Представяне на първата част от Антикризисната програма на ДСБ

Веселин Методиев: Добър ден на всички. Искам да ви представя първата част от Антикризисната програма на Демократи за силна България. Нейната цел е при реализирането й да влязат в България и в българската икономика тези милиарди евро от еврофондовете. Вчера г-н министър-председателя е казал, че трябва да се внимава с разходите, тъй като приходите по време на криза са затруднени и потвърждава факта, че трябва да се търсят средства през европрограмите. Новото правителство въведе модел за централно координиране през Министерски съвет, но за съжаление не го е реализирало в целият му замисъл. За какво става дума?
Има заместник министър-председател, който отговаря за усвояването на европейските фондове. Този заместник министър-председател обаче е и заместник министър-председател по икономическата политика и той е и министър на финансите. Това са множество дейности струпани върху един човек. Веднага трябва да кажа, че ние представихме това нещо пред г-н Дянков и неговите експерти, тук не става дума за персони. Лично аз и ние в ДСБ имаме много голямо уважение към г-н Дянков, смятаме че това е един от министрите, който провежда изключително разумна политика и имаме доверие към него. Говорим обаче за институционален конфликт на интереси, който произтича от следното. Конфликта на интереси е че министъра на финансите, който трябва да се грижи за малки разходи трябва да съфинансира българското участие в европейските фондове, за които той отговаря да ги усвоява. Тоест от една страна трябва да дава пари, а от друга трябва да иска пари. Това не е по силите на министъра на финансите. Неговата работа е да се грижи за бюджета, а в нашият случай да се грижи и за икономическата политика, тъй като г-н Дянков е и зам. министър-председател. Това са достатъчно тежки ресори струпани върху един човек. Този институционален конфликт е на върха на властта. И пречи на контрола, защото Съвета за управление на средства по европейски съюз има към себе си секретар, който обаче е сътрудник в политическия кабинет на министър-председател. Съветник е, той няма административна власт. В случая е жена – тя няма власт върху администрацията. Тя може да поддържа колегиална връзка с тези, които имат власт. Програмиране на средства от Европейски съюз, мониторинг на средства, информации и системи за управление на средства. Секретаря на съвета е без власт. Нито може да упражнява контрол, нито може по този начин да координира работата. Така фактически липсва и контрол от страна на върха на изпълнителната власт. Тоест на самия министър-председател. Той е задължен да се съобразява с крайни резултати взети извън неговата воля. При него не стигат нещата за арбитраж изобщо. Той не е човек, който може да провежда и санкции. От друга страна това правителство е наследило нещо много порочно. Тук сме го нарекли “феодализация” на министерствата. Какво означава това? Всеки министър вътре в своето министерство си е сам господар. И по тази причина какъв контрол може да искаме. Както виждате проблемите струпани по тази тема не са малко надявам се, че успях да ги кажа. Какво предлагаме?
Предлагаме да има нов заместник министър-председател, тоест наред със съществуващата структура, който да се занимава само и единствено с въпроса за управлението на фондовете. Така ще се премахне конфликта на интереси и към него да има Изпълнителна агенция, одит на средствата на Европейски съюз, което е сега съществуващата Агенция към министерство на финансите и директно на подчинение към него да има Дирекция инспекторат за усвояване на европейските фондове. За да е по-ясно да се разбере ще кажа, че този инспекторат би трябвало да играе ролята на българския ОЛАФ. Това да е структурата, която да упражнява директен пряк контрол върху всички онези, които видяхте на първия слайд. Така наречените бенефициенти. И разбира се, върху всички онези управителни органи на тези оперативни програми, които пак не са малко.
Този заместник министър-председател трябва да има под себе си този съвет за управление, в който фигурират стопанските министри и секретарят на този съвет да бъде секретар в Министерския съвет, т.е. да не е съветник, а да излезе на управленческа позиция и на него да бъдат подчинени въпросните дирекции – за програмиране на средствата, за мониторинг, информации и системи за управление и Дирекцията техническа помощ, която сега е към Министерство на финансите. Тя да има хоризонтална функция по всички министерства.
