Пресконференция на Ръководството на ДСБ

ИВАН КОСТОВ: Здравейте! Добре дошли на нашата пресконференция.
Антикризисните мерки на правителството започват необходима политическа дискусия в която Демократи за силна България се включват днес. Ние искаме да посочим, че тази дискусия ще бъде много плодотворна ако управляващите изнесат истината за реалното състояние на бюджета и най-острите заварени проблеми на жизнено важните сфери на обществото като сектор на сигурност, здравеопазването и социалната защита. Ние до тук не виждаме и показани тези най-тежки, най-сериозни проблеми, които е заварило правителството а те трябва да бъдат изрично ясно дебатирани включително със сегашната опозиция. Второ ние искаме правителството да поеме ясни задължения към гражданите. За това какво поема да защити като граждански интерес в тези посочени сфери. В години на криза е редно правителството да каже ще защитим, няма да отстъпим от тези, тези и тези граждански интереси ще ги съблюдаваме и ще ги защитаваме. И да превърне това нещо в управленски приоритети. Да каже това защитаваме, това ще се стремим да запазим. Трето – най-високият приоритет според нас трябва да бъде даден на възстановяването на реалната икономика с всички необходими средства. Нищо не може да се реши в страната ако икономиката не върви добре. А българската икономика видимо преживавя може би много тежка криза. Ние и за нея нямаме достатъчно информация. Освен това очакваме и настояваме да се представи за обществена дискусия конкретни мерки за радикални, целенасочени реформи отразени в данъчните закони и в закона за бюджета. Антикризисните мерки на ГЕРБ съдържат идеи за реформи но ние очакваме и настояваме да бъдат конкретизирани и поднесени на ясен език на обществото. Имате думата за въпроси ако желаете да ни питате нещо. На ваше разположение сме. Тази платформа ни дава възможност да ви отговорим на всички конкретни въпроси.
Имате ли нещо конкретно предвид за някакви радикални и целенасочени реформи в данъчните закони и в закона за бюджета?
ИВАН КОСТОВ: Ами ние всички наши предложения сме ги казвали и преди изборите и сега и настояваме да се дискутират. Видяхме че част от тях бяха отхвърлени от управляващите. Желаем да се води дебат на тази тема. Напомням ние направихме предложение за намаляване на данъците специално за лекарствата и за учебниците. Само като пример.
– Като цяло програмата съвпадали с вашата посока за реформи? И кое е най-сериозното което липсва?
ИВАН КОСТОВ: Аз само ще кажа че най-сериозното което липсва са дефинициите на най-тежките проблеми в тези четири жизнено важни сфери и от там извеждането на приоритетите на които ще преследват мерките на правителството. И второто е че самите мерки, които се предлагат звучат откъснато или са още в зародиш във вид на идеи. Не са превърнати в конкретни дебати. Ето например: казва един министър, че ще се удължи пенсионната възраст въпрос изключително важен за всички български граждани. След това се опровергава. След това отново се повдига темата за това че трябва да се удължи. Започва да се говори за срокове за механизми и т.н. Това обаче го няма в антикризисните мерки. Няма например в антикризисните мерки и увеличаването на акциза на горивата. Ние за това казваме, че трябва в тези закони, данъчните закони и в Закона за бюджета вече да видим всички тези антикризисни елементи така както е редно да бъдат посочени.
ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ: Бих добавил, че още по-добре би било всички министри на база на вече публикуваната краткосрочна антикризисна програма да излязат да разкодират конкретните мерки в своята област, за да могат гражданите и бизнеса да имат ясни представи точно какво ще се случва. Тоест от идеята която е фиксирана като мярка министрите трябва да разпишат точно нещата, които ще направят в техните ведомства. Защото в криза е много важна тази предвидимост за абсолютно всеки, както за потребителя, така и за фирмата, която произвежда нещо. Така се връща доверието и стабилността в средата иначе да се просто да се декларира декларативно, че мерките ще повишат доверието и предвидимостта ще остане без покритие. Това би било много добре ако успеят да го направят да излязат министрите с свои разбивки на тази обща програма.
– Правителството бави ли се с обсъждането на бюджет 2009?
ИВАН КОСТОВ: Правителството следва процедурата за изготвянето на бюджета. Процедурата трябва да завърши с внасяне от негова страна, последното усилие, внасяне на бюджета на 30 октомври. До 30 октомври в оставащия месец то трябва да дискутира и да изглади всички проблеми, които съществуват между отделните министерства по отношение на бюджета. Но съществената рамка, в която се прави бюджета са данъчните закони и техните промени. Едно малко изменение например на осигурителната вноска, за която ние всички считаме, че е антикризисна мярка, създава автоматично тежки проблеми за връзването на бюджета, за бюджетния дефицит. Тъй като намалява постъпленията в Националния осигурителен институт, но от друга страна вие знаете, че НОИ вече е поел задължението да изплаща увеличените пенсии през тази година. И в този смисъл преди бюджета трябва да влязат фактически беше срокът до края на този месец да влязат данъчните закони в Народното събрание. Ние ги чакаме всеки момент.
– Каква е позицията на ДСБ относно учредяването на новата партия Мюсюлман-демократичния съюз?
