Приоритет на ДСБ ще е борбата с монополите и защита на средния и малкия бизнес

(видео)

Радан Кънев: Здравейте. Първо честита нова година на всички. За много години. Всички знаем, че започва една от трудните и непредвидими години, не само за България, за цяла Европа, много сериозно предизвикателство. Ние започнахме годината, нашето първо съвещание през 2012, посветено на две важни теми. Аз ви казвам и двете, под общия знаменател за българската държавност и на управлението на България, за преодоляване не само на икономическата и на тежката социалнополитическа криза, в която очевидно се намираме. На първо място ние си спазваме обещанието от преди повече от 3 месеца да предложим съществени и важни промени в Закона за защита на конкуренцията. Искам да кажа защо започвам новата година с това нещо. В България този въпрос е подценен, значението на стопанската конкуренция се подценява, на практика това е големият отговор на два въпроса. Покупателната способност на българските граждани, цените на стоките спрямо нашите доходи или казано просто нарушенията на правилата на конкуренцията бърка дълбоко в джоба на българина. И на второ място самият мотор, самият двигател на пазарната икономика. Съществуването на фирмите, начинът, по който те биват изхвърлени от пазара се дължи именно на неспазване на нормите на пазарната конкуренция. Изкривяване от монополи, изкривяване от корупция при обществени поръчки, изкривяване от нечестни пазарни правила на играта. В тази връзка са и нашите предложения за промяна на закона. Ние констатираме, че управлението на ГЕРБ не само помага, но и вреди на конкурентната среда в България, тя е по-лоша, може би небивало лоша при това управление, то се превърна в защитник на монополите, както сме отчитали неведнъж. Самата КЗК се превърна в един играч с недобра роля за защита на пазарната конкуренция. И сега ще дам думата на г-н Бъчваров да представи нашия законопроект.

Димитър Бъчваров: Здравейте и от мен. Обещахме, че ще изготвим такъв законопроект и ето готови сме. Ще ви представя мотивите към него и искам кажа, че от утре буквално започваме консултации с нашите партньори в СДС преди окончателното внасяне, което ще стане много скоро в парламента. Основните неща ги каза преди мен г-н Кънев, искам само да допълня следното, като данни в България, по данни на Българската стопанска камара, около 50% от фирмите в момента са с нула брой заети, т.е. дребния и семейния бизнес е напълно разрушен на практика. Унищожена е естествената конкурентна среда, но това, което каза Радан също е вярно. След разрушаване на средата вече се демонтира мотора на икономиката, това са средните фирми, фирмите, които са от една страна достатъчно малки, за да са по-гъвкави, от друга страна достатъчно големи, за да се развият технологически и иновативно. Вече и те изчезват от пазара и остават статични структури. Вместо динамични – статични. Т.е. структури, които извършват престъпления срещу конкуренцията, това е точната дума и за които има драстични приходи. Цената на захарта например в България за последните 8 месеца се е повишила с 50 на 100, на европейските и световни пазари е спаднала с 20 на 100. Помните в ранната есен, за пръв път от 1996 година в България имаше небивало гражданско неподчинение и протести срещу цените на горивата. Искам да припомня тогава от “Лукойл” как казаха, че продават на загуба бензина и течните горива, при положение, че всички разходи, включително за покупка на суров петрол в Черноморския басейн, да не говорим за заплати и други присъщи разходи са значително, примерно за заплати в пъти по-малки от тези в Европейския съюз. Ние имахме по-високи от мисля, че от осем страни тогава по време на протестите, цени на дизеловото гориво. Ето това са директни доказателства, че при управлението на това правителство е нанесена сериозна вреда, т.е., че безнаказано се разпространяват и стабилно, устойчиво се налагат престъпления срещу конкуренцията, което бърка в джоба на всеки един от нас. В крайна сметка от нашия анализ стигнахме до следния извод: Безспорно КЗК не върши работа, но една от основните причини за това е, че законът, който действа в момента е най-лошия закон, това е третия поред, след 1991 година. Приет е през 2008 година е най-лошият, с най-размити правомощия и задължения, с напълно отсъстваща отговорност за публична отчетност на комисията, с цялостна дискреция на тази комисия, по свое усмотрение да извършва или да не извършва определени действия, да защитава или да не защитава конкуренцията. Затова ние предлагаме следните изменения, сега ще ви ги разкажа, защото просто нямахме възможност да разпечатаме, а и форматът на един законопроект не е много ясен.

