Председателят на парламента нарушава закона

Атанас Атанасов: Добър ден. Благодаря ви за проявения интерес. Ние продължаваме нашия извънпарламентарен контрол. Това е повода за поредната ни пресконференция. Обещахме ви, че периодично чрез вас ще информираме обществото за въпросите, които поставяме на властта. Но както е и парламентарната традиция в страната влизаме в един цикъл. Почнахме да получаваме определени отговори и ще ви запознаем с тях. От изпратените досега от нас пет въпроса сме получили отговори на четири от тях, които са много любопитни. Любопитни са поради липсата на информация разбира се, не заради друго, т.е. словестната еквилибристика, която е използвана от чиновниците на институциите, е да ни откажат да ни дадат информация. Независимо от това за някои от тях ние ще продължаваме да питаме по друг начин, защото има какво да се пита и кого. Първият отговор, с който ще ви запозная е от министерството на финансите, разбира се подписано от началник отдел, не от министъра, няма да обръщаме внимание на тези детайли, но искам да припомня, че въпросът, който ние поставихме касаеше назначаването на лицето Николай Илиев Попов за зам.- директор на митниците, който да ръководи пряко митническото разследване и разузнаване и тъй като е публично известно, а и след нашия въпрос имаше допълнителни публикации в медиите, това лице през 2009г., началото на 2010г., защото е имало процедура, му е отнет достъпа до класифицирана информация по съответния ред. Ние питахме министъра на финансите как може да назначи за зам. директор лице, което няма да има достъп до класифицирана информация. Какъв е отговорът тук, разбира се ни развиват какво пише в закона за достъп до обществена информация, коя била обществено необходима и коя не, но интересното е това, че в един от текстовете е записано: “В случая се искат данни за конкретно лице и причините, довели до неговото назначаване, поради което не е налице информация, която да е свързана с обществения живот в страната.” Интересно кой е общественият живот, ние не се занимаваме в случая с културния живот в страната. Това са доста обли и арогантни изречения, с които не ни дават отговор. Сега какво ще направим ние – ще подготвим питания до други институции, които се занимават с даване на достъп на класифицирана информация да видим дали този човек наистина няма достъп до тази информация, ние сме сигурни, но трябва да имаме за това доказателства и след това ще сезираме прокуратурата, че лице, което няма право на достъп до класифицирана информация се запознава с такава, защото това е престъпление по НК. Това е единият отговор, аз имам още два отговора от министерски съвет. Единият също е много любопитен – спомняте си питахме, защо се назначава за председател на ДА “Архиви” Иван Комитски, който е бивш офицер от трети самостоятелен отдел на ДС, отдела, който пряко е унищожавал досиетата на ДС 1990г. и дали той има качества да изпълнява функциите си. Отговарят от МС, че в закона за администрацията и в закона за ДА, не са регламентирани никакви изисквания към лицата, заемащи длъжността председател. И поради тази причина са решили, че могат да назначат който си поискат. Освен законовите изисквания властта дължи и отговор на избирателите по какви критерии подбира своите кандидати. Защото е изключително арогантно това, което се прави като кадрова политика да бъдат назначавани тежко компрометирани в миналото хора да ръководят изключително отговорни институции. Аз не искам да коментирам качествата на този, който са уволнили, но от медиите разбирам, че е млад и амбициозен човек, който е започнал много сериозни реформи, освободили са го и на негово място ДС, защото ДС е в основата на това правителство. Между другото отговарят ни, че Боян Чуков не е назначен за секретар на Съвета по сигурността към МС, защото нямало такава длъжност. Да бяха ни казали за какъв са го назначили, защото и той е офицер от 1-во ГУ на ДС, ще пуснем нов въпрос. Много е любопитен отговора на въпроса, който Албена Палпурина изпрати до министър – председателя за назначаването на Емил Иванов за областен управител на СО. Давам и думата.

Албена Палпурина: Здравейте. Отговорът, който получих за Емил Иванов който, както стана ясно е обсъждан за нанасяне на средна телесна повреда, бил е застраховател от мутренските групировки, също така са установени нарушения във връзка с дейността му като кмет на гр. Своге и като областен управител на СО във връзка с разпореждането на недвижимо имущество. Този човек по същият начин ни обясняват, че нямало изисквания за заемане длъжността областен управител и поради тази причина следва ние да предположим, че всякакви хора могат да бъдат назначавани, включително и престъпници. Интересно е и другото обяснение, което получихме. Те ни цитират чл. 13 на закона, според който достъпът до служебна информация може да бъде ограничен, и поради тази причина те решават да ограничат достъпа до тази служебна информация и поради тази причина те не ни я предоставят. Защо? Риторичен въпрос.

