Предстоящи Регионални Събрания ДСБ

Регионално събрание на 8-ми МИР Добрич

Събранието се отлага от 17.11.2012г. и ще се проведе на 24.11.2012г. от 14:00 часа в малката зала на Куклен театър „Дора Габе“.
Дневен ред:
1. Представяне на номинираните кандидати за народни представители;
2. Подреждане на листа с кандидат-народни представители на ДСБ от 8-ми МИР Добрич;
3. Политическа дискусия;
4. Разни.
Регионално събрание на 11-ти МИР Ловеч
Събранието ще се проведе на 24.11.2012г. от 13:00 часа в залата на „Клуб на културните дейци“
Дневен ред:
1. Представяне на номинираните кандидати за народни представители;
2. Подреждане на листа с кандидат-народни представители на ДСБ от 11-ти МИР Ловеч;
3. Политическа дискусия;
4. Разни.