На първо място искам да обърна внимание, че искаме да преодолеем следните недостатъци. Да въведем обективна дефиниция и критерий за господстващо положение. Имаше такава в закона от 1998 година, 2008 година тя беше отменена. Второ, ефективни процедури за установяването и прекратяването на злоупотребите, в момента такива ефективни процедури няма. Конкретни ангажименти и срокове на КЗК, за наблюдения, анализи и превенция, което е най-важното действие на една такава комисия, не да тича след събитията, а да наблюдава секторите, които по закон се презумира господстващо положение да анализира тяхната дейност и да взима мерки своевременно, да не допуска престъпления. Прозрачност в публичната си отчетност, на самата КЗК, защото нито един доклад, нито едно решение с подробните мотиви, нито вие, нито ние, нито публиката в България могат да знаят, тъй като няма такова задължение, те да бъдат публикувани. И едно от най-важните неща – ефективно взаимодействие на институциите за противодействие на нарушенията за конкуренцията и съпътстващите ги данъчни и финансови престъпления. Пак се връщам на този пример – когато една компания като “Лукойл” казва, че продава на загуба, което е почти подигравка в очите на българите, намесата през КЗК и съответните данъчни и други органи, правозащитни в страната, трябва да бъде незабавна, изчерпателна и с бърз резултат. Нищо подобно не наблюдаваме. Свидетели сме на един от най-отблъскващите водевилни по отношение например на данъчната отчетност на “Лукойл” в момента. И за това ние предлагаме следното:

Първо всички актове на КЗК, мотивите към тях, както и заключителните доклади от техните анализи, които също въвеждаме със задължителни срокове и периодичност да бъдат публични и да се публикуват в интернет. Забележете, анализите, решенията и най-важното мотивите. По този начин контролът надхвърля самата Комисия и става публичен, Комисията ще бъде обект на обществена отчетност и контрол, самата тя. След това, добавяме определенията за престъпления към конкуренцията, като в забранителната част на закона включваме освен това, което съществува досега, търговски отстъпки и надценки, както и ограниченията при наемането на персонал и размерът на възнаграждението. Това е много важно, защото този пропуск, който отсъства в европейското законодателство, сега дава възможност по линия на такива чисто търговски техники, всъщност елегантно се заобикаля закона и да се обезсилва изобщо неговия смисъл и действие, и съответно органите по прилагането им. Възстановяване на обективния критерий за установяване господстващия критерий, нещо, което според нас беше махнато умишлено от редакцията през 2008 година именно за да се установи олигархично господство в България и това, което наблюдаваме сега. Възстановяване на обективни критерии 40 на 100 пазарен дял, резониращ господстващо положение, въвеждане на нов критерий, това е доставката на стоки и услуги чрез собствени инфраструктурни мрежи, разбирате какво означава това, което е много важно и практиките в Европа третират като установяване това състояние, за господстващо положение. Казах вече, че аналитичната дейност, всъщност разследващата дейност на Комисията, защото всъщност анализ и разследване са абсолютно свързани със срокове, задължения и публичност и едно много интересно нещо, че при отклонение на цените на определени чувствително стоки, моля за вашето внимание, с над 5 на 100 от инфлацията за предходното тримесечие, Комисията е задължена да извършва сравнителни анализи на тези сектори, където има такова отклонение и цените в ЕС и околните пазари, и да излиза включително със становища, които се предоставят на данъчните и на другите органи в държавата. Чувствителните стоки съответно ще се определят от Министерския съвет. И не на последно място, санкциите, които сега с в общия случай за нарушения по този закон до 1% от оборота, предлагаме да бъдат завишени значително до 5%, като една по-респектираща мярка плюс всичко останало. Това са накратко новите предложения, ще се радвам да разбира се, ако имате въпроси, тъй като материята е много голяма, същевременно специфична, но и важна за всеки един от нас.

Радан Кънев: Благодаря на г-н Бъчваров. Има един допълнителен елемент от закона, който ние тепърва ще внесем като предложение, той е отстраняване на КЗК от нейните функции като право раздаващ орган по обществените поръчки и връщане на тази дейност в административните съдилища. Констатирано е, че КЗК е неефективна, така и дейността по решаване на проблеми свързани с обществени поръчки поражда сериозни съмнения, че задълбочава корупционните практики и подпомага картелизирането на пазара, както по региони така и на централно ниво и тъй като темата за обществените поръчки естествено е основен елемент от темата за глобалната корупция в управлението, ние с тревога наблюдаваме и от последното изказване преди нова година на министър, вицепремиерът Цветанов, констатираме, че корупцията се е превърнала в модел, чрез който в България се формира парламентарното мнозинство. За първи път беше налице признание, че тъй наречените независими депутати, които формират мнозинството в България не са независими, а са зависими от това, че на тях им се плаща за техния глас. За първи в новата история на България, мнозинство се формира чрез плащане на депутати да гласуват заедно с правителството. И какви първи стъпки ще предприемем по този въпрос, ще каже г-н Методиев.