Атанас Атанасов: Това са отговорите, които получихме. Сега искам да представя на вашето внимание два нови въпроса, които сме подготвили. И двата са изключително актуални, аз ще ви запозная с първия, след това Албена Палпурина със следващия. На 30-ти август тази година беше проведено заседание на съвета по сигурността към МС във връзка с кризата в Сирия. След заседанието беше обявено, че е приет план с 11 спешни мерки за ограничаване миграционния натиск към Република България, като 4 мярка е посочено “Преглед и актуализация на националния план за противодействие на тероризма”. Т.е. темата е Сирия – миграционен натиск, но съвета е решил, че трябва да се направи преглед и да се актуализира националния план за противодействие на тероризма. Темата е изключително важна и ключова, защото след заседанието на съвета в изявление пред медиите вицепремиерът Цветлин Йовчев заявява, че правителството не разполага с данни за наличие на пряка терористична заплаха за територията на Република България. Затова ние настояваме мин. председателя да ни предостави актуализирания национален план за противодействие на тероризма, той трябва да е публичен, за да видим в каква връзка и в каква област се предприема актуализацията на този план и има ли това връзка с кризата в Сирия. И в тази връзка искам да посоча нещо друго – защо това ме е впечатлило и питам? Преди няколко дни в София бе проведена една конференция, на нея слово изнесе президента, говориха експерти по национална сигурност и т.н. На тази конференция за. Директора на НРС заявява, че във връзка с кризата в Сирия НРС и други сродни служби в България разполагат с достоверни данни за реални заплахи за сигурността на страната, за отделни нейни структури, за отделни представители и граждани. Питаме кой казва истината. Затова искаме да видим плана. Има ли терористична заплаха за България, произтичаща от кризата в Сирия или няма заплаха. Защото вицепремиера казва, че няма, а зам. директора на НРС казва, че има. На кой трябва да вярваме? Пак казвам, въпроса е изключително важен и актуален за момента, защото ако има реална заплаха за тероризъм на територията на България или по отношение на структури и граждани, правителството трябва да вземе определени мерки, които да оповести. И това трябва да е известно, защото гражданите са тези, които могат да подкрепят своите институции за противопоставянето на нещо толкова сериозно за обществото. Това е моят въпрос, сега Албена Палпурина.
Албена Палпурина: Другият въпрос, който ще отправим е адресиран към г-н Михаил Миков и той е свързан със зоната на загражденията около НС. В България съществува един много хубав закон за събранията, митингите и манифестациите, който много ясно и точно определя реда и организацията на провеждането на такива събития. На всички е видимо ясно, че по време на протестите НС буквално е барикадирано на отстояния много по-големи от това, което е записано в чл.7 на закона, който ясно казва, че загражденията на НС не могат да бъдат на отстояние по-голямо от 20 метра от сградата. Нашето питане към г-н Михаил Миков като председател на НС и като човек, който е пряко отговорен за администрацията и управлението на тази институция е това, чрез какъв акт администрацията е определила зоната на загражденията на НС, как е съгласувала тези зони, защото те са длъжни да ги съгласуват с МВР и кмета на Столична община, съгласувано ли е с тези органи, кога, искаме копия от тези документи, и се надяваме да получим информация за това как са определяни тези заграждения през цялото време на протестите. Това, което вие имате в момента е една карта със загражденията, които са били разположени в началото на месец юли. Очевидно е, че зоната е много по-голяма от 20 метра, на места достига и до четири пресечки. Това води след себе си и икономически загуби за Столична община. За нас е интересно да получим информация и какви са тези загуби. Нашата позиция е, че по този начин народните представители явно показват своя страх от “любовта на народа” и също така отправят и провокации към хората, тъй като за всички е видно, че протеста е мирен. Освен всичко те многократно нарушават нормите, които са заложени в закона за събранията и митингите. Според закона длъжностните лица, които са нарушили този ред подлежат и на административно наказание. Ще ни е интересно дали г-н Миков ще бъде наказан от кмета на Столична община.
