Пресконференция на НР на ДСБ: Синята коалиция може и да не подкрепи някои решения в актуализирания бюджет, ако управляващите не се слушат в съветите й

Димитър Бъчваров: Добър ден, дами и господа! Ще сведем до вашето знание темите и решенията от днешното заседание на Националното ръководство на Демократи за силна България. Основната тема, разбира се, това е актуализацията на бюджета за 2010г. Знаете, че на първо четене ние подкрепихме проекта за тази актуализация като изискахме и представихме наши виждания за неща, които правителството би трябвало да направи между първо и второ четене, за да си струва нашата подкрепа, за да може бюджета да бъде един работещ инструмент. Окончателно приет като антикризисен инструмент преди всичко.

Това което предстои и очакваме от правителството е:

Първо, да се разпишат подробно в самият бюджет, а не в обяснителната записка към него, защото тя не е закон, а справочен инструмент. Да се разпише за какво ще се изхарчат 1 149 милиона в резерва за непредвидени и неотложни разходи. И по-специално в подраздела от него структурни реформи и други фискални мерки. За сега в бюджета е посочено само изрично в самия закон, че дължимите от предходната година и безпорни вземания на фирмите в размер на 660 милиона лева ще бъдат покрити от този резерв. Остават обаче още 483 милиона, мисля, за които е много важно да бъдат разписани. Защо? Защото, първо, по този начин ще е ясно дали намеренията, мотивите към проекто закона ще бъдат спазени или ще остане отворена възможността да се харчат тези пари, а това е една значителна сума по време на криза, без да е ясно за какво. За да се внесе сигурност, за да се знае че секторите, за които са обещани тези пари ще ги получат или няма да ги получат.

Второ, за да се види каква част остават за структурните реформи. В кои сектори правителството ще финансира реформите. Смисъла на тези реформи е да се направят усилия сега, за да се спестят разходи през 2011г. и тогава да бъде овладян бюджетния дефицит.

Третото много важно нещо, за което ние претендираме и мисля че беше прието, но очакваме да го видим разписано в закона. Това е да се увеличат разходите за здравеопазване с 56 милиона лева, които бяха предварително съгласувани преди да се внесе закона. Кой знае защо после бяха отнети. Тоест там редукцията трябваше да бъде не 160 милиона, а само 106 милиона. Тази разлика ние държим да се възстанови, за да може, тук г-н Москов може по-подробно да обясни защо е важно това. В противен случай има опасност тази система, като една от най-сложните солидарни системи в държавата да се разпадне до края на годината.
Това са нашите претенции, които ако не бъдат изпълнени между първо и второ четене най-вероятно ние, а и Синята коалиция няма да подкрепим бюджета в окончателният му вариант.

Асен Агов: Ако ми позволите ще допълня само, че ние сме готови със списъка на всички онези разпоредители с бюджетни средства, дали са първостепенни или второстепенни, които трябва да бъдат реформирани. Това е един дълъг списък. Той е приготвен от Демократи за силна България и по него има съгласие в Синята коалиция. Ние ще предложим утре на парламентарна група този списък да бъде връчен на Комисията по бюджет и финанси на, Министерство на финансите, на Министерски съвет. И обвързването на средствата в тези пари, за които говори г-н Бъчваров 1 млрд. 140 млн. да бъде свързан точно с този списък. Тоест да видим, че структурната реформа, която трябва да направи в крайна сметка администрацията много по-евтина за данъкоплатците. Защото целта ни е тази. Българина да плаща много по-малко за услугите, които получава от правителството. За да направим много по-евтин живота на българина особено във време на криза тези мерки трябва да се изпълнят. Това трябва да започне с тези 1 млрд. 143 млн. където ясно да се види, че има намерение за реформа. Ние смятаме, че е абсолютно неотложно в сектора на пенсионното осигуряване и в сектора на здравеопазването тази реформа да бъде ясно показана с харченето на пари. И след това да видим всички тези резултати в бюджет 2011г. Само ще припомня, че от 1 юли на практика започва подготовката за бюджет 2011г. Тоест в тези месеци би трябвало да очакваме – юли, август, септември да имаме яснота от страна на правителството, което носи цялата отговорност. Искам да подчертая това. Както за изпълнението на този бюджет, така и за изпълнението на актуализацията му. Ние не сме участвали при подготовката му. Но при всички случаи за нас е много важно да видим как българина ще живее с по-малко разходи за административни услуги. За здравеопазването д-р Москов ще добави. Ще кажа само, че утре на парламентарна група се надяваме да убедим нашите коалиционни партньори, а вероятно няма да е трудно, тъй като споделяме основните си виждания по актуализацията. Ако това не бъде ясно показано веднъж в числото 1 млрд. 143 млн. и второ с обвързването им със списъка ние няма как да подкрепим тези разходи.

Петър Москов: Да допълня три неща. Административна реформа, пенсионна реформа, реформа в здравеопазването. Това са три от многото приоритети, които трябва да бъдат изведени над черта. И трябва да получат яснота на своето финансиране. Без да се извърши реформата там. Без тя да е и логистично и финансово подкрепена и от актуализацията на бюджета не ни чакат добри неща. Не е възможно, това което каза г-н Бъчваров, не е възможно финансирането на реформи да бъде в перо от бюджета за непредвидени разходи. Ако реформите са непредвидени – тогава имаме проблем. Ако не знаем какви реформи ще правим до сега – тогава имаме проблем . Ясно разписваме какво точно е нужно като логистика и като финансиране на тези три основни реформи след които България може да отлепи от дъното на своята криза, по наше мнение.

