Процедурата за избор на нов главен прокурор е противоконституционна

Водеща Диана Янкулова:

Янаки Стоилов, депутат от БСП, и Атанас Атанасов, бивш

депутат, един от дейците на ДСБ в сектора “Сигурност”, бивш

началник на Националната служба “Сигурност”, са нашите

събеседници по темата. И така, г-н Стоилов, да започнем с вас.

Какво каза Бойко Найденов на МВР с информацията за тези 400

хиляди неразкрити кражби?

Янаки Стоилов:

Ами това число дори е по-голямо, защото в него не са

включени и други видове престъпления, вероятно със спрени

производства поради неизвестен извършител. Така че тази маса от

дела наистина характеризира действителността в целия процес на

досъдебното производство. За мен е добре, че изпълняващият

длъжността главен прокурор, така, слага пръст в раната и

вероятно това трябва да се прави от всеки, който има претенции

към високите позиции в обвинителната власт. Това, което сега

предстоящият избор отново повдига на дневен ред, е ще се намери

ли човек, който да бъде не само подготвен юридически, но главно,

който да бъде достатъчно самостоятелен и отдаден на работата,

за да може тези системи да бъдат раздвижени, така че

едновременно да има добро взаимодействие между полицията и

прокуратурата. Но в същото време прокуратурата да изпълнява и

една от своите основни функции – да упражнява ръководство и

надзор върху досъдебното производство. Нещо, което мисля, че в

тези години, така, отиде на твърде заден план и свидетелство за

това е обстоятелството, че България е една от деветте страни с

най-много системни проблеми по отношение на изпълнение на

решения на Европейския съд по правата на човека с недостатъчно

ефективни производства, с нарастващо обществено мнение, че през

последните две години натискът върху съдебната власт – както

политически, така и икономически, се е увеличил, включително и

влиянието на лица и престъпни групи върху дейността на

институциите от съдебната власт. Това е картината и тя няма защо

да бъде прикривана. Но за съжаление, изглежда, и във Висшия

съдебен съвет тези разделения не са по основните въпроси. Самият

факт, че, доколкото разбрах, съдебният съвет не е могъл да

събере мнозинство, за да проведе таен избор, тоест избор, върху

който няма да има съмнение за външен натиск, за контролиран вот,

е показателен за състоянието, в което се намира системата.

Водеща:

Да присъединим към нашия разговор и Атанас Атанасов от ДСБ.

Какво показа за състоянието на прокуратурата вчерашният отчет

на Бойко Найденов от потресаващите данни за хилядите неразкрити

кражби – че има нужда от реформа или просто това беше опит

прокуратурата да се еманципира преди избора на новия си началник

от опеката, да го кажем, на МВР, издействана пък още в самото

начало на мандата на ГЕРБ?

Атанас Атанасов:

Добър ден на слушателите на националното радио.

Водеща:

Добър ден.

Ат. Атанасов:

Вчера Бойко Найденов направи две съобщения. За съжаление,

защото става въпрос за държавни институции, и двете съобщения са

преки крушета по авторитета на Министерството на вътрешните

работи, защото прокуратурата е орган за законност, но по

българското законодателство задължението за разкриването на

престъпленията е работа на изпълнителната власт и пряко на

Министерството на вътрешните работи, което означава, че има

тежък провал в битката именно с битовата престъпност, която

тормози българското население. В много от случаите тези така

наречени битови кражби са резултат от дейността на много добре

организирани престъпни групи, което показва, че работата по

престъпните, организираните престъпни групи, свързани с

посегателство върху личното имущество, е на много ниско ниво.

Тъй като първото задължение на държавата е да пази живота и

имота на гражданите, явно по отношение на опазването на имота на

гражданите имаме тежък провал. И второто съобщение, което беше

направено вчера от Бойко Найденов, изхождайки от негово лично

премеждие, той каза, че и той е бил потърпевш от такова

престъпление, не се е оплакал. Има основен психологически

принцип в политиката, който казва, че когато хората престанат да

се оплакват на властта, означава, че са загубили доверие в нея.

И след като такъв човек на такова ниво в прокуратурата няма

доверие на органите, на институцията, която трябва да разкрива

престъпленията, и не се оплаква, какво да говорим за

обикновените хора.

Водеща:

Да, но понеже от МВР биха казали, че тази тенденция за

недоверието на гражданите във властта, респективно неподаването

на жалби за всички кражби в МВР, не е само от времето на ГЕРБ,

да попитам, г-н Стоилов. Този път българите загубиха доверие във

властта изобщо или просто някога ГЕРБ спекулираше с това, че

БСП се е сраснала с престъпността и затова неин основен

приоритет в атаката на властта беше обещанието, че ГЕРБ ще се

справи с престъпността. Сега, в края на този мандат, виждаме, че

хората продължават да не вярват на властта.

