Президентът да изиска от депутатите антимонополни мерки

Надежда Нейнски: Добър ден на всички. Благодаря ви за присъствието. Разбира се ситуацията налага в много оперативен порядък да правим тези срещи и да ви запознаем с обсъждането, което проведохме във връзка със ситуацията, още повече, че има и нов елемент – само преди минути ГЕРБ върна мандата. Ние ще направим един кратък коментар и ще предложим, тук искам да подчертая нещо, което вероятно вие като хора на информацията си спомняте, но си дадохме сметка, че през тези години ние сме хората, които съумяхме да извадим България от кризата и да предложим конкретни мерки, така че ние искаме пред вас да ви предложим един план на действие как НС трябва да приеме и да приложи, за да могат да бъдат посрещнати най-спешните искания на протестиращите. Защото в исканията на протестиращите има неща, които спешно и веднага трябва да бъдат извършени и да бъдат изпълнени в рамките на това НС. В тази връзка аз искам само да кажа, че дълго време обмисляхме защо ГЕРБ така бързо върна мандата и едно от обясненията, което за мен е повече от ясно е, че като правителство, доказано свързано с монополите, ГЕРБ не могат да проведат антимонополно законодателство, т.е. не могат и не желаят, което е по – сериозното да приложат мерки за битката срещу монополите. Ние смятаме, че това е най-належащата и най-важна задача, която сегашното НС трябва да извърши и имаме конкретни предложения, които смятаме, че ще дадат възможност за решаване на ситуацията.

ПЛАН

За излизане от кризата.

Действия в следващите 10 дни:

1. Президентът да поиска от парламента да формира програмно правителство от експерти без участие на политически лица, след широки консултации.

2. Парламентът да избере програмното правителство.

Действия в следващите 30 дни:

1. Програмното правителство:

а. Да започне действия срещу монополите;

b. Да овладее политическата криза;

c. Да проведе предсрочни парламентарни избори.

2. Президентът да поиска от Народното събрание антимонополно законодателство.

3. Народното събрание:

a. Да премахне мандатите и смени състава на регулаторните органи и да гарантира възможността за граждански контрол върху тях;

b. Да приеме промени в закона за ДКЕВР, които да задължат комисията да промени методиката за образуване на цените, да изключи признаването на кражбите като разход и да нормира загубите по мрежата;

c. Да промени Закона за защита на конкуренцията с цел въвеждане на силни санкции и специален контрол върху фирмите с господстващо положение.

4. Приемане на мораториум върху разпореждането с държавни и общински земи в защитени територии, вкл. дюните и Националните паркове.

5. Приемане на решение на парламента относно националния референдум от 27 януари 2013 г.

Въпрос: Г-н Костов, доколкото нито една от политическите сили не е припозната от протестиращите, кой според вас трябва да състави това програмно правителство?

Иван Костов: Нека президента го поиска от политическите сили, които остават да им връчи мандат. Той е човека, върху който тежи огромната отговорност. Ние виждаме желанието на всички бързо да отидат на избори и да участват на принципа на досега участващите политически партии, които хората отново да видят в парламента без каквито и да било гаранции, че ще приемат антимонополно законодателство. Ние искаме президента да ги постави между себе си и протестиращите и да поиска това от тях. Ако някой прояви национална отговорност и желае да се отзове на исканията на хората, да успокои страната, да се излезе от политическата криза и да се проведат нормални избори, да се дадат гаранции, че консенсуса на хората за битка с монополите е чут от политиците, което е най-важното, това ще бъде голям и истински успех. Това ще бъде и истинско излизане от кризата.

Надежда Нейнски: Само едно нещо да добавя. Трябва да е ясно, че хората няма да се приберат, без да получат гаранции, че няма да се възпроизведе статуквото такова, каквото съществува в момента. И наистина в момента цялата отговорност пада върху президента наистина да бъде посредника в създаването на тези гаранции.

Въпрос: Казахте, че хората няма да се приберат, ако няма гаранции. Хората не искат граждански контрол, а участие.

Надежда Нейнски: Гражданите за да могат да участват, те трябва да имат време да се организират и да се явят на избори.

