Предлагаме първични избори в Синята коалиция

(+видео)

Екатерина Михайлова: Добър ден на всички. Приключи нашето заседание на Националното ръководство на ДСБ. Две основни теми имаше, които разисквахме и по които искаме да заявим позициите си пред вас. Първата е разбира се подготовката за предстоящите избори и начина, по който да се явим на тях. И втората е тревожните данни, които всеки ден получаваме за цените, за ниските доходи. Тоест, състоянието икономическо и социално в страната. Още повече, че идват и празници и хората усещат още по-осезаемо всички тези проблеми.

По първата тема. Ние отправихме предложение към Съюза на демократичните сили преди няколко месеца. Изготвихме и проект за национално споразумение за президентски и местни избори да се явим като Синя коалиция. Предложихме в случай, че не постигнем съгласие за кандидатите, които излъчват двете партии да проведем предварителни избори за София, за президент, за местата, общините, в които няма постигнато съгласие между двете партии. Да се регистрираме единно в ЦИК под името Синя коалиция и разбира се да търсим разширяване и подкрепа на съответните кандидати, след като сме ги излъчили във формата Синя коалиция. С това, което чухме преди два дена от страна на СДС ние разчитаме, че те стигат до това наше предложение. Тоест, съвпадат идеите за провеждане на предварителни избори за кандидата за кмет на София. Удовлетворени сме, че най-после стигнахме до такова предложение, което беше прието. Тоест, нашето предложение беше прието от страна на СДС. Сега остава да извървим още път заедно, за да проведем предварителни избори, то трябва да ги проведем така, че да се знае кой участва, по какви правила участва и кога ще бъдат проведени така, че да се гарантира честен и открит процес на самите избори. Номинациите на кандидатите, представянето им и провеждането на кампания. Това, което днес публично заявяваме пред вас, ние досега знаете, че сме били много пестеливи да говорим на тема избори и излъчване на кандидати, защото имахме уговорката със СДС да не изнасяме нищо наяве. Но щом като вече е извадено пред медиите предложението на СДС, то и ние трябва да отговорим и да дадем нашето предложение, тоест да стане съвсем открито. Нашето предложение е да се проведат в един и същи ден предварителни, отворени избори за кандидата за президент на Синята коалиция. В същия ден да се проведат отворени предварителни избори за кандидата за кмет на Синята коалиция в София. И такива отворени предварителни избори във всички общински центрове, където до тогава не са постигнали споразумение партиите в Синята коалиция. Според нас подходящи дати за провеждането на такива предварителни избори в един ден и за президент, и за кмет на София, и разбира се там където не могат да постигнат съгласие СДС и ДСБ е 12 юни или 19 юни. Мога да ви отговоря и защо предлагаме тези дати. Защото трябва да има достатъчно време да се подготвят и двете партии и да излъчат кандидатите за съответните позиции да представят своите програми, да се видят посланията, образите които излизат в тези избори. Може това да се случи наистина в рамките на началото на месец юни. Няма да влизам в процедурите. Ние сме провеждали най-успешните предварителни избори в българската история. Говоря десницата. Знаем, че това изисква подготовка на процедури и време, но това не е нещото, с което трябва да ви занимаваме вас. Това трябва ние да си го свършим. Ето защо трябва да се стигне вече до споразумение. Национално между СДС и ДСБ и съответно в София. За изработване на всички тези правила, по които да се мине за провеждането на предварителните избори. Аз ще спра до тук и ще дам думата на колегите си по следващата тема и сме готови да отговаряме на всички въпроси, които имате да поставите.