Димитър Бъчваров: Иначе ни чака Гърция.

Петър Москов: Две думи за това, което мина в събота в прекрасния български град Габрово. Проведоха се избори. Знаете резултата. Честитим победата на кандидата на ГЕРБ г-н Сираков. За нас тези избори са добър резултат от гледна точка на това, че в сравнение с предишните избори тези за национален парламент ние вдигаме своята подкрепа с около 2 %. От между 6.5% на около 8.3%. Разбира се, могат да се правят спекулации по повод активността на изборите и т.н., но факта е този. Ние вдигаме своята подкрепа там. Благодарим на г-жа Ива Николова за хубавата и тежка кампания, която проведе.

Асен Агов: Да добавя нещо, което пропуснах. Ако не бъдат извършени тези реформи и наистина да бъде направена услугата по-евтина за българските граждани, очевидно ще трябва да се вдигат данъци, ще трябва да се вдига ДДС. Живота ще стане много по-скъп, за да се издържа тази огромна и най-важното неефективна администрация.

Петър Москов: Интереса на някаква прослойка, която вероятно ще пострада от тези неща е срещу интереса на цялото общество. Въпрос на избор на всички нас и на правителството най-вече.

Димитър Бъчваров: Имате ли въпроси?

Има икономисти и финансисти, които смятат, че не е толкова страшно да дойде МВФ да направи необходимите реформи след като правителството няма възможността.

Димитър Бъчваров: Първо, правителството има възможността. Ние сме дали съвет. Посочили сме пътя. Ако се бяха вслушали в съветите ни навреме още от преди месеци нямаше да има никаква нужда от МВФ. Как ще се развият нещата е изцяло в ръцете на правителството. Тук пропуснах да кажа, че трябва да има много ясна картина. По време на криза, когато се променя бюджета трябва да е ясна картината какво става в Националната здравноосигурителна каса, какво става в НОИ, какво се очаква в общините, какви дефицити, какво се очаква в болниците и т.н., за да не се налага да се коригират числа и от Брюксел г-н Оли Рен да изразява съмнения в статистиката, в резултатите и във всичко това, което внася обща нестабилност в страната. Тоест, липсата на тази информация в обяснителната записка и в съпътстващите документи към бюджета ние също поискахме да се компенсира и то незабавно. Тогава ще има пълна яснота има ли основания за оптимизъм, защото има и служебен оптимизъм. Разбира ме кабинета и министрите, които го изразяват непрекъснато. Но при един бюджет най-важното е реализма. Ние очакваме пълната информация и тогава ще можем да имаме точна и твърда позиция по въпроса за МВФ. Ако си спомняте когато предложихме да се емитират еврооблигации за 1 млрд. евро преди около месец, месец и половина първата реакция беше – няма нужда, ние ще овладеем дефицита в рамките на 3 на 100, ще го финансираме от фискалния резерв. Сега се внася бюджет предвиждащ вече такава емисия, но сега тя ще бъде по-скъпа. Ето добрият съвет, даже древните римляни казват “Навреме даденото – двойно дадено”. Добрият съвет е много важен. Надяваме се да си вземат поука управляващите от това.

Петър Москов: Само да допълня защо акцента за здравеопазването, който поставяме като едно от трите най-важни неща. Ако тези допълнителни 54 млн. лева бъдат отнети от бюджета на здравеопазването. Това означава, че те ще бъдат отнети от лекарствата за онкоболни, за СПИН, за туберкулоза. Ще бъдат отнети от интензивните клиники, от реанимациите в болниците. Ще бъдат отнети от детските клиники в болниците, от инфекциозните клиники, от психиатриите. Ще бъдат отнети от Бърза помощ. Това са звената, които финансира пряко и най-общо Министерството на здравеопазването. Това е недопустимо.

Асен Агов: За МВФ само да добавя. Международния валутен фонд идва тогава, когато няма смелост и политическа воля за промяна. Така е. Това значи капитулация. Политическа капитулация. Аз не вярвам някой да е склонен да приеме такава политическа капитулация. Тоест, провал на политика на истински реформи, които да направят живота на хората далеч по-евтин и по-ефикасен.

Колко хора се предвижда да бъдат съкратени и каква сума ще бъде спестена при тази реформа?

Асен Агов: Ние представяме списъка. Това е важно да се знае. Ние започнахме тези сметки, но се оказа, че не разполагаме с цялата изходна информация. Такава информация може да има само правителството. За това е редно, когато представим списъка те да направят всички тези разчети. Сумата от 483 млн. лева, мисля че оставаше. Ще помогнат да се съставят тези списъци да се подготви почвата за реформата, но да се направи процеса необратим. Съкращенията, което не е най-важната част, много по-важно е да има скорост и бързина в отношенията между гражданите и администрацията. Това ще трябва да изчисли правителството. Работа на българския кабинет е да сметне какво е необходимо, какви пари за подготовката, какви пари ще бъдат спестени от административната реформа, какъв ще бъде средносрочния и дългосрочния ефект. И тогава ние ще седнем да обсъждаме тези числа. Няма как да очакваме от една политическа партия да извърши тези изчисления.

Димитър Бъчваров: Благодарим ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...