По този начин се постига следното. Имаме зам. министър-председател, който от една страна съгласува участието на всички институции представляващи България пред Европейската комисия. Той реално управлява съвета, като определя дневния ред, т.е. задава приоритетите и ръководи заседанията. И налага санкции за констатирани нарушения. Административен контрол без санкции за констатирани нарушения означава, че няма контрол. Осъществява този цялостен вътрешен контрол с помощта, разбира се на Изпълнителната агенция одит на средствата и тази Дирекция за инспекторат. Секретарят има прякото ръководство върху администрацията, която България е създала, т.е. всички тези дирекции за програмирането на средства, за мониторинга, техническата помощ и информация на система за управление. Все още, за съжаление няма изградена цялостна информационна система по европейските фондове. И това е така защото е разхвърляна работа.
Искам да отговоря предварително на 2-3 въпроса, които знам витаят и имате думата. Първият въпрос е “Кой ще поеме поеме върху себе си тази отговорност?”, ако идеята се възприеме. Мнението на Демократи за силна България е, че това е изцяло работа на политическа партия ГЕРБ и на нейният лидер и министър-председател. Тоест ни е нямаме никакви други замисли освен яснотата, че ако това бъде възприето или елементи от него това е воля на хората, които са формирали правителството на България. Тук не става дума за някакви скрити помисли. Например, никой от нас не иска да става заместник министър-председател по европейските фондове. Това в кръга на шегата.
Второ, с това нещо са запознати, както г-н министър-председателя Борисов, така и зам. министър-председателя и министър на финансите г-н Дянков и експерти, които бяха посочени от г-н Дянков. Ние сме представили това нещо миналата седмица на тях, сега го представяме на вас, за да не остава нещо скрито покрито. От тук нататък е естествено да очакваме решението. Какво ще е то? Отговорността, пак казвам, е на ГЕРБ. Ние повече нямаме намерение да създаваме напрежение, ако някой мисли, че това е напрежение. По-скоро сме длъжни да ви представим конкретно за какво става дума.
И последно, третият отговор на предварителните въпроси, които витаеха е, че зам. министър на финансите не може да има тази власт, която описахме тук. Тъй като г-н Борисов спомена, че той обсъжда и обмисля такъв вариант. Може да има такава функция на зам. министър, но тя ще бъде силно ограничена, тъй като не може да се контролира през зам. министър – министри и техни подчинени структури. Мисля, че това ви е ясно. Това е йерархията на устройството на държавата ни.
Може би трябва да кажа и с това ще завърша, че г-жа Плугчиева беше зам. министър-председател за Брюксел. Тя нямаше под себе си нищо. Имаше някакъв помощен персонал. Тя ходеше в Брюксел, за да казва “в България всичко е наред”. И всички видяхме какъв е резултата от такава дейност. От такъв зам. министър-председател България няма нужда, който не контролира, който не налага санкции, който не носи политическа отговорност вътре в страната. Ние не предлагаме някакъв фасаден политик, който успокоява Брюксел. В Брюксел не се нуждаят от нашето успокоение. Ние предлагаме зам. министър-председател действащ във вътрешната политика на страната, защото това е вътрешно политически въпрос за нас българите – усвояването на европейските фондове. Правителството направи много в тези месеци, за да спечели политическо доверие и това е изключително постижение. Тоест външно политическия въпрос в този смисъл е вече решен. Размразяването на парите вие виждате, че вече става факт. Въпросът е как да ги усвоим. Сега сте вие наред за въпроси.
Към миналото правителство имаше критика, че управлението и контрола на еврофондовете е от 3 места. Не смятате ли, че това пак ще се случи ако се реализира вашето предложение?
Веселин Методиев: Благодаря за въпроса. Отговарям подред. Министъра на финансите оставя при него само този национален фонд, който е за обслужване на средствата, тоест “касата” да кажем така. Тя и в момента по оценка на експертите в ДСБ функционира добре. Ние го казахме и на г-н Дянков. Точно този сегмент, който си оставя в Министерство на финансите там му е мястото, тъй като това е разплащането. Останалите дирекции обаче, които бяха взети от Милен Велчев, от зам. министър-председателя Костадин Паскалев, аз все пак съм историк и държа да се знаят фактите, не знам поради каква алчност тогаватой ги изтегли всичките при себе си, увиснаха в това министерство без да могат да вършат работа и ние винаги сме го казвали. Те се изтеглят от там и отиват на подчинение към зам. министър-председателя. Що се отнася до външния министър и сега външния министър върши една ограничена работа и такава трябва да бъде. Мисля, че г-н Младенов изключително добре го разбира, защото той е познавач на тази материя. Неговата работа е тази, с която бяха натоварили Плугчиева. Той разговаря с Брюксел, той извършва външно политическите акции и не прехвърля тази работа на зам. министър-председателя. Зам. министър-председателя координира и контролира през администрация под себе си. Когато имате в едната си ръка ОЛАФ – българският инспекторат, а в другата ръка имате Агенцията за одита вие сте реалния контрольор. В миналото правителство за такова нещо не е имало идея. Не сме чули някой да го споменава. Мисля, че ви отговорих съвсем точно на въпроса.