Димитър Бъчваров: Следващата тема е тема, която засяга всички. Има един проблем на българския пазар, който не затихва, за съжаление. Това е продължаващото повишаване на цените на хранителните продукти. Даже знаете, че министърът на земеделието и храните изрази опасение, че точно покрай Великден могат много от традиционните продукти да имат рязък скок вместо обратното. Както е в по-развитите пазарни икономики. В това отношение искаме да кажем, че не могат да ни успокояват данните за увеличения износ на суровини и зърнени култури, технически, рапица и т.н. Защото в същото време силно е ограничено производството на малките и средни производители и на личните стопанства. Фактически, кризата, грабежите на личните стопанства буквално ги изтласкаха от пазара. Почти цялото зеленчукопроизводство, почти цялото производство на плодове е от внос. И България понася пряко световните тенденции за повишаване на тези цени. Считаме, че това може да се поправи. България има много големи ресурси и традиции, но първо е необходимо правителството да приеме специална програма за защита на личните стопанства. Във всички кметства да се изградят комуникационни системи с бързо свързване с мобилните групи на МВР, за охрана на тези стопанства. Също така да се защитят от мутрите, които диктуват цените на малките пазари. На производителите да се осигури достъп в градовете на новообразувани тържища. Изобщо да излезне българската продукция и като производство, и като качество, и като много предпочитана и привлекателна за външни туристи биопродукция, така наречена. Да се възроди българското земеделие, което ще доведе до един съвсем друг облик на селата. Тоест, това обезлюдяване, което последните статистически данни сочат. Това че много български жители на селата произвеждат земеделска продукция по полетата на Европа и по чужди стопанства, трябва този процес да бъде овладян. Да върнем хората в България. Да възстановим името на България като лидер в Европа в производството на плодове, зеленчуци с изключителни вкусови качества продукти. Ние ще представим нашите предложения на правителството и на компетентните министри съвсем скоро, защото нещата не могат да търпят отлагане повече. Не може картелирания пазар от монополистите и едрото производство на зърнени и основни суровини да решат проблема в България. България би трябвало да се възползва от световната криза в производството на храни и да извлече ползи вместо негативи.

Радан Кънев: Коментират се данните за намаляващи доходи на домакинствата в България. Намаление, което за съжаление продължава и според последните отчети, с които разполагаме. На фона на висока инфлация нетно, тоест чисто намаляване на доходите на българските домакинства и повишаване на стойноста на стоките, които се намират в т.нар. малка потребителска кошница. Тоест, това което ползваме всеки ден. Като особен цинизъм и икономически глупаво отчитаме посланието хората да се въздържат от купуване, защото имало спекула. Спекула означава, че няма честен пазар. Няма друг повод за спекула. Ако правителството прави тази констатация в лицето на министъра на земеделието, то констатира неуспеха си да си свърши работата да осигури честен пазар. Констатира и нещо повече, това за което говори и г-н Бъчваров. Голяма част от продуктите в малката потребителска кошница са стоки, които българинът е свикнал не само да потребява като собствено и качествено производство, но е свикнал и България да изнася. В момента освен с много висока цена тези стоки се характеризират с ниско качество и с това, че в голямата си част са вносни. Тука, ако може да направя една връзка с темата за изборите. Големият неуспех не е просто на правителството на централно ниво. Големият неуспех в производството на малките и средни производители на земеделски стоки и на храни. Големият неуспех в предоставянето на висококачествена услуга на туристите, тъй като през тази година се очаква голям поток на туристи. Когато посещаваме райони, които разчитат на този бизнес те изразяват опасение, че този голям поток ако се сблъска с нискокачествена услуга, с ниско качество на предлаганите храни, напитки и т.н. може за следващите години да бъде разочарование вместо успех. Огромна отговорност имат местните власти. Ще повторя това, което каза г-н Бъчваров, без тържища, на които да се осигурява достъп на реалния производител до търговците така че да има стока с гарантирано качество и гарантиран произход на масата на нашите домакинства и на нашите туристи, няма как да стане и това е отговорност на местната власт. Без осигуряване на възможност за тези производители да пакетират стоката си във вида, в който изискват търговски вериги, хотелски вериги и т.н. те отново няма да стигнат. Ние се срещаме с производителите в населените места в България, аз бях в обиколки на целия североизток, който е ключов производител на всякакви земеделски култури. Хората казват, че нямат достъп до пазара. Защо ни говорите дори за европейски програми, когато ние веднъж произведеното не можем да го продадем. Това е отговорност на властта, да създаде тези честни условия на пазара. Аз мисля, че това ще бъде един голям сблъсък на местните избори. Защото много големи интереси стоят зад това изкривяване на пазара. Видяхме с голямо разочарование, че много от представителите на ГЕРБ в местната власт продължиха тази политика, а не бяха нейна алтернатива. Те задълбочиха връзката между местната власт и местните картели. Най-вероятно с оглед на всички тези икономически предизвикателства и трудности, пред които сме изправени, това ще бъде и големият сблъсък на местните избори. Между обръчите, които са опаковали властта и които изглежда не пострадаха от смяната, там където БСП, например, беше сменено от ГЕРБ и тези политически сили, които искат да осигурят на производителите честен пазар на стоките и услугите им.

