Пресконференция на НР на ДСБ

Даниел Митов: Добър ден на всички! Първо искам да ви информирам, че на днешното заседание на Националното ръководството на ДСБ обсъди няколко въпроса като поставихме акценти основно върху две неща. Първо, създалото се положение и продължаващата криза с нашия посланик в САЩ. Искаме акцента да бъде върху това, че неподписването на освобождаването на посланика ни САЩ поставя България отново пред много сериозен проблем. Реално президента саботира външната политика на България отказвайки да подпише освобождаването на посланика. Посланик, който е лишен от доверието на българското правителство, който е лишен, реално и от доверието на правителството на САЩ не може да представлява България в държавата, която се явява най-голям съюзник на страната ни. От друга страна това е пряко нарушение на Конституцията от страна на президента. Той няма право на преценка в случая. Друго, което искам да кажа е малка критика към ГЕРБ по отношение на това, че в случая не реагират достатъчно остро на действията на президента Първанов.

Другият въпрос, който беше обсъден е предстоящите преговори по отношение на социалната политика и намеренията на ДСБ да започне разговори с ГЕРБ по отношение на бъдещите действия засягащи отделни аспекти на социалната политика. Тук ще дам думата на колегата Радан Кънев.

Радан Кънев: Здравейте! Знаете, че непосредствено беше подписано споразумение между Синята коалиция и ГЕРБ за подкрепа на политиката в областта на здравеопазването. В същия дух на сътрудничество нашето предложение е да се продължи със сериозни преговори в областта на социалната политика, пенсионното осигуряване, политиката по заетостта, социалното подпомагане. Като бъде подписано споразумение за подкрепа включително на бюджета в тази му част и на политиките на ГЕРБ срещу съобразяване с основните предложения и точки от програмата на Синята коалиция. Ние сме готови да започнем преговори. Провеждаме в момента интензивни консултации с неправителствения сектор. Готови сме да внесем незабавно законопроект за личната помощ на хора с увреждания, който да уреди основни положения в интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда и изобщо в обществото. Подобни политики, подобни законопроекти ще бъдат част от нашите предложения за подписване на такова споразумение.

Даниел Митов: Очакваме вашите въпроси.

Може ли да кажете по-подробно за основните положения относно интеграцията на хората с увреждания по показатели от вашата програма. И още един въпрос – по какво съдите, че посланика ни в САЩ е изгубил доверието на правителството на САЩ?

Радан Кънев: На вторият Ви въпрос мога да отговоря веднага. Основен проблем, който пролича в момента заради, което смятаме, че няма доверие в този посланик е факта, че той не придружава външния министър на България по време на изключително важното посещение в САЩ. Това само по себе си е скандално и е пряк резултат от поведението на президента и от недостатъчната агресивност, бихме казали на правителството към него по този въпрос.

Даниел Митов: Този посланик в момента е тук и когато едно правителство го отзове, това означава, че той губи автоматично доверието на правителството на Съединените щати.

Според Вас стои ли още на дневен ред въпроса за импийчмънта?

Даниел Митов: При всички положения това е въпрос, който ще се разглежда в бъдеще, но така или иначе в случая политическите последствия от действията на президента Първанов са по-важни.

Довечера Георги Първанов ще бъде в “Шоуто на Слави” как си го обяснявате това?

Даниел Митов: Няма защо да си го обяснявам там нещата са органично свързани и не е нужно да търсим други обяснения. Ще видим довечера. Не очаквам нищо от президента Първанов, поне нищо хубаво.

Радан Кънев: Аз мисля, в кръга на шегата, че всеки си намира мястото. И ако той обяви нова партия в “Шоуто на Слави” това би било съвсем логично, но не ми се вярва все пак. Не очаквам това да стане.

За неподписването на указа за освобождаването на посланика ни в САЩ няма срокове. Къде точно се нарушава Конституцията?