Казахте, че сте запознали с идеята и премиера, бихте ли казали как реагира той?
Веселин Методиев: Аз съм човек, който иска да спазва институционалните равнища. Аз не съм се виждал с г-н Борисов. Тази идея му е споделена от председателя на ДСБ. Нали има ред. Аз бях на срещата, която се проведе в министерството на финансите. Моето впечатление от това, което видях в г-н Дянков и неговите експерти е, че те намериха нещата за доста позитивни. Тоест те виждат, че вътре има аргументи в тази идея и казаха, че ще премислят. Даже може да поискат нова среща, на която да уточним някои въпроси. С други думи, моето впечатление от срещата в Министерството на финансите е, че колегите там се отнасят съвсем сериозно към тези въпроси. Може да имат нужда и от време. В крайна сметка всеки трябва да прецени точно за какво става дума. Отговорността е огромна. Без усвояване на пари от Европа кризата в България е нерешима в рамките на 2010 г. Това го знаем всички.
За министерствата, които Паскалев е взел.
Веселин Методиев: Не, не Велчев ги взе от Паскалев. И ги разви и си стояха в Министерство на финансите допреди няколко месеца, когато г-н министър-председателя, говоря вече за г-н Борисов, премести част от тях в администрацията на Министерски съвет. Това беше много правилна стъпка и ние сме я приветствали. Говоря за тези три дирекции – програмиране, мониторинг и информация и системи бяха преместени при създаването на съвета и назначаването на секретар на съвета, но подчинеността не е пряка. Това за което ви казах в началото. Тоест правителството започна да извършва тази промяна нашата идея е как да се продължи тази промяна.
А виждате ли подходяща фигура, която да се занимава с това или ГЕРБ пак ще търсят някой да внесат от чужбина?
Веселин Методиев: Аз мисля. Това е съвсем лично мнение, не става дума за мнението на партия ДСБ. Говоря за себе си. Аз познавам поне трима човека, които са в политическа партия ГЕРБ, които са много компетентни, някои доказали на практика своята компетентност в усвояването на европейски пари. Мисля, че партията ГЕРБ разполага с потенциал, който да реши кадровата задача. Но наистина това е изцяло техен въпрос. Ще бъде много грубо, много безцеремонно и много балканско да взема да казвам аз имена. Това е Пази Боже. Аз все пак се стремя да спазвам европейските правила. Това е въпрос на който само г-н Борисов е в състояние да каже по него дума. Кога ще реши това е пак негово право. Тук не става въпрос някой да му “изземва” функциите.
Това са хора от ГЕРБ, а не от Синята коалиция.
Веселин Методиев: Да. Говоря за хора от ГЕРБ. Познавам хора от ГЕРБ, за които смятам, че са в състояние да поемат върху себе си такава тежка работа.
А някой от тях тримата в сегашното правителство ли е?
Веселин Методиев: Ето сега няма да отговоря вече на нито един въпрос повече в тази посока. С много голямо чувство на уважение към вас ще кажа, че от моята уста не сте чули никога интрига аз съм много отдавна в политиката, така че няма да чуете и днес. Така че няма да интригантствам. Казвам ви, че наистина има хора. Това както казах е мое лично мнение, а не мнение на ДСБ. Аз казах, че познавам такива хора. В годините съм работил, срещал съм се, знам техните разбирания, виждал съм техните действия. За това казвам, че има хора.
Бихте ли казал нещо повече за частта с рисковете.
