Програма за управление на община Перник – 2011-2015 г.

Заедно за Община Перник с Демократи за Перник

Кандидатът за кмет на община Перник от коалиция “Демократи за Перник” д-р Валентин Павлов ще вземе участие в публични дебати за управлението на общината, които ще се предават директно по ТВ7 на 17 октомври – понеделник, от 8 часа от площада на Перник.

Подкрепата за д-р Павлов и коалицията “Демократи за Перник” може да се изрази и чрез гласуване с SMS-и на кратък номер 1054 по време на излъчването на дебатите.

Местната коалиция “Демократи за Перник” представя своята управленска програма пред гражданите на Общината Перник. Тя е обсъждана с много хора на лични срещи и предизборни събрания, допълнена с техните предложения и остава отворена за нови идеи.

“Демократи за Перник”

Програма за управление на община Перник – 2011-2015 г.

Местната коалиция “Демократи за Перник” (ДСБ, БЗНС, ВМРО-БНД и подкрепена от Демократическата партия) има визия за модерната община и ефективен модел на управление чрез утвърждаване на диалогичната община – отворена за всеки, готова да подкрепи всяка добра идея и предложения, с управление, базирано на решения за всеки проблем и в подкрепа на всеки гражданин.

Програмата за развитие на община Перник е с ясно дефиниран фокус на промяната и добре структурирана система от активности – социални и информационни, ориентирани в полза всеки гражданин.

В своето управление ние залагаме на подобряване и постигане на община, отворена за всеки жител, с открито управление и повече възможности. Затова и нашите приоритети са:

Фокус на промяната- ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ:

Пълна прозрачност в работата на общината – прозрачност във всички дейности и начинания:

1. Пълна прозрачност при провеждането на обществени поръчки;

2. Намаляване на сроковете за обслужване на граждани и фирми с възможност за следена на движението на всеки документ;

3. Прозрачност на отчета за разходи на средства – всеки жител на Община Перник трябва да може да бъде наясно с приходната и разходната част от бюджета;

4. Публикуване отчетите за дейността на общинските фирми – изискване на нова фирмена стратегия за всяка общинска фирма и осъществяване на контрол върху нея;

Фокус на промяната – ЗДРАВИ И ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА:

1. Програма за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Перник. Подпомагане младите семейства и поощряване за повишаване на раждаемостта в Перник;

2. Инвестиране в общински здравни заведения, за да станат печеливши;

3. Прозрачност при процедури по закупуване на апаратури, медикаменти и консумативи и пълен контрол от отдел “Здравеопазване”;

4. Реален ангажимент на Община Перник към всички общински медицински дружества, МБАЛ “Рахила Ангелова” и “МБДПЛР – Перник”. Подобряване на материалната база. Организиране на програми за профилактика и превенции на здравето;

5. Подсигуряване на специализиран превоз от общинския ДКЦ за трудно подвижни и инвалиди от дома до лечебното заведение;

6. Подкрепа за профилактична дейност от водещи специалисти в общинските здравни заведения с цел превенция на основните заболявания;

7. Засилване като цяло на ролята на общината в сферата на здравеопазването;

8. Специално внимание към хората с увреждания, трудно подвижните деца и граждани; създаване на реално достъпна среда;

9. Създаване по места на младежки клубове във всички населени места на Община Перник и изграждане на спортни площадки и фитнес зали;

10. Подобряване на материалната база на училищата (както в класните стаи, така и в училищните дворове), с цел повишаване качеството на образованието;

11. Превръщане на училищния двор, не само в места за спорт, но и за провеждане на различни културни събития;

12. Засилване на охраната на училищните зони от общината.

Фокус на промяната – РАБОТНИ МЕСТА И СИГУРНОСТ:

1. Привличане на инвестиции в общината чрез премахване на всякакви пречки за тяхното осъществяване;

2. Създаване на възможности за преквалификация на трудоспособните граждани от различна възраст;

3. Създаване на реални условия за трайна трудова заетост;

4. Насърчаване на малкия, средния бизнес и предприемачеството.

5. Насърчаване на създаването на публични-частни партньорства.

6. Обезпечаване на конкретни действия за създаване на условия за по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите. Охраната на училищата и детските градини;

Фокус на промяната – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД:

Чистотата – основен приоритет на общината, както за централната градска част, така и за малките улици в общината:

1. Възстановяване на зелените площи в междублоковите пространства;

2. Възстановяване или изграждане на детски и спортни площадки във всички квартали и населени места;

3. Осъществяване на идеята за изграждане на велоалея между кв. “Изток” и централна градска част;

4. Премахване на паркирането на автомобили от тротоарите, както и създаване на алтернативни места за паркиране в близост до жилищните блокове;

5. Съдействие за включване на повечето панелни блокове в програма за пълна санация със средства от еврофондовете;

6. Енергоефективно улично осветление във всички населени места в Общината, а не само в централната градска част и основните улици;

7. Решаване на проблемите с водоснабдяването на селата и кварталите поетапно;

8. Доизграждане на съществуващата и изграждане на нова канализация във всички села на територията на Общината;

– Справяне с проблема с бездомните кучета чрез прилагане на цивилизованите световни практики, дали резултат в големите градове: Трайно маркиране на неагресивните бездомни кучета;

– Разширяване на съществуващия приют за бездомни кучета и при необходимост изграждане на нов в кв. Изток;

– Мащабна кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на бездомните кучета;

– Строги санкции към гражданите, проявяващи безотговорност към своите домашни любимци;

Фокус на промяната- СЪХРАНЕНИЕ И БЪДЕЩЕ ЗА КУЛТУРАТА:

1. Подобряване на материалната база на читалищата и всички културни институции;

2. Привличане на туристи и посетители, не само по време на сурвакарските игри, а целогодишно;

3. Ежегодно подпомагане и съдействие за укрепване на православните храмове на територията на Община Перник;

4. Развиване на активна реклама за туристическите дестинации на територията на Община Перник, включваща максимален брой обекти и възможности.

Фокус на промяната – МОДЕРНО ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ:

Насърчаване на инвестициите в селското стопанство за модерно екоземеделие;

1. Инвестиции в иновативни технологии в подкрепа на екоземеделието.

2.Програма за стимулиране развитието на екоземеделието в общината

Набелязаните в програмата приоритети в голяма степен ще могат да се осъществят и чрез активно защитаване от Община Перник на проекти по националните Оперативни програми, Европейските фондове и всички възможни финансови инструменти на ЕС.

Демократи за Перник заявят категоричното си намерение да управляват разумно и заедно с гражданите на Община Перник за постигане на европейските стандарти на живот.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...