Даниел Митов: С неподписването на практика той отказва и съботира външната политика. Ясно е, че няма срокове. Това е вярно, но така или иначе негово задължение е, когато българското правителство поиска от него подобна смяна той да я направи. Той няма право на преценка в случая. И това Конституцията го казва ясно. В този смисъл той нарушава Конституцията.

Радан Кънев: Искам да отбележа, че предишният път, когато въпроса беше поставен отново от нас, господин президента каза, че е притиснат в неразумни срокове и че се искало от него да действа от вчера за днес сутринта. Мисля, че две седмици по-късно всякакви неразумни срокове не могат да бъдат коментирани. Очевидно става дума за нежелание и бойкот и то бойкот на посещението на външния министър в САЩ. Не мога да повярвам, че това е случайно съвпадение.

За подписването на указа президента поиска освен време и информация. Вие имате ли ваше разследване или информация, че той е получил информацията и въпреки това не иска да подпише указа?

Даниел Митов: Министерски съвет не дължи обяснение на президента дали един посланик е нарушил нещо или не. Когато правителството няма доверие на един посланик то може да го оттегли, за да провежда ефективно външната политика на страната. Министерски съвет не дължи обяснение на президента по този въпрос. Искането на подобни аргументи е нелепо от страна на президента.

Как си обяснявате, че и ГЕРБ спряха да реагират остро на отказа да се случи подписването на този указ?

Даниел Митов: Не ми се иска да правя интерпретации на подобна реакция. Надявам се, че тя ще бъде коригирана, защото това е пряк проблем за външната политика на правителството. Ако иска ГЕРБ да има успех във външната си политика, ако иска да има ефективност и резултати трябва да реагират остро на подобен опит за саботаж. Защото ако това се случва в момента с един посланик утре ще се случи с още някой. И подобен конфликт между институциите е абсолютно недопустим. Тоест такъв разрив и диалог е абсолютно неприемлив в ситуацията, в която се намираме. Не може да има подобен конфликт, междуинституционален.

Имаше една декларация, която беше оттеглена, тъй като посланика ни в Турция подаде оставка. Смятате ли, че отново трябва да бъде внесена нова декларация за посланика ни с САЩ?

Даниел Митов: До колкото знам ще бъде внесена подобна декларация. Въпросът е, че трябва да има ефект, защото декларативността отново ни вкарва в този тип разговор между институциите, който е напълно излишен. Ясно е, процедурно е ясно какво трябва да се направи. Президента трябва максимално бързо да предприеме действия по въпроса. Иначе той е в нарушение и саботира външната политика на страната. Ние това го повтаряме и го казваме категорично ясно много пъти.

Щом сте убедени, че има нарушение на Конституцията бихте ли предложили отново задействане на процедурата по импийчмънт?

Даниел Митов: Аз мисля, че трябва да се съберат достатъчно доказателства по въпроса за импийчмънта, защото това не е достатъчно. В крайна сметка да се надяваме, че президента ще постъпи разумно и ще предприеме необходимите действия, тоест ще подпише въпросното освобождаване.

ГЕРБ ли подготвя декларацията?

Даниел Митов: Мисля че да.

Водени ли са консултации с тях?

Даниел Митов: Да.

Да уточните за социалните мерки, които ще предложите.

