Предсрочно да въведем еврото? Малоумие е

Няма препоръка от МВФ България да въведе предсрочно еврото. Неясна идея за това е развита в един американски експертен доклад. От това експертно мнение не се разбира какво точно се препоръчва. Поради това следва да разсъждаваме в две посоки:
Първо, може ли да се приеме едностранно еврото? И ако може, редно ли е да го направим? България може да въведе едностранно еврото, но това ще ни причини огромни загуби. БНБ трябва сама да замени цялата левова маса с евро, за сметка на своите резерви. Това ще ни ощети в гигантски мащаби. Само от замяната на парите в обръщение България ще изгуби най-малко 4 милиарда евро. Освен това БНБ трябва да изкупи левовите авоари на фирмите и гражданите от българските банки с евро.
Ако страната ни извърви очертания в Маастрихтския договор път и премине през установения ERMII (валутно-обменен механизъм)ще влезем през главния вход в еврозоната. Тогава Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде тази, която ще замени българските левове с евро. Освен парите в обръщение, тя ще превърне в евро всички левови авоари на фирмите и гражданите. Това е принципната разлика между едностранното евроизиране и официалното влизане в еврозоната.
Затова съвет за едностранна евроизация може да идват само от некомпетентни и злонамерени източници; такива, които не се интересуват от българския интерес.
Второ, експертите може да предлагат България да изпълни изискванията на ERMII и влезе в еврозоната, но да се откаже от представителството си в ЕЦБ и не участва редовно във вземането на решения, отнасящи се до общата монетарна политика на ЕС. Такъв вариант е изключено да бъде реализиран, защото противоречи на Договора от Маастрихт. Нито ЕС, нито ЕЦБ биха приели подобни съвети, още повече, когато идват по неофициални пътища и не държат сметка за нормите в Съюза. В тези норми не е предвидено да има второкачествени членове на еврозоната. Това е причината от Българската народна банка да не обръщат внимание на тази експертиза и да не я коментират.
Слабите нерви и плачевната компетентност на премиера и икономическия министър ги подведоха да коментират и превърнаха експертните хрумки в българска “новина”. Това е жалко, защото България има нужда преди всичко от решителност и висока компетентност, за да проведе активна политика за въвеждане на еврото и да го превърне в един от инструментите за извеждане на страната от кризата. Първа задача на такава политика е да не се позволи на ЕЦБ да създава пречки, макар че се случва да го прави, пред България за влизане в изпитателния срок на ЕRMІІ. Тази задача се решава с активна външна и целенасочена макроикономическа, монетарна и финансова политика. Никой не може да откаже на България, ако тя изпълнява критериите на Договора от Маастрихт и е добре подготвена, да влезе във ЕRM ІІ. В момента сме далеч от изискванията по два параметъра инфлацията и лихвения процент.
Когато правителството на ОДС проектира влизането в ЕС, подготвихме и проект за влизане в еврозоната. Според него през 2009 г. България трябваше ако не да е въвела, то поне да е на прага на въвеждане на еврото. Предполагахме, че инфлацията ще се стабилизира и ще спадне заедно с лихвения процент и това ще даде възможност да получим покана за влизане в еврозоната. За съжаление това не стана. Правителството на Станишев е отчайващо непрофесионално и неспособно на такива решителни действия.
Ако новото правителство проведе компетентно политика, България може да покрие критериите за влизане в еврозоната 2013 г. В първия момент след влизането ще има разочарование у част от хората. Всички ние ще видим колко сме бедни, защото чрез еврото ще можем директно да съпоставим доходите си с тези на нашите европейски събратя. Ще видим жалкия размер на пенсиите, на заплатите си, когато ги получим в евро. Това ще бъде само едно просветване, защото това бездруго се знае от хората. Разликите и сега са драстични, но в новата светлина ще станат по-видни. От друга страна в България ще се влее огромна маса евро. Това ще бъде изключително мощен импулс за икономиката – ще отвори достъпа до кредити и ще намали лихвените проценти.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...