Предприехме конкретни стъпки за подобряването на здравеопазването в България

Иван Костов: Пред вас сме, уважаеми колеги, представители на ДСБ и Единство, които бяхме поканени любезно от Българския лекарски съюз, да обсъдим и да се съгласим за определени принципи на здравна политика, които да гарантират, че ще има достъп до качествено здравеопазване. След известна работа на нашите екипи ние стигнахме до един сравнително кратък документ, който ще бъде придружен с един допълнителен протокол, в който се съгласихме върху тези принципи. Днес пред вас ще подпишем “Споразумение за общи принципи и действия в здравеопазването“. Ако можем да подпишем и тогава да продължим. Това го правя като домакин, иначе съм един от подписващите се.

Д-р Цветан Райчинов: От името на Лекарския съюз искам да благодаря на ръководството на ДСБ и НС Единство за изключително бързата реакция на предложението на лекарския съюз. Това е предложение да се подпише документ, в началото го бяхме кръстили договор, няколко промени настъпиха в първоначално предложеният текст, сега е споразумение, придружено с план за действие. Такова предложение за сключване на такъв документ беше изпратено до всички партии, но истината е, че ДСБ реагираха изключително бързо, в рамките на два дни. И така стигнахме до подписване на този документ пред вас. Документът съдържа основните направления, точки и стъпки, по които трябва да върви българското здравеопазване, най-вече да се гарантира неговата стабилност, сигурност, достъпност и качество с определени стъпки и действия, които ще предприемем съвместно, независимо от това дали ДСБ е управляваща партия, или е в опозиция, или е в коалиция. Такъв ангажимент поеха те, за което още веднъж им благодаря. Мнението на лекарският съюз е, че основата на реформата в здравеопазването предприеха хората, които и днес са тук, тя просто трябва да продължи в правилната посока. Надяваме се, че ще постигнем национален консенсус поне по една тема в страната, тази за здравеопазването, надявам се и другите партии да приемат и подпишат такъв документ, за да имаме поне една стабилна и сигурна система, и работещите в здравеопазването и пациентите да получат удовлетвореност. Благодаря Ви.

Петър Москов: Понеже документът е съвместен, от една страна БЛС, от друга страна между ДСБ и НС Единство, това е формация, за която вие знаете, че ще се явим съвместно на изборите с цел обединение на десницата. Може и г-н Панчугов да каже две думи, той е председателя на УС на НС Единство.

Христо Панчугов: Здравейте. Това, което се случва в последните няколко месеца показа до какво води отлагането на задачите в българската политика и липсата на ясна воля и поемането на ангажименти по отношение на няколко реформи в България. Изключително озадачени сме от факта, че реформата в здравеопазването почти не е мръднала от 1999г., когато беше поставено нейното начало. Също така сме твърдо убедени, че нито една реформа не може да бъде осъществена успешно без участието на хората, които са реално засегнати от нея и без активното участие на тези, които трябва да извършат реформата. Първата стъпка в тази посока ние мислим, че правим днес. Сигурен съм, че оттук нататък българската политика може само да спечели от ясно разписани задачи и ясно поети ангажименти. Убеден съм, че имаме силите да го направим, съвместно с БЛС и всички останали, ангажирани в системата на здравеопазването.

Петър Москов: Вероятно някои от вас си казват, че това е едно подписване, един документ, ние сме виждали много такива. За нас всички на тази маса това е важен ден, важно начало. Да кажа всъщност какво се случва с това подписване. Първо лекарският съюз чрез този документ, който предлага на политическите партии декларира, че не е част от причините за хаоса в здравеопазването, каквито внушения подава властта напоследък, а е част от решението. Разумна част от разумно решение. От друга страна идеите и принципите, заложени в този документ са били и са идеите, смисъла, който сме влагали ние сините винаги в модернизацията на здравеопазването, за да има качествено здравеопазване. Всъщност от една страна чрез този документ БЛС извоюва в наше лице – в лицето на ДСБ и НС Единство съюзник. Съюзник за важните за лекарското съсловие принципи, политики и действия. От друга страна ние получихме признанието на лекарското съсловие за правилността на политиките ни през годините. За да не бъда голословен, три основни неща, които за нас са особено важни. В този документ ние гарантираме, че със съвместни действия и съвместна политика ще отстояваме принципите на здравноосигурителната система, заложени през 1999г. Това съсича, с експертизата на лекарския съюз и волята и експертизата на десницата. Тънкият разказ, който върви през годините, че имало един хубав социализъм, през който имало едно чудесно здравеопазване, след което е дошла лошата демокрация и здравеопазването се е променило, с този документ съсловната организация и до този момент една политическа сила казваме, че причината за днешния хаос в здравеопазването и изоставянето на принципите на модернизацията на здравеопазването са започнали 1999г. и решението за връщането към тези принципи.

