ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на Иван Костов и Александър Праматарски след срещата на ръководствата на Демократи за силна България и Демократическата партия

ИВАН КОСТОВ: От страна на Демократи за силна България, поставихме същите проблеми за разискване, които бяхме поставили и пред БЗНС – Народен съюз. А те са: на какви политически принципи и на какви принципи на коалиционно взаимодействие те държат, казвайки своята позиция. И дотук ние констатираме, че има голямо сходство, даже повече – има съвпадение в нашите позиции. Аз искам да кажа за какво се отнася. Това е по отношение на управлението на Обединените демократични сили, споделяме една и съща позиция по отношение на управлението на Симеон Сакскобургготски, имаме едни и същи, споделени още от преди, принципи за коалиционно взаимодействие. Те са уважение към идентичността на всеки участник, равнопоставеност и консенсус при вземане на важни решения. Дотук ще спра.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Всъщност това бяха основните въпроси, които имаме възможност да коментираме. Не е трудно и затова бързо стигаме до тези общи оценки. Просто, защото ние в продължение на много години сме спазвали именно тези принципи на сътрудничество и взаимодействие, за които стана въпрос, а това е запазване на идентичността, равнопоставеност и консенсус при вземането на важни политически решения, като база за едно добро сътрудничество между партиите. Това бяха принципи, между другото, в рамките на Обединените демократични сили, както по време на нашето управление, така и по времето на този парламент, когато съществуваше все още парламентарен съюз на ОДС. Що се отнася до оценките за правителството на Обединените демократични сили и правителството на Симеон Сакскобургготски, Демократическата партия много отдавна на свои форуми се е произнесла по един категоричен начин по тези въпроси, така че това направи възможно много бързо и ясно да споделим тези наши оценки и наистина, имаме до голяма степен съвпадение по всички тези въпроси.
– Г-н Костов, използвахте ли тази среща, за да се консултирате с ръководството на Демократическата партия за вашите предложения за реформи в съдебната система?
ИВАН КОСТОВ: Екатерина Михайлова пое ангажимента първо да представи концепцията, която днеска беше разгледана и одобрена от Националното ръководство, в ПГ на ОДС (Демократи за силна България и БСДП). Там ще очакваме това да бъде подкрепено с позиция на цялата парламентарна група и след това ще предложим разговори на Народния съюз първо. А тя има и задача да направи график за другите разговори.
– След всичко това, което сега казвате заедно с г-н Праматарски, до колко е възможно да ни кажете, това означава ли, че почти сте готови да сключите предизборна коалиция?

