Предложения за осъществяване на ефективна младежката политика град Пловдив

Уважаеми арх. Николов,

Представяме на Вашето внимание идеи, чрез които ние – младежите от ДСБ-Пловдив, вярваме, че ще се реализира ефективна младежка политика на територията на нашия град.

1. Спешно Общински съвет – Пловдив трябва да приеме Стратегия за младите хора, която да обезпечи развитието на младежката политика и дейности за следващите няколко години съгласно Европейската стратегия за младежта до 2020 година. До момента са похарчени няколко хиляди лева за изготвянето на младежка стратегия от частна фирма, която обаче не е приета.

2. Създаване на работещ, колективен, консултативен, младежки орган, който да има съвещателен глас при определяне решенията на Общинския съвет и общинската администрация по отношение младежката политика.

3. Премахване изкуствено създадената административна длъжност “Младежки делегат” към Община Пловдив, която изцяло дублира правомощията на омбудсмана на града. Назначеният младеж, приближен до БСП, не е извършнил никаква полезна дейност, а от 2 години получава по 2 минимални работни заплати на месец. Конкретен анализ и становище младите от Синята коалиция изразиха от трибуната на Общинския съвет, но искането ни за отстраняване на младежкия делегат не беше прието.

4. Разширяване на взаимодействието на Общината с университетите и увеличаване достъпа на млади хора до местното самоуправление.

5. Създаване на общински фонд за съфинансиране на младежки проекти. По този начин организации, който нямат необходимите финансови възможности, но имат добри идеи, ще имат шанс да ги реализат на територията на Община Пловдив.

6. Необходима е пълна прозрачност при вземането на решения за отпускането на средства от бюджета на Община Пловдив за финансиране или съфинансиране на младежки дейности и проекти. Важно е да се изгради интернет страница, в която публично да бъдат обявени средствата и спечелилите ги проекти, както и пълна информация за реализирането на дейностите и крайния ефект от тях предвид усвоените средства.

7. Въвеждане на добри практики в подготвянето на европейски проекти в Община Пловдив и ангажиране на опитни специалисти за правилното им управление.

8. Пловдив има нужда от активно работещ Младежки дом. Чрез дейното участие на Община Пловдив той трябва да ангажира младите хора с множество мероприятия и да ги обединява в клубове по интереси, предоставяйки им материална и техническа база. Младежкият дом може да спомогне за засилване ролята на неформалното образование.

9. Създаване и утвърждаване на традиция при провеждане на ежегодна “Младежка седмица на спорта”. Тя ще бъде наситена с множество спортни мероприятия, които да мотивират младите.

10. По-добра грижа за парковите пространства в Пловдив.

11. Необходимо е увеличаване броя и площта на местата за разхождане на кучета в Пловдив, както и добрата им поддръжка.

12. Пловдив има нужда от плувни басейни.

Уважаеми арх Николов,

Разчитаме, че тези и други наши идеи ще залегнат в бъдещите Ви дейности като кмет на град Пловдив.

Желаем Ви успех!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: Общините трябва да са двигателят, основата,...
На 12 септември на последното си редовно заседание за този мандат, Общински съвет Видин...
Радан Кънев: Австрия и Нидерландия нарушават задълженията си...
Популизмът на австрийското правителство много вреди, допълни евродепутатът Австрия и Нидерландия с упорития си...
Атанас Атанасов: Българското контраразузнаване е проспало шпионската дейност...
Много внимателно сме обсъдили цялата ситуация, не сме подходили безотговорно и тук въпросът е...
В Деня на София, 17 септември, Коалиция ПП-ДБ...
“В Деня на София, празникът на града, който обичаме се регистрираме за местните избори...
Грети Стефанова: Бюджетът е огледало, София расте, но...
Гласувах против бюджета на София, защото той е огледало на работата на един общински...