Второ – това, което гарантираме в този документ е, че държавата както изхождаше от тези принципи ще участва солидарно в здравно – осигурителния модел. Това е голямата болка на финансирането на здравната система в момента. Бягството на държавата от заложените и през 1999г. законови и финансови ангажименти към системата на здравеопазването, към нашето здраве. С този документ възлагаме ролята на държавата на гарант за качеството на здравеопазването. Разбира се разработени са протоколи съвместно със съсловната организация, с лекарския съюз и другите съсловни организации. Това означава край на гаврата, в рамките, на която български пациент може да попадне в здравно заведение, което не отговаря на критериите за качествено и модерно здравеопазване. Държавата получава ролята на гарант за това нещо. И трето – за мен не по-малко важно от първите две е това, че ние декларираме и се подписваме под това, че гарантираме през законови механизми, през законови текстове, че парите от здравеопазване, парите от нашите здравни вноски ще отиват единствено и само за лечение на пациентите и възнаграждение на хората, водещи това лечение. Т.е. първо, че с тези пари няма да се строят магистрали или някаква друга обществено – полезна дейност, а ще отиват за лечение. Да, да, Вие се усмихвате, но в момента ситуацията е такава – 2 млрд. от нашите здравни вноски отидоха за инфраструктурни проекти. И второ, че в болниците, в поликлиниките, при личните лекари, тези пари, които касата, т.е. ние като данъкоплатци даваме ще бъдат изразходвани пряко за нашето лечение, а не за да финансират система на здравеопазването, която си е самодостатъчна. И ако трябва да свърша с клише – “Днес е хубав ден за българското здравеопазване”.

Ваньо Шарков: Добър ден и от мен. Аз ще обърна внимание само на един текст от споразумението, което подписахме. Първо искам да кажа, че няма нищо по-логично от това точно ние да подпишем това споразумение, защото с лекарския съюз сме работили много добре през всичките години. Текста, върху който искам да обърна внимание е за заявената готовност, и на ДСБ и на НС Единство на определен период от време да сядаме заедно с БЛС и да анализираме направеното по всички тези ангажименти. Това е формата на контрол на неправителствения сектор, в случая на БЛС върху дейността на тези, в текста е казано, без значение дали са управляващи или опозиция. Защото всички носят отговорност и ние поемаме тази отговорност, като заявяваме готовност да работим заедно с тях по определени конкретни мерки, които да направят българското здравеопазване по-добро. Това е начина, по който трябва да се работи и аз наистина благодаря на колегите, че стигнахме много бързо до това споразумение.

Д-р Юлиан Йорданов: Аз искам да се върна отново 1999г., когато излезе национална здравна стратегия и за първи път тръгна тази реформа в здравеопазването, извършена от правителството на ОДС. Между другото трудна реформа, с която години наред предишните правителства не смееха да стартират, защото тя беше много негативна.

В текста на това споразумение фигурира това, че ние ще седнем отново с политическите партии да седнем и да направим национална здравна стратегия. Лющенето на здравеопазването през този целия период е именно от липсата на една перспективна визия за развитие на здравеопазването. Другото, което искам да отбележа в този документ, това е, че НЗОК като основен финансиращ орган беше бих казал одържавена и тя се ползваше повече от политическите партии и за финансиране на държавата, отколкото за функциите, които тя трябва да изпълнява. Една от основните ни цели е именно да направим тази институция, която беше заложена като независима обществена институция, това отново да се случи с нея и може би тези проблеми и този фалш, който се създава би бил избегнат към настоящия момент. Това са две много важни неща, за които ние благодарим разбира се, че ДСБ и НС Единство се съгласиха и толкова бързо стигнахме до този общ консенсус. Надявам се за една широка подкрепа и да сложим действително началото не на една реформа, аз мисля, че тази дума се изчерпа, а за едно надграждане на този здравно-осигурителен модел, който беше основан, който стартира през 1999 година.

