ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКИ КЛУБ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО на 30.03.2019 от 11:00 в Хотел „Алерго“ – гр.Велико Търново

На основание правилника за дейността на Национален младежки клуб ще се проведе учредително събрание на 30.03.2019 с начален час 11:00 в Хотел „Алерго“ – гр.Велико Търново, с адрес ул. „Цар Тодор Светославов“ 15 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приветствие и запознаване с учредителните документи на Национален младежки клуб
  2. Избор на председател и ръководство
  3. Избор на теми за работа на младежки клуб гр. Велико Търново
  4. Разни.
  5. В 10:00 ще се проведе пресконференция в регионален пресклуб БТА – гр.Велико Търново , с адрес ул. „Христо Ботев“ 2

23.03.2019г.

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА
гр. София Председател на Национален младежки клуб