Промените в кабинета са наложителни

(ВИДЕО)

ПОЗИЦИЯ на ДСБ

ОТНОСНО критичното финансово състояние на БДЖ, НЕК, и Булгаргаз

В рамките само на един месец ръководствата на БДЖ, НЕК и Булгаргаз обявиха, че тези три държавни компании, които съставляват гръбнака на националната икономическа инфраструктура, са в критично финансово състояние.

Относно БДЖ:

– Ръководството на дружеството само обяви, че не е в състояние да изплаща дори лихвите по своите дългове, (които общо достигат 500 млн. лева) нито да модернизира националния ЖП превозвач.

– През изтеклите три години не беше намалена зависимостта от държавните субсидии. За 2011 г. приходите от продажба на билети за пътническите превози са почти три пъти по-малко от държавните субсидии, което е безпрецедентен случаи в световната практика.

– Отделните министри, имащи отношение към дейността на БДЖ приемат по отделно несъгласувани решения, които не решават, а засилват хаоса и проблемите. Въпреки това, в отчета на ресорното министерство за 2011 г., не е посочен, анализиран и обвързан с мерки нито един от проблемите довели БДЖ до фалит.

– Илюстрация на общото управленско безсилие и некомпетентност по отношение на БДЖ е предложението на министър-председателя до “Сименс” за замяна на дълг срещу собственост, за която дори няма законово основание.

Относно НЕК и Булгаргаз:

– Дълговете на НЕК нарастват неудържимо и според ресорния министър в средата на 2012 г. те надхвърлят 2 млрд. лева, като значителна част от тях са свързани с АЕЦ “Белене”.

– Булгаргаз е с натрупани загуби от над 212 млн. лева и с трайна тенденция за увеличаване на задълженията и загубите;

– И двете дружества вече не могат да обслужват редовно своите финансови задължения, защото купуват електроенергията и газа на цени по-високи от тези на които ги продават;

– Резултатите през първата половина на 2012 г. се влошиха толкова много, че официални представители както на НЕК, така и на Булгаргаз изразиха открито опасения за фалит;

– Обещаното намаление от страна на Газпром на доставните цени на газа не се състоя. Не са изградени алтернативни газови връзки със съседните страни и Булгаргаз продължава да е напълно зависим от диктата на Газпром.

Единствената реакция на сегашното правителството към критичното състояние на НЕК и Булгаргаз беше да одобри рязкото повишаване на цените за населението от 1-ви юли 2012 г. и да признае, че това е само първата стъпка от поредица следващи завишения на тези цени.

Причините за довеждането на трите основни публични дружества до критично състояние са сходни:

– популистката политика на правителството за задържане на цените на билетите, електроенергията и газа, включително чрез натиск върху ръководството на БДЖ и уж “независимия” регулатор ДКЕВР;

– упражняване на противозаконна принуда върху държавните дружества да продават своите услуги и продукция под себестойността й;

– нетърсенето на отговорност нито от виновниците за корупционните договори за доставки на локомотиви и вагони за стотици милиони евро, нито от тези сключвали договори и разхитили над 500 милиона евро за АЕЦ “Белене” по времето на Тройната коалиция;

– пълно безсилие да се пресекат корупционните практики при обществените поръчки за външни доставки;

ДСБ заявяваме:

1. Провалът и некомпетентността на правителството да реформират и оздравят финансово ключовите инфраструктурни държавни предприятия БДЖ, НЕК и Булгаргаз, застрашава националната сигурност.

2. Възраждат се практиките от времето на кабинета на Жан Виденов за приватизация на печалбите и национализация на загубите, известни още като “източване на входа и на изхода”. Чрез тях отново се осигуряват икономически облаги на монополни структури на вътрешния пазар и на износители на енергоемка продукция.

3. Довеждането на БДЖ, НЕК и Булгаргаз на ръба на фалита ще влоши кредитния рейтинг на страната и усилията от тригодишната политика на “затягане на коланите”, платена с лишенията на милиони български данъкоплатци ще бъдат пропилени.

Радан Кънев: Здравейте. Преди да преминем към основната тема на пресконференцията, която ще бъде финаносово състояние на БДЖ, НЕК и Булгаргаз, искам да отбележа позицията на НР на ДСБ, че през последните седмици и месеци, но наистина особено през последните седмици, констатираме провал на управлението на ГЕРБ в правосъдието и вътрешния ред, което беше и предмет на Европейския доклад. Един категоричен и продължаващ провал в създаването на среда и развитие на средното предприемачество. Напрактика фалит на семейния бизнес като дял от българската икономика с много тежко отражение върху заетостта в страната и в момента с тази позиция констатираме провал в управлението на големите структуро-определящи предприятия, който по същността си заплащва и финансовата стабилност на страната. В тази ситуация ние смятаме, че сериозни структорни и персонални промени в правителството са неизбежни, което включва както смяна на вътрешния министър с такъв, който да има доверието на ЕС, така и смяна на целия икономически екип на правителството, с оглед провеждането на нова икономическа политика. Тези промени са изцяло отговорност на министър-председателя. Ние нямаме доверие на ГЕРБ и на министър-председателя, че той е способен чрез такива промени да осигури нова икономическа политика, която да отговаря на трудностите и предизвикателствата, които констатираме. Ние ще предложим още наесен цялостна алтернативна икономическа политика, но ще я предложим не на ГЕРБ, а на българските граждани. Като искам да отбележа, че такава алтернативна икономическа политика за съжаление заявилите се опоненти, партии в дясното пространство в България не предлагат. Давам думата на г-н Бъчваров с позицията.