ИВАН КОСТОВ: Ние в момента прекъснахме разговорите точно, дебатирайки и стойността на Обеднените демократични сили като политически субект, като коалиционен субект и на практика сме точно на тази част от разискванията. Но Демократи за силна България виждат определен потенциал в коалицията Обединени демократични сили.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Няма какво да добавя, аз всъщност отдавна съм го заявил, че за нас формулата ОДС не е изчерпала своето съдържание, особено при днешното състояние в дясното политическо пространство. Смятам, че тази формула има все по-голямо значение в предстоящите парламентарни избори. За нас беше по-важно дали има обща база за изграждане на оценките, на принципите на сътрудничество, за да се види дали може да се направи една следваща крачка – да се говори по-конкретно за коалиционните взаимоотношения оттук нататък.
– Може ли само да уточним. За кое ОДС се говори всъщност? В него влиза и СДС. Значи Демократическата партия, БЗНС – Народен съюз и СДС.
АЛЕКСАНДЪР ПАРМАТАРСКИ: Значи това, което ние виждаме е ОДС, което беше в рамките на този парламент, а именно преди разпадането на парламентарния съюз. Това е нашето виждане. Разбира се, формулата ОДС може да бъде доразвивана, може да има различни коментари, но на този етап се ограничаваме само с това.
ИВАН КОСТОВ: От страна на Демократи за силна България, ни сме казвали, но ще повторя още един път. Ние считаме, че Съюзът на демократичните сили не изпълнява политическите принципи, които ние разискваме с БЗНС – Народен съюз и с Демократическата партия. Най-вече, с колебливото си отношение спрямо миналото, с извиненията за управлението на ОДС и за това, че застанаха на позиция на равна отдалеченост от управлението на ОДС, така и от управлението на НДСВ. И то, казано, ако по най-благоприятния начин се опитваме да коментираме тяхната позиция. В най-благоприятния случай, това е позиция на еднакво отдалечаване както от предишното, така и от днешното управление, което ние считаме, че не отговаря на нашите принципи.
– Възможно ли е формула плюс? Имам предвид “Гергьовден” и визирам вашата коалиция в Столичния общински съвет.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Вижте, за нас е важно в рамките на тези разговори с Демократи за силна България да видим в каква степен има съвпадение на нашите оценки. И тук, а и към предния ви въпрос, искам да добавя нашата позиция. Ние сме обезпокоени от това, че отделни лидери в Съюза на демократичните сили не само променят принципни позиции по тези въпроси – за управлението на ОДС и за управлението на Симеон Сакскобургготски. Нещо повече, те мислят, че със свои позиции подготвят едно такова сътрудничество. Това на нас определено не ни харесва и затова на този етап… Разбира се, имам предвид и срещата на 10 ноември, където бяха поканени партии, които откровено подкрепят това управление. На нас това не само не ни харесва, но то много сериозно се разграничава от нашите принципни виждания и оценки. Затова на този етап не коментираме възможности за сътрудничество в един такъв формат, наречен ОДС.
ИВАН КОСТОВ: За Демократи за силна България “Гергьовден” носи славата на малка политическа формация, която изключително остро е атакувала и се е стремяла да компрометира и оклевети предишното управление. Ако ние се срещнем с тях, първото нещо, което ще им кажем (това впрочем направи и нашият представител на техния конгрес преди една-две седмици) е това, ако ние изобщо се срещнем с тях. Като за нас това има много голямо значение. Очевидно е, че от тази гледна точка, че те не отговарят на този принцип на политическо одобрение на дясноцентристкото управление на Обединените демократични сили, тъй като са му били много остър противник.
– Г-н Костов, ако позволите два въпроса. Защо Демократи за силна България не се явят сами на изборите? И вторият ми въпрос. Късно снощи изтече съобщение от Върховна касационна прокуратура, че започват разпити по повод сигналите на Богомил Бонев, първият разпитан ще сте Вие. Получихте ли вече призовка и кога ще се явите?
ИВАН КОСТОВ: Демократи за силна България са заявили на учредителното си събрание, че имат готовност да се явят самостоятелно на изборите, но имат готовност и да се явят с партньори, с които споделят еднакви ценности, еднакви принципи на взаимодействие и имат едни и същи противници. Това е нашата позиция, която в момента вие виждате как се развива и реализира. Ние провеждаме срещи, за да уточним в каква степен ние имаме сходни ценности и принципи на взаимодействие, какви противници. Ето сега с Демократическата партия установяваме, че имаме едни и същи противници, че имаме едни и същи принципи за взаимодействие и, разбира се, това не означава, че сме решили нещо друго. Това означава.
Що се отнася до другия въпрос. Не, не съм получил такава покана. Но за мен е ясно какво представлява този акт. Има толкова безумни клевети от изприказваните онзи ден по “Всяка неделя”, които могат да бъдат проверени буквално за няколко часа. И, ако тази група, за която бе съобщено снощи, не изпълнява политическа поръчка, тя трябва още до края на тази седмица да обяви първите констатирани безпочвени обвинения и клевети. Тъй като е много лесно да се вдигне телефонът в швейцарското посолство и да се установи отнемано ли ми е правото да пресичам швейцарската граница, да пребивавам в Швейцария, залавян ли съм с 500 000 швейцарски франка. Това е елементарно. Швейцария е подредена страна и е въпрос наистина на няколкочасов, хайде, на няколкодневна проверка. Освен това, няма нищо по-просто от това да се установи притежавам ли Булбанк. Това е въпрос действително на едно телефонно обаждане и на една справка в интернет, която може да се направи буквално за два часа. Ако, обаче, тази група не даде тези отговори и не определи тези неща като безпочвени и клевети, очевидно е, че тя ще изпълнява политически поръчки. Аз нямам съмнение, че тя изпълнява политическа поръчка.
– Ако получите призовка, все пак ще отидете ли в Съдебната палата?
ИВАН КОСТОВ: Ще се държа като гражданин, ако получа призовка.
– Което значи, че ще отидете?
ИВАН КОСТОВ: Разбира се.
– Чия е поръчката, г-н Костов? Вчера не успяхте да кажете.
ИВАН КОСТОВ: Е, това е вече трудно за разбиране. Ние считаме, че поръчката за това оклеветяване във “Всяка неделя” идва от прокуратурата, най-вече заради това, че ние много ясно се обявихме за сериозни структурни промени на съдебната власт чрез изменение на Конституцията, изваждане на прокуратурата и следствието от съдебната власт и включването им в изпълнителната власт. Това е, което се преживява драматично и изключително нервно от страна на прокуратурата. Нейните действия са отговорът на това нещо и не е случайно, че буквално на другия ден тя се самосезира да проверява едни щуротии. Тя обаче не провери, ако си спомняте, документи, и не започна следствие срещу хората, които осъществиха мащабно подслушване на политици, на министри от сегашния кабинет, на журналисти, което беше констатирано от комисия в Народното събрание и документите бяха изпратени в прокуратурата. Тя си затвори очите например по отношение на поведението на Иван Славков. Вместо да потърси от него отговорност за това, което той е говорил и заради което Международният олимпийски комитет предлага да бъде изключен, тя започна проверка срещу журналистите това показва, че прокуратурата действа избирателно.
– А под прокуратурата специално главния прокурор ли визирате?

ИВАН КОСТОВ: Така действа Върховната касационна прокуратура, че не може да се разбере кой точно стои отзад, но като се има предвид кой я командва, всички се сещаме чия е основната отговорност.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Йордан Иванов: За първи път пловдивчани постигат такъв...
Важно е на кого ще връчи третия мандат президентът и какво мнозинство ще се...
Любен Иванов: Голяма част от преписките, свързани с...
"Защо ГЕРБ и ДПС, кръгът около Пеевски, провалиха заседанието на комисията "Нотариуса", точно когато започна...
Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...