Веселин Методиев: За рисковете? Думата резистенция се извинявам за нея тя е експертна. Резистенция на министерствата това означава “отказ, съпротива” да се създаде ред. В българската администрация, както във всяка администрация има такава съпротива, когато някой се опитва да въвежда ред, контрол и да налага санкции. Имам колега, който е също преподавател по тази тема и той казва “морен вода в българската администрация никой не е пил”. И чиновниците могат да се съпротивляват. Това е голям проблем, защото когато се прехвърлят част от правомощията на централната власт това означава, че се засилва контрола. Децентрализацията на централната власт е опасно нещо. И ще си живеят луксозно тези чиновници. Това е първото, което може да се получи. Това е риск и то не малък, защото става дума за много хора. Забавянето или непълната реализация би задълбочил и този риск и други. Тоест ако това нещо се протака много дълго шансовете този модел да сработи ще намалеят, защото той става все по-популярен сега през вас още повече и организацията на съпротива срещу него ще се увеличи. Ние сме съвсем наясно с това. Тук сме сложили един срок, в който смятаме, че до тогава трябва да почнат да функционират всички дейности на пълни обороти това е 1 септември 2010г., за да може наистина да бъде преодоляна всякаква съпротива и да започне пълна реализация в рамките на 2010 г. Иначе ще се забавим. И третият риск. Той е от системен порядък. Николай Василев, бившият министър на държавната администрация, заедно с помощта г-н Пламен Орешарски създадоха система на двойни и тройни заплащания на тази администрация. С което те изведоха на друг ред. Дадоха огромни средства, несъизмеримо големи, в пъти по-големи например от заплатата на министър-председателя и резултата е нулев. Това също трябва да се има предвид и да се преодолее, защото е доказало, че не работи. Те под някакви хубави поводи казваха как ще увеличават заплатите на тази администрация, но резултат няма.
Това, което ни казахте днес за създаването на нова длъжност за нов зам. министър-председател, той няма ли да е един бушон, защото Симеон Дянков ще е доволен да се разтовари от част от отговорността и евентуално ако не влезнат фондовете отговорността ще носи този нов заместник.
Веселин Методиев: Народният представител от Комисията по европейски въпроси г-н Асен Агов застана до мен, което значи, че аз мога си почина.
Асен Агов: Извинявайте за закъснението. Не е въпроса да разтоварваме един и да натоварваме друг. Въпросът е да се изгради система, която да е достатъчно стройна. Отчетността е много важна. Кой ще е щастлив и кой ще е нещастен не е наша работа. Ние смятаме, че трябва да работи плавно тази система от 1 -ви септември, както спомена г-н Методиев. И не става въпрос за бушон, а става въпрос за отговорност. Тук веднага искам да подчертая, веднага възниква въпросът за това дали не се повтаря модела с г-жа Плугчиева? Отговорът е, че не се повтаря. Напротив, така отговорността се концентрира на едно място. Специално за европейските фондове надеждата ни е да се ускори много бързо усвояването на фондовете, защото не е достатъчно да се размразят средствата необходимо е да се създадат гладките, плавните механизми, спокойните механизми, по които тези средства да достигат бързо до бенефициентите и до потребителите им. Искам също така да съобщя, че този план съм го представил на председателя на комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове г-н Танчев. В комисията базата върху, която сме стъпили, за да изградим този план беше разгледана и на практика беше одобрена. Надявам се това да стане становище на комисията. Моето впечатление е, че значителна част хората в комисията споделят нашите възгледи за това как трябва да се изгради системата. От тук нататък е въпрос на политическа воля тази система да стане факт и да заработи час по-скоро.
Веселин Методиев: Споровете между вицепремиерите се решават от министър-председателя. Така че няма проблем. Когато има трима вицепремиери, които имат нужда от някакви уточнявания и арбитражи се отива при министър-председателя и когато имате силен министър-председател спора се решава бързо. България днес има силен министър-председател той може да решава тези въпроси. Демонстрира го всеки път.
Да но ако не дойдат очакваните пари нали той ще го отнесе?
Веселин Методиев: Глаголът “отнасям” в случая не го разбирам, но да приемем, че става дума за неговата отговорност. Да той я носи. Носи я по един открит начин и това му дава възможност да санкционира и да взима решения при арбитража.
Бихте ли отговорили на въпроса за заплатите на специализираната администрация?
Веселин Методиев: Това е въпрос, който ще реши съответната администрация. Нашето мнение е, че досегашния опит със тройни заплати не само не е дал резултат, не само не ни е предпазил от корупция, но и нищо не е направил. Значи това не е инструмент. Този строй трябва да се преработи. Това предлагаме ние.
Благодаря ви за вниманието!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...