Предстоящо събрание на ДСБ – Варна

На 30.06.2015 г. /вторник/, от 18 ч., в зала „Пленарна“ на община Варна ще се проведе общинско събрание на ДСБ-Варна при следния дневен ред:

1. Представяне и определяне на кандидати за общински съветници на ДСБ-Варна.

2. Разни.