Въпрос: Добре, това не ми е ясно много. Искам да Ви попитам конкретно……

Иван Костов: Нека да Ви обясня. Контрол върху регулаторен орган може да се осъществява чрез присъствие, като член. Това е контрола. Всъщност поемат част от контролната функция на регулаторния орган. Така че ние бихме предложили компетентен човек, за нас става въпрос, и ние имаме право да предлагаме човек в ДКЕВР, компетентен човек, който предлагат създалите се вече организации. Това е решението.

Въпрос: Добре ли разбрах, компетентен човек, който Вие ще предложите, но е от протестиращите?

Иван Костов: Да, който да отговаря на условията и наистина да контролира. Защото повярвайте не е лесно да се контролират монополи, особено в енергетиката. Това може би е най-трудното нещо.

Въпрос: Не виждам тук да сте предложили промяна в закона за кредитните институции, който приравнява банките с държавните институции и общините, и който дава право на банките да издават изпълнителен лист. Не сте го предложили, но бихте ли се вслушали в исканията на протестиращите специално за това.

Иван Костов: На улицата има много гласове. Има гласове, които ние категорично не приемаме и сме решително срещу тях. Всички гласове, които са национал-комунистически, които искат национализация, които искат разрушаване на многопартийната демокрация ние сме категорично против тях. Първо искам да се разгранича. Да не мислите че ние сините сме тръгнали да угаждаме на хората на улицата. От тази гледна точка ние приемаме това, което може да се направи сега в рамките на 1 месец. Не искаме да шикалкавим пред хората, нито да ги заблуждаваме, че за 1 месец може да се приеме повече от това, което е написано. Един закон за банките ще умре в НС за три месеца.

Въпрос: А вашето лично мнение за този закон?

Иван Костов: Не съм тук да изразявам лично мнение. Не съм правил дълбок анализ на всички искания на протестиращите. Само казах, че при тях има крайни искания срещу многопартийната демокрация в страната, което е всъщност искане да се установи диктатура. Това е, то друго няма. Или напълно олигархичен модел, както в Русия. Това ли е решението? Това ли е излизането от кризата. Това ли искаме.

Въпрос: Г-н Костов, СК как ще се държи при приемане на промените в закона за енергетиката? Втория ми въпрос е, дори да бяхте освиркани и оплюти, защо не излязохте на улицата сред протестиращите?

Иван Костов: Аз каня протестиращите, или поне излъчени от тях представители, да дебатират с мен в Пловдив, където съм излъчен за народен представител. Да дойдат да дебатират с мен пред медиите при предварително изяснени условия на вземане на думата. Аз мисля, че президента трябваше да дойде в НС и тук да удари по масата, да каже “Аз искам това и това. Аз искам програмно правителство, аз искам точно тези мерки, тези закони да бъдат променени.” След това да се обърне към цялото общество и да каже – правителството, което сега поема страната ще извърши това и това. А иначе винаги съм готов да дебатирам, на мен никога не ми е липсвало желание за дебати.

Въпрос: А ще подкрепите ли промените в закона за енергетиката?

Иван Костов: Ами ние ще ги приготвим. Тях ги няма. Ние сме тези, които са част от авторите.

Надежда Нейнски: Искам само да добавя, че това, което ви предлагаме, този план за действие днес е част от този диалог. В крайна сметка това, което хората очакват са решения, действия и гаранции, защото българската политика остана с много обещания, но малко гаранции. Затова казвам, че хората няма да приемат това. И тези гаранции може да ги даде законодателния орган в момента – НС. И тук всеки трябва да приеме своята отговорност – и президента, и НС. Когато те бъдат внесени в парламента ще стане ясно кои политически сили имат интерес от хаос и кои политически сили искат реално да решават проблемите. Много неща ще станат ясни когато се вкарат законодателните промени, които ние предлагаме. Битката с монополите изисква конкретни действия, не просто биене в гърдите и късане на ризи. Конкретни действия. Ако всички политически сили са “ЗА”, те имат възможността да го направят в НС и наистина да се приемат тези мерки.

Иван Костов: Иначе могат да се радват на исканията на протестиращите да не се плащат сметките например, или да се махнат електромерите, с които се отчита консумацията на енергия в някои райони. Да се свалят електромерите. Това са силни мерки.

Въпрос: А за “Единство”?

