През 2011 г. ГЕРБ ще харчи предизборно

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри! Предложението на колегите от Парламентарната група на Синята коалиция е да се увеличат приходите с 900 млн. лв., като 600 милиона дойдат от увеличение на събираемостта от данък добавена стойност и 300 милиона от събираемост на акцизите.

Аргументите, че е възможно такова увеличение на приходите не съвпада с това, което чухме преди малко. Ние аргументираме нашето предложение със следния аргумент: с относителния дял на събраните данък добавена стойност и акцизи спрямо крайното потребление, не спрямо брутния вътрешен продукт. Тъй като крайното потребление на този подход, на този аргумент, не може да бъде възразено с обстоятелството, че е спаднал вносът и е увеличен износът, тъй като крайното потребление е плюс вносът и минус износът. Разбира се, това е много по-сериозно основание да се търси възможност за повишаване на тези приходи.
Нашият аргумент е прост. Ако се събере такъв относителен дял на приходите, какъвто е постигнат през 2006 и 2008 г., тогава практически е възможно да бъдат събрани около милиард и половина повече от данък добавена стойност и акцизи. Хайде, нека да оставим 600 милиона, дължими на криза, на промяна на структура и т.н., макар че това не е лесно да бъде обосновано.
Затова ние предлагаме министерството да се натовари с ангажимента да увеличи събираемостта на приходите от данък добавена стойност и акцизи спрямо крайното потребление в страната и по този начин да гарантира тези 900 милиона увеличение на данъчните приходи.
Ние предлагаме, също така, със 150 милиона да бъдат намалени увеличените пари, които се дават на Министерството на труда и социалната политика за така наречените социални програми, защото се съмняваме, че тези пари могат да отидат за купуване на гласове от страна на ГЕРБ на предстоящите избори. Предлагаме с цялата тази сума от увеличените приходи и намалените разходи да бъде намален дефицитът на страната.
Считаме, че по този начин България ще тръгне по много здрав и стабилен път за оздравяване на своята финансова система. Считаме, също така, че при сегашния, при така приетия бюджет, има огромни рискове да бъде надвишен планираният дефицит и да се стигне до актуализация на бюджета. Благодаря ви за вниманието.
…………………………………………………………………………………………………..

ИВАН КОСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Така е, да. Взимаме само един от елементите, защото той е изчистен от възраженията, които ГЕРБ правят по време на дискусията. Те възразяват, че намаленият внос и увеличеният износ правят разчета, който вие правите, несигурен и заради това се опираме на крайното потребление.
Искам да коригирам числата, които Вие дадохте. 11% е относителният дял на данък добавена стойност спрямо крайното потребление, който се предлага в законопроекта. 13,02 е било през 2008 г. 13,02! Този процент е достижим, освен, ако не е фалшива прогнозата за 77 милиарда обем на брутния вътрешен продукт. 6,45 е относителният дял на акцизите, при положение че ние вдигнахме акцизните ставки, който се предвижда като относителен дял спрямо крайното потребление. Седем процента е постигнат през 2008 г., така че това са милиард и половина, за които говоря. Хайде, нека да не са милиард и половина – 900 милиона спокойно може да бъде увеличен, стига администрацията да си свърши работата.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Радан Кънев за Шенген: Заложници сме на бързорастящата...
Няма никаква формална или законова причина за отказ на приемането на България и Румъния...
Кристина Петкова: Не сме забравили нито един от...
Намирам поредното вето на президента Румен Радев за срамно и унизително. Срамно е, защото...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...