Екатерина Михайлова: Въпроси?

Ако все пак се споразумеете със СДС за местни избори и те предложат датата 15 май ще се съгласите ли?

Екатерина Михайлова: Надявам се, че коя ще е датата няма да е препъни камъка на Синята коалиция, защото това не би могло да бъде причина, за да не може да се проведат избори. Трябва да се намери дата, която да бъде такава, че да гарантира честни избори. Аз го казах в началото, че неслучайно предлагаме 12 или 19 юни, защото трябва да има първо правила, по които ще се проведат тези предварителни избори, за да има тези правила е необходимо време. Днес сме 18- ти. В най-добрия случай седмица докато излезнат правилата. След това трябва да имаме кандидати. След това трябва да имаме организация. Споменах, че не искам да влизам в процедурите защото някак си не е работа пред вас за процедури да говорим. Процедурите е работа, която трябва да си свършим по между ни. Но тя е важна, защото тя гарантира честност на изборите. Това, което е най-важно в провеждането на предварителните избори е именно лансирането на образи и идеи, и програми. Ние предлагайки предварителни избори още преди няколко месеца като възможна процедура за президентската кандидатура, както и за кандидата за кмет на София, както и където не са се разбрали по места, го виждахме не само като решаване на конфликти или решаване на задача, която не сме могли през преговори да решим, а като форма на правене и на кампания. Предварителните избори биха могли да дадат много сериозна възможност за всички кандидати на Синята коалиция да направят една предкампания, която който и да спечели след това ще влезе с много по-висока степен не само на разпознаваемост, но и на харесване, но и на възможности в самата изборна кампания. Затова предлагаме тези дати и се надявам, че ще намерим съгласие по този въпрос. Кой ще е кандидата от страна на Демократи за силна България ще го реши столичната организация и ръководство на ДСБ. Не мога аз да ви отговоря в момента, но предполагам, че в най-скоро време те ще предприемат съответните действия, за да решат този въпрос. Ето това е част от правилата, които трябва да се приемат. С колко кандидати се излиза? Кои са кандидатите? От кои партии са кандидатите? Дали само между нас? Все отворени въпроси, на които трябва да намерим отговор.

След като не сте се споразумяли със СДС, ще отидете ли на предварителни избори?

Екатерина Михайлова: Те не се споразумяха.

Около принципите ли имаше различия или около определени кандидати?

Екатерина Михайлова: И по принципите имаше, но това е работа на софийската организация. Те ако искат да дадат пресконференция, преговорния екип, нека да го направят. Аз не съм част от преговорния екип на софийската организация на Демократи за силна България. Аз съм част от преговорния екип на национално ниво. Там ние спряхме нещата докато не решат софийската организация как решават проблемите при тях и тогава минаваме на следващото ниво на решаване на въпроса, а именно за кандидатите за президент.

Какво става ако не се разберете?

Екатерина Михайлова: Трябва да се разберем. Ние държим да бъдем Синя коалиция и да излъчим единни кандидати. Това е позицията на Демократи за силна България. И сме го правили в цялото време, в което сме водили разговори и сме го заявявали публично. Това са нашите решения на партията. Ние се съобразяваме с това и ще продължим в тази посока.