Атанас Атанасов: Едно изречение и сме на разположение за въпроси. Има принцип в демократичните страни – властта за да изисква и да очаква гражданите да спазват правилата първо тя да спазва правилата. Недопустимо е законодателния орган на държавата, този, който приема законите, брутално да нарушава закона. Ако толкова много ги е страх народните представители от гражданите, да променят закона. То е в техните правомощия. Да внесат законопроект и да напишат вътре, че могат да слагат загражденията където искат. Само че на този етап в закона е записано 20 метра. Този въпрос беше поставен от различни страни, никой не даде отговор, защото явно не бе поставен пред когото трябва, затова ние го отправяме към институцията, която трябва да отговори. И искам да ви кажа, че на специалната сесия на общината за сигурността в столицата аз попитах в зала г-жа Фъндъкова и тя ми отговори, че с нея никой не е съгласувал промяната на охраната на НС. На нас ни е ясно, че ако някой е преместил тези заграждения, го е направил самоволно, но трябва да получим отговорите по съответния ред. Благодаря ви. Имате ли въпроси?
Въпрос: Борисов обяви, че ГЕРБ обмисля вот на недоверие и трябва да бъде чут гласът на протестиращите и на РБ. Докога ще се опъвате на подадената към вас ръка?
Атанас Атанасов: Вижте сега, на Бойко Борисов трябва да му е известно, че вратата за неговото връщане в изпълнителната власт през ДСБ е зазидана. Точка. Други въпроси имате ли?
Въпрос: Смятате ли, че в актуализацията на този план са предвидени ограничения правата на гражданите или пък се е променил профила на бежанците?
Атанас Атанасов: С едно изречение искам да ви кажа. Нека ни дадат плана, за да видим какво променят. Знаете, че миналия ден президента Обама удължи с една година срока на извънредните мерки в САЩ. Така се действа държавнически – когато има заплаха държавата излиза, и казва – искаме от вас това и налагаме тези ограничения. Но това не може да се крие, трябва да се обявява публично. Нека обявят какво правят, защото не знаем какво правят. Проблема е в това, че не знаем какво правят и отделни институции говорят различни неща. Вицепремиерът казва “няма заплаха”, а шефа на разузнаването казва, че има. Първо да излезнат и да кажат публично кой крие истината и да ни дадат плана.
Въпрос: Закъснява ли България с това, че няма позиция за Сирия и трябва ли да бъде затворена границата с Турция?
Атанас Атанасов: Не, не трябва да бъде затворена границата с Турция, защото МВР има капацитет да посрещне този миграционен поток. Аз смятам, че там има пробойни, които не са случайни и МВР е отговорно за тях, но някой трябва да пита. Президента и външния министър обещаха да имат единна позиция и ние се надяваме да я чуем.
Въпрос: Според вас колко бежанци можем да посрещнем и какво смятате за изказването на Ангел Найденов, че можем да приемем либийски военни за обучение.
Атанас Атанасов: Вижте, аз съм човек, който много добре познава тези процеси и нямам никакви притеснения, но искам да ви припомня, че една от причините министър – председателя Иван Костов да бъде толкова силно атакуван навремето беше това, че отказа да приеме бежанци при една много по-сериозна криза на нашата граница. Виждате как действат сега – нямат смелост днешните държавници, подвиват опашки, крият се някъде, дават обтекаеми отговори. Това е големия проблем за днешното управление и то е ясно защо – защото те са наемници на една задкулисна власт. Нямат думата.
Въпрос: Т.е. ДСБ са за приемането на бежанците или против и трябва ли да се затвори границата с Турция?
Атанас Атанасов: Границата не сме я затворили и границата не трябва да бъде затваряна. Има правила, има закони, хуманитарна помощ по съответния ред, но не да кажем на всички бежанци да дойдат тук, нали така. Благодаря ви.

Документите може да видите тук и тук

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Йордан Иванов: За първи път пловдивчани постигат такъв...
Важно е на кого ще връчи третия мандат президентът и какво мнозинство ще се...
Любен Иванов: Голяма част от преписките, свързани с...
"Защо ГЕРБ и ДПС, кръгът около Пеевски, провалиха заседанието на комисията "Нотариуса", точно когато започна...
Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...