Иван Костов: Въпроси?

Въпрос: Радио К2, г-н Костов, кой е избирателят и народният представител на ДСБ и Единство?

Иван Костов: Пациента, в случая пациента, за който е казано, че първо ще се въведе електронна здравна каса, второ – правата му ще бъдат защитени със закон и това ще даде стабилна основа за легитимни отношения между лекари и пациенти, т.е. между лекуващи и нуждаещи се от лечение хора. Подписвайки този документ, ние се обръщаме, преди всичко, към тези милиони български граждани, защото всички сме пациенти в определен момент, и искаме да им кажем, че ние виждаме решение на техните проблеми.

Въпрос: Може ли да разтълкувате как ще се раздържави здравната каса? Нещо като конкретни стъпки към това, с какви са механизмите?

Иван Костов: Ще почна аз с отговора. Вижте, ние на практика подобни ангажименти записахме и в началото на управлението на ГЕРБ като гаранти, че ще бъде довършена реформата и затова даже се съгласихме да бъдат отделени допълнителни средства и т.н. От тази гледна точка ние повтаряме, защото нашата политика по въпроса за здравеопазване, не е претърпяла някакви драматични промени. Ние поставяме свои основни виждания. Вижданията, ще ме допълнят колегите, за одържавяване на НЗОК, основния финансов аргумент беше, че е взет резерва на НЗОК и беше похарчен за други цели. Това е основен аргумент, че държавата е хазайничела и то по най-недопустим начин. Вторият аргумент е, че държавата окупира ръководството на НЗОК, постави там не само свои, но и поставени лица, но и на монополите, които търгуват с лекарства и лекарствени средства. Това беше битка на нас в парламента години наред, да отстраним одиозния Огнян Донев да не е член на надзора на НЗОК. И третият елемент, за който аз се сещам да кажа е начинът на функциониране на НЗОК, принципите, на които отпуска своите средства. Това предполагам и г-н Райчинов ще го допълни. Това в момента е напълно изопачено с въвеждането на механизми, които нямат нищо общо с обществения интерес от функционирането на НЗОК. Примерно, даваме пари на статистически или исторически критерий и т.н. Ето това мога да кажа по въпроса.

Д-р Цветан Райчинов: Ще добавя и аз нещо по тази тема. Нека не забравяме периода 1997 – 2001 година бяха създадени и гласувани основните закони на здравно-осигурителния модел – Закона за здравното осигуряване, за лечебните заведения, за съсловните организации, които поставиха наистина българското здравеопазване на нова и правилна посока това, което трябваше да се случи. За съжаление това 2001 година спря и тръгнахме назад отново – възстановяване на модели в условията на здравно осигуряване, които са характерни за социалистическото здравеопазване, но няма как практически да се смесят двата модела и те да работят, и е очевидно, че не работят. Затова ние трябва да потърсим път към модел на реално здравно-осигурителен модел за функциониране на здравеопазването, реален здравно-осигурителен модел. Това е най-важното. Тогава касата се управляваше от управителен съвет от повече от 36 души, която по-малката част беше на държавата. Участваха и общини, нямаше още пациентски организации за съжаление тогава и те не можаха да участват, но имаше представители и на общини, работодатели, синдикати и т.н. с конкурс се избираше ръководството на НЗОК и ръководителя й, а не като сега от парламента депутат от скамейката – управител на касата. То е ясно, че този човек избран с гласовете на дадена партия, ще обслужва тази партия, а не интересите на пациентите и това мисля в момента е очевидно. Така че тези всичките неща следва да бъдат направени – независимо, публично, прозрачно ръководство на касата, избор на нейното ръководство, което гарантира ненамеса на държавата в тази сфера, наистина постепенна и поетапна демонополизация чрез допълнителни и доброволни фондове, а по нататък, ако разбира се това се окаже в полза на обществото, и заместващо здравно осигуряване, подобно на модела в Холандия, но това е по-далечната перспектива. За лекарствата, механизми има доста, но сега да навлизаме в тази тема малко ще изисква малко повече време, отколкото разполагаме всички. Има много механизми, които могат да позволят лекарствата да стигнат цени, които са нормални за пазара и приемливи за нацията.

Иван Костов: Д-р Шарков, прочетох последната ни декларация в парламента, която беше пусната и тя е свързана с този въпрос, затова ще Ви помоля да вземете отношение.