Димитър Бъчваров: Раздадохме Ви позицията в печатан вид, за да можете спокойно да я разгледате и да прецените какво от нея ще публикувате.

Най-важното в случая е, че за пръв път сме изправени пред безпрецедентно влошаване на финансовото състояние на гръбнака на икономическата инфраструктура на България. В целия преходен период тези три предприятия в комплект не са били изправени пред фалит. Тежкото състояние констатирано, както от самите управители в борда на тези предприятия, така и ресорните министри. Задлъжнялостта на БДЖ например е над 500 млн. лева в момента, без никакъв изглед проблемите да бъдат решени трайно. Това предприятие, както НЕК и Булгаргаз, са жертва, не на друго, а преди всичко на политика, правителствена политика, която задържаше цените, принуждаваше предприятията да предоставят своите услуги и продукция под себестойността, нещо повече правителството задължаваше НЕК и Булгаргаз да продават електроенергията и газа на цени по-ниски отколкото го купуват. Тези факти фигурират във последните отчети на самите предприятия. Това положение не може да не бъде забелязано от международните икономически и политически наблюдатели. Не може една страна да претендира, че е финансово стабилна и че има успешна политика, когато основните предприятия, инфраструктурни при това държавни са задлъжнели между 4 и 5 млрд. лева без изгледи, за съжаление, тези неща да се подобрят. В момента правителството е в безизходица, няма да има друг изход, освен чрез средства от бюджета и фискалния резерев да подпомага и да крепи това положение до изборите. Това е изключително опасна ситуация, считаме, че е застрашена националната сигурност. Констратираме, че се възраждат отново практики от управлението на Жан Виденов, държавните предприятия да бъдат управлявани така, че да се приватизират печалбите, да се национализират загубите. Някои може би си спомнят, навремето се говореше за прочутото източване на входа и на изхода, ами точно за това става дума и сега, защото от цялото това финансово пропадане на печелят, на икономическата инфраструктура на страната, печелят монополи, които стоят или на входа или на изхода, или и на двете места в момента. Тази политика по времето на Виденов доведе до национална икономиюеска катастрофа. Положението е много сериозно и затова всъщност свикахме тази пресконференция. Съвсем накратко, данните са пред Вас, Вие разбира се може да намерите още такива в самите ведмоства или в самите предприятия.

Предложението, Вие ще го видите накрая. Аз споменах, то е по-скоро заключение.

1. Провалът и некомпетентността на правителството да реформират и оздравят финансово ключовите инфраструктурни държавни предприятия БДЖ, НЕК и Булгаргаз, застрашава националната сигурност. Това е първият извод.

2. Възродени са практиките от времето на кабинета на Жан Виденов за приватизация на печалбите и национализация на загубите, известни още като “източване на входа и на изхода”. Чрез тях отново се осигуряват икономически облаги на монополни структури на вътрешния пазар и на износители на енергоемка продукция.

3. Довеждането на БДЖ, НЕК и Булгаргаз на ръба на фалита ще влоши кредитния рейтинг на страната и усилията от тригодишната политика на “затягане на коланите”, платена с лишенията на милиони български данъкоплатци ще бъдат пропилени. Именно поради тези изводи ще се върна на изказването на г-н Кънев. Всъщност ДСБ излиза с предложенията за радикални промени и нова икономическа политика.

Радан Кънев: На разположение съм за въпросите.

Въпрос: Как смятате да наложите тази радикална икономическа политика?

Радан Кънев: Това е задача, която ще обсъдим с българските граждани и тя е насочена към изборите през 2013та.

Въпрос: Тоест, ще чакате до парламентарните избори?

Радан Кънев: Аз няколко пъти съм споменавал. И аз и други изказвания на ДСБ, от настоящото Народно събрание да се очакват смели стъпки и сериозна промяна след като три години нищо не се е случило, е илюзорно.

Въпрос: А тогава не искате ли предсрочни избори?

Радан Кънев: Това не е по силите ни в момента, дори и да го искаме.

Въпрос: Как тогава искате да смените икономическата политика?