Надежда Нейнски: В “Единство” върви структурирането. Ние всъщност изработваме в момента общи органи, процедурни неща, които трябва да извървим, но имахме една много силна среща в Свищов, в събота. Говорихме пред препълнена зала, много млади хора, така че има всички основания да смятаме, че това, което стартирахме и което всички абсолютно подкрепяме и ще бъде финализирано, но зависи от определени процедурни неща. Надявам, че няма да влезнем отново в проблеми в съда, смятам че в момента ще се окажат ключови и ще бъдат тест и за управляващи и за сегашното статуквото как процедират. Благодаря ви!

Въпрос: Г-н Костов, г-жо Нейнски, казахте че явно ГЕРБ не иска да се бори с монополите, казахте, че искате програмно правителство избрано от парламента. Как си го представяте това програмно правителство в този парламент, с това мнозинство? Какъв тип хора ще влязат в него и какъв тип програма ще има? Тази програма, която Вие току-що отразихте ли? Нали тази програма трябва да се гласува?

Иван Костов: Не, не. Значи пак ще повторя. Искаме тази президента да формира програмно правителство от експерти в тези части на политиката с широки консултации. Наистина много слабо са наредени, но отговарят на всички ваши въпроси. За това, което трябва да приеме парламента ние даваме своя принос. Считаме, че в тези 30 дни, за да бъде спокойни за страната, да се отиде на избори, трябва да бъдат приети тези закони. Ако президента иска други – да го мотивира, да аргументира, да каже “това е списъкът на сините, моя списък е еди-кой-си”.

Въпрос: Това не може ли да стане и със служебно правителство?

Иван Костов: Нали няма парламент. Защото парламента се разпуска и се приема служебно правителство.

Въпрос: В Конституцията не пише за програмно правителство като форма на управление.

Иван Костов: Такава възможност е опитвана, такова правителство на два пъти – и правителството на Димитър Попов беше такова – приема се Конституция и т.н. и тогава дас е разспусне, и правителството на Любен Беров беше такова. България има такива неща, просто си ги припомнете добре. Между другото, правителството на Попов извади България от кризата, прибра хората от улицата, когато протестираха срещу Луканов. Попов, който пак желаеше да изкара държавата от кризата.

Правителството на Беров, след като изпълни програмата беше последвано от служебно правителство, за да не се допуснат пак истерии. Ето вижте, има си примери. Ние не решаваме тези неща. Ние не предлагаме нещо ново. Ние сме хората, които са вадили България от кризата. Не забравяйте. Не случайно предлагаме това. Имаме самочувствието на хора, които са вадили страната от криза, политическа, след като други са я вкарали в нея. Заради това сме пред вас. Има убеденост, че стъпките, които предлагаме са правилни.

Въпрос: В какъв срок виждате тези предсрочни парламентарни избори? Освен това останаха само БСП и ДПС, които могат да вземат мандата – по думите на Плевнелиев, той самият каза, че третата партия, на която ще предложи мандат е ДПС. Т.е. вие бихте подкрепили програмно правителство, което е в мандата на една от тези две партии, така ли?

Иван Костов: Ако то е съставено след широки консултации проведени от президента, фактически президента ще трябва да го направи. Вижте как би изглеждало практически, ако има национално отговорна политическа формация, която иска да използва мандата й като политическо оръжие срещу нея самата, тя може да отиде и да направи консултация с президента, и да каже “г-н президент, ние ще предложим този министър председател, който Вие предложите след широки консултации, и този състав на МС, който Вие ни предложихте, само и само да решат тези въпроси и да започне тази битка срещу монополите”. А срока можете да си го пресметнете сама – 1 месец – 10 дена, плюс 1 месец са 40, а след това 50 дни.

Надежда Нейнски: Всъщност политическата сила може да предостави мандата си за президента, който да направи консултациите и да избере неполитически фигури – хора, които се ползват авторитет в гражданските сектори. Точно така се процедира. И така да се внесе това правителство, защото то трябва процедурно от някой да се внесе, но без да се има претенция към участие в правителството, категорично. Смятаме, че политиците не трябва да имат участие.

Въпрос: Водели ли сте разговори с някоя от партиите? Има ли съгласие за такова програмно правителсто?

Иван Костов: Ние сме малка политическа партия в парламента и отговорността въобще не е върху нас. Макар да сме готови да дебатираме с представители на протестиращите. На ход е президента. Моля адресирайте го, това кой носи в момента отговорността. Президента в момента носи отговорността и ако той претупа това всичко набързо това би означавало, че и той не иска да има антимонополни мерки.