Я. Стоилов:

Ами, вижте, трябва да се разбере, ако все още има наивни

хора, че не може една организирана престъпна група чрез

държавата да се справи с останалите. Големият въпрос е, че

трябва да се раздели властта с всички зависимости от

икономически характер преди всичко и този български преход до

голяма степен с криминални проявления наистина да бъде стопиран,

за да се тръгне към преход, който води страната напред, а не

назад. Вече икономическите проблеми, социалните, демографските,

са толкова тежки, че дори ако се очаква само подобряването на

дейността на МВР или на съдебните органи да свърши работа, няма

да е достатъчно. Ние сме в много дълбок системен проблем, защото

в България израснаха вече десетки хиляди хора, които в целия си

живот никога не са работили. Част от тях раждат деца, които

никога не са учили и вероятно няма да учат. Тоест ние имаме вече

формиран контингент, потенциален контингент, който е

асоциализиран и който подлежи на все по-дълбока криминализация.

Ако тези неща не бъдат осъзнати и не се направи поврат, според

мен ние ще продължаваме, така, да се опияняваме от опита на

други страни, които чух, че цитира преди време министърът на

вътрешните работи, и да завижда на други държави без особени

традиции в демокрацията колко пъти са нараснали затворниците.

Разбира се, че начинът, по който функционира съдебната власт,

правозащитната система, са един от основните инструменти в тази

насока, но това е един от важните елементи, който също не работи

ефективно при нашите условия, и… .

Водеща:

Може ли обаче процесът да бъде… да бъде спрян и да бъде

обърнат?

Я. Стоилов:

…се задълбочава, защото… Не, не, аз само… аз само да

ви кажа. Той процесът не само не е спрян, но се задълбочава, тъй

като виждате по какъв начин става попълването на

Конституционния съд. Виждате, че вече беше пресрочено времето за

издигане и избор на нов главен инспектор. В подобен процес на

закъснение се движи и формирането на състава на комисията за…

Водеща:

По-лошо, г-н Стоилов, ние просто виждаме, че почти няма

честни и почтени хора, които да влязат под прожекторите и за тях

да не разберем страшни неща. Г-н Атанасов, възможно ли е този

процес да се обърне вече, след като стана ясно, че в годините на

прехода всички са бъркали в кацата с меда?

Ат. Атанасов:

Всички трябва да се борим за това.

Водеща:

Вие казахте преди време една фраза, която между другото

започнаха да цитират и чуждите вестници – че държавата в

България… че всяка държава си има мафия, но в България мафията

си има държава. Продължавате ли да смятате така?

Ат. Атанасов:

За съжаление това беше станало челно заглавие на “Хералд

трибюн” и на “Ню Йорк таймс”, но сега положението е по-лошо. Аз

искам да взема повод от разговора за главния прокурор с това,

което днес се е случило във Висшия съдебен съвет, и със

скромните си познания по конституционно право, все пак аз съм

завършил юридическият факултет на Софийския университет…

Водеща:

Кажете не в Симеоново, не школата в Симеоново.

Ат. Атанасов:

Да, и не в Монтана. Та бях в първи курс, когато господин

Стоилов стана асистент, но да не се връщаме в спомените, та със

скромните си познания по конституционно право искам да кажа, че

съгласно член 131 от Конституцията на Република България

предложенията за избор на председател на Върховен касационен,

Върховен административен съд и главен прокурор трябва да се

правят с тайно гласуване. Това, което днес е направил Висшият

съдебен съвет, на практика минира избора за бъдещия главен

прокурор, защото, аз ще ви дам пример, в Народното събрание

ежедневно се гласува с електронната система, но това е явното

гласуване. Тогава, когато Народното събрание вземе решение да се

гласува тайно, тогава има бюлетини, има тъмна стаичка, има

урна, има комисия, която брои бюлетините. Така че това, което

днес е направил Висшият съдебен съвет, много сериозно

предизвикателство поставя и пред президента на Република

България, който трябва да бъде пазител също на законността,

създава и условия за оспорване на този избор впоследствие пред

административния съд или не знам си къде. И нека да кажем

направо. Всичко това нещо се прави под натиска на Цветанов и

Борисов, защото те са си избрали фаворит, той се казва Цацаров,

и правят всичко необходимо този човек да бъде наложен за главен

прокурор, което е много притеснително с оглед предстоящата

кампания за парламентарни избори и с манталитета, който има

Цветан Цветанов. Този човек няма правосъзнание, той вижда във

всеки втори човек престъпник и тук може би за него важи един

анекдот от времето, когато на един празник един прокурор

излязъл на балкона и отдолу минавала манифестацията и той казал

“Господи, колко хора има на свобода”.

Водеща:

Добре, разбрах ви, благодаря. Последни 30 секунди за Янаки

Стоилов. Мислите ли, че е миниран изборът, който предстои в

четвъртък за новия главен прокурор.

Я. Стоилов:

Е, може би по-вероятно е, че този избор ще има продължение.

Въпросът е обаче дали в България ще има избор на обвинител,

който да спечели доверието на професионалната общност, поне на

по-голямата част от тях, а гражданите да се убедят, че начело на

системата има човек, който наистина може да бъде техен защитник

и обвинител на престъпността. Така че това е големият въпрос,

който завършва с две удивителни.

Водеща:

Да, този въпрос остава може би пък просто политическата

власт в момента не е намерила съвсем своя фаворит за поста и

това е въпрос, който ще разберем в четвъртък. Благодаря ви за

този разговор. Янаки Стоилов от БСП и Атанас Атанасов от ДСБ в

коментар на потресаващи данни, изнесени от изпълняващия

длъжността главен прокурор Бойко Найденов, за това как се работи

в прокуратурата.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...