проба

(+видео)

правителството?

Ст. Софиянски:

В никакъв случай въздържанието не е позиция, защото в

момента, в който се въздържите. . .

места за гласуване

е, да подкрепите вота?

Ст. Софиянски:

. . . в момента, в който се въздържиш, ти казваш на

избирателя стой си вкъщи. Аз бих участвал със съвсем конкретна

позиция в дебата, конкретна. . .

Водещ:

Питам за натискането на копчетата.

Ст. Софиянски:

Да, за това, и когато дойде моментът за натискането на

копчето, или ще изразя аргументи против, защо съм против вота,

защото смятам, че той е направен, за да не мине, или ще гласувам

„за“, ако видя, че сериозни аргументи се излагат и от другите

страни, освен тези, които според мен трябва да са в основата на

това. Не бих се съобразил с никакво политическо решение, не бих

подкрепил хаотичен вот обаче.

Водещ:

Добре. Ще трябва да ви. . .

Ст. Софиянски:

Но, за да не съм в такова положение, и да не изпадам в

такова положение да се чудя какво да правя, аз отново казвам, аз

щях да съм внесъл вот, както съм внасял вот срещу тройната

коалиция на Станишев, пак по същия повод, пак за неусвояването

на средствата. . .

Водещ:

Г-н Софиянски, ще трябва да ви прекъсна, макар че имах много

още интересни въпроси към вас за отношенията ви с вашите

приятели от „Синята коалиция“, както няколко пъти