Радан Кънев: Преди три седмици ако не се лъжа дадохме една пресконференция по тези въпроси. Всичко, което говорихме тогава в момента е в доста по-напреднала фаза на съгласуване и стои на дневен ред. Най-спешни и ще искаме бързо съгласие от страна на ГЕРБ за финансиране и провеждане в рамките на 2010 г., са активните мерки на пазара на труда. Отново напомням, че може би най-важното нещо в тази област е осигуряването на преквалификация на хора, които в момента остават без работа. След като системата на преквалификация прилагана през последните години се доказа и социалният министър го потвърди – като трагично неефективна. Нашето предложение продължава да бъде, включване на мрежата от средно професионално образование, да го кажа по-просто, техникумите, в тази система за преквалификация. Тъй като това е наличен ресурс. Не се изискват средства. Напротив, ние не искаме по-скъп вариант да се приложи, ние предлагаме по-евтини варианти. Друго нещо, което социално министерство вече започва да прави и ние сме готови да помогнем и да включим това нещо в споразумението е всички програми за преквалификация да се консултират с работодателите, браншовите камари, занаятчийските камари, за да отговарят наистина на търсенето на пазара на труда. Защото отново казвам, тройната коалиция изхарчи много пари в тази област и всички те явно отидоха за квалификации в професии, които не се търсят. Но най-вероятно, където е имало голямо търсене за усвояване на тези пари от определени фирми. И не на последно място, крайно време е след като правителството активно говори за гъвкавост и мобилност на пазара на труда да има една прецизна законова уредба на почасовия и поседмичния труд. Чието място, естествено е в кодекса на труда. Въпрос, който поставя в момента множество работодатели, особено дребните работодатели, малките и средни фирми в много тежко положение. Защото липсата на уредба и очевидната нужда от такова нещо поради намаляването на обема на работа, създава едно усещане постоянно във фирмите за това, че те са неизрядни пред закона и застрашени от сериозни санкции. Готови сме с предложения в тези три области незабавно. И както казах, съвсем не само в Закона за личната помощ за хора с увреждания, който ще внесем, но и множество други предложения в областта на интеграцията и социалното включване. Изменение на Закона за интеграция на хора с увреждания и други мерки. Защото това е един отговор, който правителството за момента не даде. По какъв начин хората с увреждания, хората в неравностойно положение не просто ще получават едни мизерни плащания. Вие знаете, че те са от порядъка на 30-40 лв. месечно и се наричат интеграционни, а ще бъдат интегрирани. Това е думата, не случайно, включени на пазара на труда, за да могат те да допринасят за социалните системи в България, а не да са в унизителното положение на техни клиенти и то срещу едни мизерни помощи, които не стигат за нищо. Готови сме, разговаряме с неправителствения сектор, разговаряме с организациите на самите хора с увреждания и сме готови за разговор с правителството по тези теми.

По повод критиките, че Найден Зеленогорски е в контакт с “Красьо”, смятате ли, че трябва да има наказания и оставки?

Радан Кънев: До колкото ми е известно няма такава потвърдена информация. Аз го чух съвсем в неформален разговор, така че не виждам как бих могъл да го коментирам. По отношение на разговорите на въпросния бизнесмен от Плевен с народни представители освен с магистрати искам да отбележа, че има вече една много важна информация – потвърдена. И тя 123 разговора с господин Касим Дал за период от 6 месеца. Когато извадим обичайният брой почивни дни от 6 месеца ние можем спокойно да кажем, че господинът е поддържал с народният представител Касим Дал, изключително важна фигура във вътрешната организация на ДПС, ежедневен контакт.

Принципно, смятате ли, че за депутати, които са поддържали контакти с него трябва да има някакви санкции?

Радан Кънев: При всяко положение, разследването на дейността на този човек, който очевидно не е архитект на системата в чийто център стои телефонния му указател, трябва да бъде първостепенна задача на разследващите органи в България. Естествено, че това би трябвало да доведе до санкции за хора на много позиции в държавата. Никой от нас тук няма съмнение, че този човек е вършил нещо редно, и мисля, пак ще повторя, никой няма съмнение, че той е архитекта на тази конструкция. Аз казах, кой явно е говорил с него ежедневно. Би следвало органите на разследването да се поинтересуват от това.

Казвате ли, че ДПС и Касим Дал вероятно е архитекта?

Радан Кънев: Виждам такива данни. Аз не мога да кажа това, което е работа на прокурора, но виждам сто двадесет и три разговора за сто двадесет и няколко работни дни. Имаме факти.

Даниел Митов: Благодарим ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...