ИВАН КОСТОВ: Ние нищо не можем да кажем за тази партия без да сме видели устава, без да сме видели нейната политическа платформа. По това което съдим се вижда, че става въпрос за сериозно недоразумение на създателите на партията. Те не познават Конституцията и законите на страната, а желаят да участват в политическия живот. Това издава една сериозна степен на неподготвеност към стартиране на политическа партия. Да го кажем по най-мекия възможен начин. Нямате основание ако сме демократи да говорим каквото и да е било друго преди да видим точно тези два документа. Преди да видим програмата и преди да видим устава на тази партия. Някои отнесоха въпроса вече в Конституционния съд и ще го решават там, но Конституционния съд също ще иска точно тези два документа да ги види. Така да бъдем демократи. От друга страна какво си мисля аз. Вече мислят го и много мои колеги. Ние считаме че тази партия се създава да покаже колко е нужно ДПС в България. Че не бива да се съдят министри от ДПС. Че срещу ДПС не трябва да се вади нищо, защото то е национална ценност. Тъй като ако не е ДПС и не си плащаме на ДПС и на неговата корупция ще ни постигнат ето такива партии. Това си мислим ние тук в ДСБ. Считаме че това е, как се казва “кьорфишек” да го кажем, за да го разберат и те на турски. “Кьорфишек” е това. Това е за тези които наистина са склонни да се поддават на такива провокации. Аз мисля да не ме питате повече. Казах си всичко.
– Комисията за контрол на ДАНС трябва ли да бъде сезирана?
ИВАН КОСТОВ: Аз казах, че комисията за контрол на ДАНС не трябва да се третира като арменския поп. Нервите, страховете, притесненията на всички да бъдат изливани върху комисията за контрол на ДАНС. Ще бъде много лошо ако ние влезнем в тази роля. Това е моето мнение като член на комисията.
– Каква е позицията ви относно намерението на правителството да бъдат увеличени акцизите на горивата?
ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ: Това оразмерено финансово доколкото чухме е около 65 милиона лева допълнителни приходи в бюджета. Вероятно не се касае за някакво драстично повишение при това положение. Но ето за това говорихме, че тези неща би трябвало да излязат да бъдат разписани точно, предварително. Те отсъстват в краткосрочната програма пък сега се говори за това. Това пък създава напрежение в обществото вместо яснота. Т.е. би трябвало начина по който тези решения се взимат да бъде по различен. Това за което говорихме засега. Иначе това е един опит вероятно да се попълни огромната дупка, която се очертава в бюджета. И огромните проблеми за 2010 година, но това не би могло да бъде достатъчно ако наистина става въпрос за 65 милиона лева.
– Каква е позицията ви относно политиката и откъслечно поднесените намерения на правителството относно трите енергийни проекта – АЕЦ Белене и останалите.
ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ: Първо нашето отношение и към трите големи енергийни руски проекти е критично. Ние сме го изразявали неведнъж. За нас тези проекти означават Русия да стане енергиен център на Балканите, а не България. За това става въпрос. Бих казал допълнително за АЕЦ Белене. Самият факт, че министър Шматко изрази такава бърза готовност да ангажира руската страна с толкова голяма инвестиция, показва именно, че Русия гледа на тези проекти не като на икономически проекти и търговски сделки а като част от геостратегическа държавна политика. Това още веднъж трябва да покаже, че нашата позиция, нашата критична позиция е напълно обоснована.
ИВАН КОСТОВ: Моето мнение е че, Южен поток е абсолютно необоснован икономически. Че това е хвърляне на огромни пари с абсолютно съмнителен ефект. Считам същото и за Бургас – Александруполис. Това е мнението на всички ни тук. В краен случай интересите на България трябва да бъдат защитени. Ако някой тръгне да реализира Бургас – Александруполис ще се радваме, че министъра на транспорта възприема нашата идея. А ние многократно сме я казвали и в Бургас и навсякъде, че не може да се разтоварват огромни танкери в средата на бургаското пристанище, в дълбоката му част. На подвижен буй защото това наистина е много травмиращо и за туристи и за всички. Че това трябва да става с транспортиране с по-малки кораби, които трябва да акостират на пристанище там да се разтоварва. В най-лошия случай това ще бъде поне щадяща от екологическа гледна точка и от гледна точка на другата икономика на региона решение. А що се отнася до АЕЦ Белене. АЕЦ Белене няма икономическа обосновка. Няма финансова обосновка. Няма финансов план. И чуйте внимателно какво каза министър-председателя. Даде за пример този проект за АЕЦ Белене пред студентите на УНСС за възможно най- лошо отношение към проект. Той е реализираш проект, за който не знаеш колко ще струва и какво ще го правиш. Той това каза. Това са двата ключови въпроса, на които АЕЦ Белене не е отговорил. Ако някой иска да стане инвеститор в АЕЦ Белене и поеме всички рискове по изграждане на атомната централа и участва като нормален участник в продажбата на електроенергия в България, в региона, в Европа в това няма нищо лошо. Но такъв инвеститор не може да се намери, защото той незнае колко струва и къде ще продава. Това са ключови параметри на всеки бизнес проект.
– г-н Костов ген. Атанасов е вече в Информационно обслужване. Вие доволни ли сте от този факт?
ИВАН КОСТОВ: Нямаме никакво отношение. Нито сме го предлагали. Ген. Атанасов моето лично мнение пък и мнението на партията, е че е много по-полезен може да бъде на оперативна работа. Ако някой трябваше да го вземе и да използва целият му потенциал той е много силен оперативен работник.
– Откраднаха ли ви го?
ИВАН КОСТОВ: Всеки човек решава сам за себе си. Той може да бъде много полезен и там. Защото и там има едно толкова сложно и съмнително наследство… Ами да почне ето ген. Атанасов да почне от там да посочи реалното състояние и най-острите проблеми на Информационно обслужване да видим за какво става въпрос. Да тръгне по същия път за който съветваме. И за него става валидно всичко. Благодарим Ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...