Радан Кънев: Казах съвсем ясно. Изцяло отговорност на министър-председателя е, както да направи персонални промени, така и след тях да осигури промяна в политиката. Казах и, че ние нямаме доверие, че той ще го направи, но това е негова отговорност.

Въпрос: Вие искате той да го направи, макар че не вярвате, че ще успее?

Радан Кънев: Констатирахме, че са неизбежни в момента. Констатирахме провал във всички важни сфери на държавното управление и икономиката.

Въпрос: Какво означава ‘промяна на икономическия екип’?

Радан Кънев: Икономическия екип включва най-малко: министъра на икономиката, на финансите, на земеделието и министъра на транспорта.

Въпрос: Министъра на икономиката скоро беше сменен.

Радан Кънев: За това и казах, че провеждането на нова и по-добра политика винаги е отговорност на премиер министъра в България – такива са му функциите, такива са му правомощията

Въпрос: Г-н Кънев, за втора седмица и за трета година констатираме липса на капацитет, но какво чакаме?

Радан Кънев: Аз казах, след изборите догодина е възможна сериозна промяна.

Въпрос: Всички разправят и от ляво и от дясно, че не могат нищо да направят. И какво? И какво правим?

Радан Кънев: Аз мога да дам само два други примера за този провал, за който говорим. Единият е откритата позиция на Федерална Република Германия по въпроса за влизането на България в Шенген. Искам да ви припомня, че след Европейския доклад, ние казахме, че този доклад не е само за себе си, а от него следват тежки атаки от Европа към българското правителство. И ето с горчивина констатираме първата такава много тежка атака, не периферна европейска държава, а най-силната и голяма европейска държава, заема нова позиция по българското участие в Шенген. Другият пример за некомпетентност, примесена с популизъм, е позицията по АЕЦ – Белене, по която премиер министъра приглася на БКП, с цел да изведе същите дивиденти от нея, искаме да отбележим във връзка с въпросите, които ни зададохте и миналата седмица, че след сериозна консултация, ние категорично може да кажем, че такъв референдум ще бъде незаконен. Чл. 9, ал. 1 от Закона не допуска провеждането на национални референдуми, освен по въпроси от компетентността на Народното събрание. Тук със сигурност не става дума за такъв въпрос.

Относно идеята на министър-председателя за замяна на дълга към Сименс за спасяването на БДЖ. Вие считате, че няма законово основание?

Димитър Бъчваров: Да, изглежда, че тези, които са посъветвали министър-председателя, не са достатъчно компетентни. Би трябвало да знаят, че още 2001-ва в края, законовата уредба за замяна на дълг срещу собственост е отменена, отпаднала е от Закона за приватизация, на друго място такава възможност не е уредена. Да се предлага такова нещо е израз на действителна не компетентност. Освен това да се предлага на Сименс, е също голяма екзотика, защото Сименс отдавна е получил парите за тези мотриси от Германия, от Германската банка, тоест нищо общо няма самата компания, така че сами направете извода за какви съвети и за каква компетентност, за какъв капацитет да се решават дори елементарни въпроси, да не говорим за такива сложни въпроси, пред които в момента е изправена икономиката и най-важните предприятия в страната.

Иван Иванов: Позволете ми да допълня това, което каза моят колега Радан Кънев относно референдума за строителството на АЕЦ “Белене”. Ако все пак нашите, за мен напълно основателни аргументи, че такъв референдум би бил незаконен, не бъдат приети от Народното събрание, ДСБ ще настояват въпроса, който ще бъде зададен на българските граждани да им даде възможността да направят своя информиран избор. Това означава да знаят, че строителството на АЕЦ “Белене” ще доведе до консумиране на ток, който е два пъти и половина по-скъп от сегашния ток, който заплащат, че това ще бъде реализация на остаряла 20 годишна технология и ще бъде реализирано в район, който е силно сеизмичен. Тези неща е необходимо да залегнат във въпросите, на които трябва да отговорят българските граждани.

Димитър Бъчваров: Извинявайте, да допълня с известна ирония в помощ на министър Дянков, бих го посъветвал много да внимава дали ще отпусне пари за незаконен референдум, защото това би било много трудна злоупотреба и подлежи на санкции. Защото един такъш референдум ще струва 20 хил. лева, незаконно похарчени пари, би трябвало да се замислят много сериозно.

Въпрос: А имате ли все пак някой министър или някой ресор, който да подкрепяте? Примерно Бойко Борисов похвали Лилияна Попова и нейното министерство.

Радан Кънев: Многократно сме отговаряли на такива въпроси. В сегашното състояние на управление на страната, аз ще се въздържа от отговор. Когато министър-председател не може да осигурни здрава икономика, когато основните публични сектори, в най-добрия смисъл са замръзнали, имам предвид социална политика, здравеопазване и образование, когато икономическата политика рухва, както по-линия на малкия така и по линия на най-големия, структуро определящия бизнес, мисля че не е редно да говорим за отделни имена, които подкрепяме. Благодарим Ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...