Преучредително събрание на ДСБ Кремиковци

На 31.07.2021 г. (събота) от 14:00 ч. в Ботунец, ул. „Васил Левски“ 9, ще се проведе преучредително събрание на ДСБ Кремиковци.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Избор на председател

2. Избор на ръководство

3. Политическа дискусия

4. Разни