Въпрос: Вие с тази позиция ли отивате на утрешния вътрешноконсултативен съвет и очаквате ли от президента…

Иван Костов: Съвсем ни е ясна позицията и нарочно я обявяваме.

Въпрос: На консултациите не го ли казахте? Защото знаем, че всички са се споразумели за служебно правителство.

Иван Костов: Кога сме се споразумели всички?

Въпрос: Останахме с такова впечатление след консултациите. Вие на консултациите казахте ли го това нещо?

Иван Костов: Казахме всичко. Освен това миналата седмица ние дойдохме тук пред вас и казахме, че Бойко Борисов трябва да си подаде оставката, че трябва да има съгласие между политическите партии и трябва да има програмно правителство, което да набележи антимонополни мерки. Бяхме ли двата с Надежда или не сме били двамата? Аз да не би да имам дежа-ву?

Въпрос: Г-н Костов, по този начин не остава ли така отговорността на БСП и ДПС? Тази тежка отговорност, за която говорите, да си дадат мандата на експерти? Първи въпрос и втори г-н Плевнелиев каза, че на ДПС трети ще връчи мандата, но вие бихте ли били готов, ако на Синята коалиция връчи мандат.

Иван Костов: Първо президента трябваше да свика Консултативен съвет преди да връчва мандатите, на който и да е било. Консултативния съвет е нужен на президента, за да напълни със съдържание, това което каза, че страната има политическа и социална криза, защото това са мои думи от предишната среща, които той най-после разбра какво означават, след като го освиркаха протестиращите. Сега, ако иска да върви по правилния път, нека се съветва с хората, които могат да го съветват по разумен начин и да върви напред, ако иска да промени намеренията. Той е на ход, той е отговорното лице. Днес направи втора грешка – без да проведе консултации, без да чуе реалната ситуация в странта изгори един от мадатите, без да упражни натиск върху ГЕРБ и т.н.

Надежда Нейнски: Аз искам да добавя само нещо, което струва ми се е много важно в момента. Психологически този въпрос, който ни задавате за БСП и ДПС винаги има подтекста, че те някак си ще употребят мандата при една такава задача, но аз смятам, че в момента цялата политическа класа е под прожекторите и пред очите на хората. Който и да е било ще плати много висока цена, ако се опита да употреби мандата. Т.е.независимо, че политиката, както се казва доверието е винаги една абстрактна величина, аз смятам, че в момента ситуацията в момента е такава, че тази въртележка трябва да се използва чисто процедурно, за да се свърши работа. Иначе алиби за това да се абдикира, както абдикираха ГЕРБ. Това са неща, които трябва да се случат иначе хората отново ще бъдат излъгани.

Въпрос: Използвахте думата употребен, действително наистина би могъл да се почувства. Аз затова Ви попитах щеше ли СК да поеме тази отговорност, ако президента все пак беше връчил мандат на вас.

Надежда Нейнски: Нека все пак да видим как ще реагира президента. Аз мисля, че на утрешния Консултативен съвет това нещо също ще бъде обсъдено. В крайна сметка ние нямаме претенции за авторство, ако другите предложат по-добри неща, няма никакъв проблем дали да бъдат техните или да бъде някаква комбинация. Става въпрос наистина за конкретни неща, които трябва да бъдат свършени. Тук варианта кой го е внесъл и кой го е предложил, и другите няма да го изпълнят, защото го е предложил някой друг е буквално несериозно в сегашната ситуация. Така, че на утрешния Консултативен съвет, нашето предложение е да обсъди сериозно това, което ние слагаме на масата. Нека сложат и други.

Иван Костов: Току-що Бойко Борисов е казал, че предлага с мандата на БСП или ДПС, в рамките на този парламент да се състави правителство с ваша подкрепа и от Атака, плюс 20 души от ГЕРБ. Без да уточнява…

Иван Костов: Вижте тази кръчмарска история не е достойна за коментар. Наистина това е кръчмарство. Така не се прави това нещо. Трябва да запази достойнството си този човек, след като няма кураж, след като бързо иска да взриви всичко, заради своите партийни интереси да хвърли страната в хаос и да остави хората крайно гневни да отидат да гласуват. След като това иска нека сега в момента да си замълчи и нека не разполага с депутатите като със стотинки в джоба си. Как може такова нещо? Благодаря Ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...