Ваньо Шарков: Аз мога да кажа, че по отношение на лекарствената политика в страната ние сме предлагали в рамките на този парламент поне две мерки. Освен, че предложихме цял пакет от неща, които могат да бъдат свършени и от парламента и от изпълнителната власт. Съответно ние предложихме, поискахме проверката от страна на Сметната палата за лекарствената политика в страната. Две мерки ви казвам. Едната от тях – спомнете си колко пъти в този парламент сме предлагали диференцирани ставка на ДДС на лекарствата. И то при положение, че първо навсякъде в Европа освен Германия и Норвегия има такава диференцирана ставка, второ всяка от страните на Балканския полуостров, дори тези, които на са членки на ЕС има диференцирана ставка, трето – това ще намали разходите и на лечебните заведения, и на НЗОК за лекарствата, които се плащат и тези финансови средства могат да отидат за подобряване на здравеопазването въобще. Втората мярка, като заговорихте съвсем в началото за монополите в производството и снабдяването с лекарства, по това предложихме една конкретна мярка, а именно да бъде разкъсана веригата производител – търговец на едро – търговец на дребно. Всъщност в България, благодарение на бездействието на управляващите досега тази верига е постоянна. Едно и също лице е производител, търговец на едро и търговец на дребно.

Иван Костов: И снабдител.

Ваньо Шарков: Да. В крайна сметка, този човек калкулира печалба от почти 50%. Нещо, което едва ли се случва в някой друг бранш, затова в този бранш няма икономическа криза. В крайна сметка обаче проблемът е в това, че се вреди на пациентите и когато български граждани ходят в Румъния или в Гърция, за да си купуват лекарства, наша обща воля – на ДСБ, Единство и БЛС е да промени тази тенденция.

Иван Костов: Аз очаквах Ваньо Шарков да каже част тази декларация. Пет пъти се е увеличил разхода на средства от НЗОК за набавяне на лекарства. Пет пъти.

Ваньо Шарков: Всъщност в нито една сфера няма такова увеличение.

Иван Костов: Аз направих едно проучване във връзка с един доклад, който изнесох. Само тютюнът е поскъпнал повече за това време за това време, само той е шест пъти. Пет пъти, 604 хил. по-малко население. Представете си за какво става въпрос, статистически по-малко, а реално вероятно и повече.

Въпрос: За колко време? Пет пъти, за колко време?

Иван Костов: Пет пъти се е увеличил разхода за лекарства в сравнение с началото на реформата.

Няма такава толкова тежко монополизирана и експлоатирана сфера, както сферата на лекарствата.

Въпрос: Очаквате ли служебният министър да направи нещо по тези стъпки?

Д-р Цветан Райчинов: Служебният министър единствено може да инициира някои от нещата, заложени вътре. Няма технологично време да се осъществи реално която и да е от стъпките. Това, което ние искаме от него е да се смени състава на надзорния съвет на касата, това е в неговите правомощия. Да отидат хора, които имат понятие от дейността на касата, какво, защо се прави и как се разпределят средствата вътре в касата, за да не може сегашния управител, който в момента практически е несменяем, да върши произволни самостоятелни действия.

Петър Москов: Ако мога да допълня. Основна част, голямата част от това, под което сме се подписали днес всъщност е свързано с политики и законодателно мнозинство, законодателни решения. Законодателна база в следствие на стратегия. Това са важни неща. Стратегия, произхождаща от принципите заложени 1999 година. Днешният министър не би могъл да направи това нещо, дори и да иска. Ще кажа какво би могъл да направи той и какво би било лакмус за нас. Знаете, че преди два месеца финансирането на интензивните клиники, където се води борбата за живота на хората, бе намалено двойно от НЗОК. Предишната битност на днешния здравен министър бе предводител на гилдията на анестезиолозите. От негово име в министерството беше внесено искане за връщане на старата методика. Т.е. той сега просто трябва да обърне листа към себе си и да го подпише. Това за нас ще бъде лакмус дали той ще влезе в правомощията си на министър или просто ще изкара два месеца на този пост.

Ваньо Шарков: И още едно последно изречение. Още едно нещо би могъл да направи, макар и за кратко време. Да промени наредбата за специализациите и да направи така, че българските лекари, които завършват да остават в България, а не да специализират в чужбина.

Петър Москов: Ако нямате други въпроси, благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...