Преучредително събрание на общинската организация на ДСБ Сандански

На 02.12.2017г. /събота/ от 10:00 ч. в залата на Общинския съвет, на бул. Свобода 14 ще се проведе преучредително събрание на общинската организация на ДСБ Сандански със следния дневен ред:

1.Избор на председател и общинско ръководство.
2.Политическа дискусия

3.Разни