Брюксел, а на булевард “Брюксел”.

Й. Фандъкова: Булевард, извинявайте, да.

Водеща: Благодаря, г-жо Фандъкова. Ще се чуваме по-нататък, живот и здраве, и само бих искала да кажа, че ще спечели полемиката, ако има повече гледни точки, тъй като. . .

Й. Фандъкова: Разбира се, благодаря ви.

Водеща: Благодаря ви, до нови срещи. Виждате, г-н Прошков, че това е един стил, който мисля, че е изработен в някаква лаборатория, по същия начин се държи и Плевнелиев, г-н Плевнелиев.

Пр. Прошков: Ако ми позволите. . .

Водеща: Това е едно иконично поведение, бих казала, на голямото строителство, което много трудно може да му противостоите.

Пр. Прошков: Ако ми позволите, както г-жа Фандъкова спомена, че аз нямам съмнения в нейната почтеност, и повтарям – да, лична почтеност, нямам, но имам съмнение в почтеността на политическата сила, която представлява. И въпреки тя, че каза, че това не е скъпо и експертите ще кажат, разликата между мен и г-жа Фандъкова, и двамата сме водени вероятно от добрите желания за града, но разликата е такава, че аз не се доверявам винаги на експертите, защото като политик, за да имам мнение, трябва и да проверя. Съветвам г-жа Фандъкова да прочете докладите на системния интегратор, които са възложени след 2008 година, да види какви пари стоят срещу тези доклади. Аз твърдя, че вместо доклад за тези пари могат да се правят части от системата и мога да го докажа. Нека да позволява да я подвеждат. Второто, което искам да ви кажа, е, че разликата между нас е, че аз твърдо заявявам, че милея за този град, искам да го променя. И на фона на парковете и градинките, за които се говори, ситуацията всъщност със сключването тази година на централизирани конкурси за озеленяване в цяла София, обвързващи за две години, които снижиха качеството в пъти на поддръжка на междублокови пространства и може да ви го каже всеки, ако е честен, районен кмет, това също е обвързващо за следващото управление. И ситуацията е – отгоре Мара гиздава, отдолу гнидава. Има цветенца, но всъщност има кърлежи, има недобро поддържане на тези зелени площи, има опасност, има некачествено строителство на места. Това ще излезе след време и ще бъда прав. Така че в тази връзка нека да не се оспорва от никого. И моето желание е да отида и да бъда нещо по-различно от това да се доверявам просто, а да дам. . .

Водеща: Да, извънредно много ценя вашия. . .

Пр. Прошков: А по отношение на субсидията на МВР искам да ви направя един коментар. Цинично е ГЕРБ да казва, че. . . ние няма да ползваме донори в предизборната си кампания, а вицепремиерът и шеф на предизборния щаб да ползва дарения в МВР, което е много по-голям конфликт на интереси и много по-голям политически цинизъм. Защото всъщност като най-голям получател на субсидия ГЕРБ е. . . донорите му са доста български граждани и нашите данъци, а в МВР конфликтът на интереси е очевиден. Така че това е също абсолютно цинизъм. И другата разлика между нас е, че все още не можете да получите отговора на г-жа Фандъкова иска ли да се бори за София, да продължи да управлява или не.

Водеща: Имате ли някаква хипотеза вие какво означава това. . .

Пр. Прошков: Предполагам, предполагам, предполагам, че трябва да се реши на друго място, докато аз никога не чакам някой да решава за мен. Тръгвам и желая нещо да направя, преминал съм и през две процедури на вътрешни избори.

Водеща: Г-н Прошков, извънредно много ценя вашия полемичен стил и също така познанията ви в София. Предполагам, че това ще бъде полезно по-нататък за изясняване на проблемите. . .

Пр. Прошков: И като казах, само да довърша, последно, защото това е много важно за столичани. Казва г-жа Фандъкова – ние не работим на парче, имаме комплексен подход. На каква база? Няма интегриран план за градско развитие София, няма, забавен от министър Плевнелиев, който спря в началото на мандата си програмата и заради това в България градовете нямат интегрирани планове за градско развитие, няма и София. Как ще усвояваме евросредства без такъв план, аз този въпрос го задавам, който ще бъде изготвен вероятно след две години?

Водеща: Мисля, драги слушатели, че бяха зададени някои от солидните въпроси в полемиката са София за бъдещето на този град.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...