Предстоящо заседание на Столичния общински съвет на 05.12.2013 г.

На 5 декември ще се проведе заседаниe на Столичния общински съвет (СОС). Тема, която ще бъде следена с особено внимание, е обсъждането на размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани, както и приемането на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци за 2014 г. Ще бъде разгледан и доклад от г-н Вили Лилков и негови колеги за учредяване на безвъзмездно право на ползване на спортна зала „Триадица“ от страна на Българската федерация по баскетбол. Кметът ще отговаря на две питания на г-н Вили Лилков относно изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на столицата и на Общинския план за развитие, както и за незаконно строителство на ул. „Чумерна” в район Оборище. Други питания, отправени към кмета от съветниците са за подготовката на Столична община за зимния сезон; за възстановяване на детска площадка на ул. „Бесарабия” в район „Подуяне”; за незаконен строеж в район „Слатина”, както и за хода на изпълнението на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини. СОС ще обсъди и исканията на „Първа САГБАЛ – Света София” и на „Четвърта МБАЛ – София” да проведат преговори с „Фонда за устойчиво градско развитие на София” за предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура. Възстановяване на паметната плоча с барелеф на актьора и историограф Иван Попов и гласуване на предложението за удостояване на британския диригент Оливър Гилмур с почетната значка на София са културните въпроси, които предизвикват интерес.  ]]>

Leave a Comment