Веселин Методиев: За много години от мен! Само да ви кажа, по темата, с която ви запозна г-н Бъчваров, че един от фрапиращите примери днес на заседанието по отношение на монополизирането на страната ни в стопанския й живот, беше фактът, че тези дни е съобщено, че цената на захарта на световната борса за миналата година е паднала с 20%, а тук се е увеличила с 50%.
Това, което е направил зам. председателя на партията ГЕРБ, на 28.12.2011г. е признание за връх на политическа корупция. Това е оценката на ръководството на ДСБ и в тази връзка ние ще сезираме първо комисията за борба с корупцията в Народното събрание, ще се обърнем към колегите си, да се произнесат по случая и да предложат мерки, с които да бъде запушена тази пробойна в нашето законодателство. Напомням, че тя е създадена от Тройната коалиция, заради което представители на ДПС и БСП съобщиха, че оценяват тази си работа като грешка. Те си свършиха задачата тогава – да разбият партии, да създават нови партии. Сега се уплашиха от собствения си начин на работа от преди години. На второ място ще предложим на колегите от Комисията за борба с корупция, след като се запознаят и излязат със становище, да се обърнат към Сметната палата за това да проследят движението на тези средства, тъй като публикуваните документи в пресата, които са потвърдени фактически от г-н Цветанов, става дума за определен брой хора, а не за всички, и става дума за определено време, а ние знаем, че издръжката на месец, която е за политически партии във връзка с броя на гласовете им и народните им представители е 17 000лв., изчислено през един мандат. Така, че числата са много големи и както каза зам. председателя на партията – г-н Кънев, въпросът е колко струва едно мнозинство в демократична България. Накрая ще кажа, че ние сме убедени в ръководството на партията, че това е много тежък удар върху демокрацията на страната и не може да остане без последствие и без ангажименти на самата институция Парламент, ето защо ще се обърнем към Комисията.

Радан Кънев: На разположение сме за въпросите.

Въпрос: Защо смятате, че тези поправки в закона за конкуренцията, с които Вие атакувате спонсорите на властта, ще преминат?

Радан Кънев: Аз неслучайно започнах пресконференцията с думите, че тази тема в България е подценена. Ако ние успеем да предизвикаме обществен разговор, а това е разговор за политически идеи и принципи и ако отговора на ГЕРБ на този обществен разговор е, че те не се съобразяват с политическите идеи и принципи на пазарната икономика и модерната демокрация, предполагам и очаквам, че те ще понесат своите политически последици.

Въпрос: Ще подкрепите ли г-н Сидеров в желанието му да внесе промяна в законите за парламентарната субсидия?

Веселин Методиев: Ние сме готови, обсъдихме го това, да подкрепим всяка политическа партия в парламента, която е насочена не само към променяне на законодателството, но и към сезиране на Конституционния съд, тъй като чухме такива идеи. Но тъй като това са само идеи към момента, не можем да се ангажираме конкретно. В момента, в който видим нещата в конкретен план, то мога да кажа със сигурност дали ще го направим. Това, което сигурно е избягало от очите през последните няколко месецът е, че нашата парламентарна група е гласувала за включване на дневен ред на точка за промени, които са внасяни от колеги от Атака включително.

Въпрос: Казахте, че ще направите консултации по този проектозакон със СДС, а с други политически партии и парламентарни групи ще правите ли консултации по този закон или само партньорите си от СДС ще поканите?

Димитър Бъчваров: Не, аз казах само каква ще ни бъде първата и много бърза стъпка. Разбира се, след окончателното сглобяване на мненията между нас и СДС, защото ние сме една парламентарна група фактически, разбира се, че закона ще мине през всичките установени процедурни етапи. Разбира се, че ще търсим разбиране и съдействие от всички парламентарно представени политически сили, защото според нас това е от национална важност. Всъщност вижте след влизането на България в ЕС и в Евроатлантическите структури, едно от най-важните неща за развитие не само на икономиката, но и на пазарната демокрация изобщо, това е развитието на конкурентната среда, поддържането й, престъпленията срещу конкуренцията са престъпления от най-тежък ранг в Северна Америка и Европа. А в България безнаказано наблюдаваме и сме жертви на такива престъпления, които имат маса вреден ефект.

Въпрос: Бихте ли казали какво е необходимо чисто политически на фона на това мнозинство, което казвате, че ще работи през 2012г.? Очаквате ли предсрочни избори? В началото на годината анализаторите побързаха да дадат зелена светлина на разцвета на силите на управляващите преди парламентарните избори през 2012г.?

Радан Кънев: Разбирам въпроса. Не сме го обсъждали на НР. Аз мога да Ви отговоря какво е моето мнение и усещане в момента. По принцип бягството от отговорност е запазена марка на г-н Борисов, той не завършил нито един мандат до момента, от тези, за които е бил избран от българските граждани. Нямам усещането обаче, че той вече политически е в някакъв разцвет. Серията от разкрити предизборни лъжи продължава. Отговорът на въпроса дали ще има предсрочни избори е накъде присъщия на г-н Борисов политически страх ще го заведе, не мога да отговарям на такива въпроси.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...