Радан Кънев: Не разбирам детайла, но на въпроса. След като ние сме се съгласили очевидно и сме стигнали до общия извод за начина на издигане на кандидатите къде би могло да бъде несъгласието. Постигаме съгласие около открита демократична процедура. А тук да отговоря частично на въпроса за принципите. В рамките на една такава процедура естествено ще се сблъскат и различия и програмни виждания. Ние не гласуваме само за физиономии. Между другото и ще излезнем от този шаблон на тази изборна кампания, която ни очаква, в която българските граждани се очаква да гласуват за секретни кандидати. А ние до момента нямаме кандидати за никакви позиции от най-големите партии в България. Няма никакви програмни намерения. Явно идеята е да се спечелят изборите не чрез това, в което са убедени хората, а с други методи. Ние в едни открити предварителни избори ще сблъскаме личностите, ще срещнем програмите и в крайна сметка ще убеждаваме още от сега, от пролетта хората защо на есента трябва да изберат Синята коалиция и ще ги убедим.

Всяка партия по един кандидат ли ще издига или неограничен брой кандидати?

Екатерина Михайлова: Точно това се опитвам да ви кажа. За трети път ще го повторя. Искаме подписване на споразумение, за да има правила. Как да ви отговоря аз сега кой колко ще издига? Когато нямаме споразумение и нямаме правила. Нашето искане в продължение на няколко месеца беше и днес продължава да е, да подпишем национално споразумение. Специално за националните избори за президент, а също така и споразумение за това как ще издигаме кандидатите си за местни избори. Без постигане на споразумение, в което има правила няма как да ви отговоря на този въпрос. Мога да ви отговоря, например, ние какво ще решим или друга партия – както СДС каза в петък те какво са решили за София. Но, за да направим общо усилие, трябва да направим общи правила, а не ние какво сме решили. Тоест, повтарям за четвърти път, ние искаме споразумение и правила за начина на провеждане на предварителните избори.

А вие колко кандидати искате да се явят на предварителните избори?

Екатерина Михайлова: Пак ще отговоря. Аз съм част от националния преговорен екип. Искаме споразумение за правила. Ако искаме споразумение, всички тези въпроси се договарят между нас, а не на пресконференция.

Мартин Димитров каза, че СДС не иска да подпише такова национално споразумение.

Радан Кънев: Аз съм чувал много и съм участвал в много разговори по този въпрос, но подобно категорично заявление от г-н Димитров не съм чул. Включително тази сутрин нищо такова не чухме по телевизията. Имало е множество изявления в миналото. Даже мисля, че говорим за преди 2-3 месеца за това, което казвате. Доста сме си говорили от тогава насам и доста сме напреднали.

Относно кандидат-президентската двойка същите проблеми ли имате? В смисъл, да не могат да се намерят хора, да не са ясни принципите.

Радан Кънев: Проблем няма относно кандидат-президентската двойка.

Нали затова ще имате предварителни избори.

Екатерина Михайлова: Нормално е да има предварителни избори.

Димитър Бъчваров: Ако може да допълня. Разговорът започна с проблеми без да има такива. Това, че СДС прие нашето предложение да се излъчи кандидата за кмет на София чрез предварителни избори, е най-доброто и естествено нещо. Това е голяма крачка напред към споразумение. Защото самите предварителни избори излъчват кандидата. Тоест, харесване или нехаресване, това ще го кажат нашите избиратели и симпатизанти. Този въпрос за София е решен, но това, което г-жа Михайлова твърди е абсолютно логично. Същия добър демократичен подход, защото по-демократичен от него не е известен, е да бъде проведен и за кандидатурата на президент.

Не трябва ли да има две споразумения? Едно коалиционно общо преди да има такова за явяване на изборите. Вие какво искате всъщност?

Екатерина Михайлова: Коалиционно, разбира се.

Димитър Бъчваров: Единната кандидатура – какво по-общо от това на изборите. Ние говорим за това колко е напреднал процеса. Ние сме на една крачка от единната кандидатура за София и за президент. Всеки държи до предварителните избори. След предварителните избори има един канидат, който е общ.

Екатерина Михайлова: Може би, нещо не казваме всичко съвсем ясно. Защото за мен е много ясно. Това, което ние сме предлагали и продължаваме да предлагаме е подписване на споразумение, което е, разбира се, е коалиционно затова, че ще се явим заедно на изборите, че ще постигнем единна регистрация в ЦИК под името Синя коалиция. Ще излъчим кандидатите си за президент, кмет на София, кметове на съответните общини и общински съветници. Предложили сме процедури – преговори. В случай на непостигане на съгласие – предварителни избори, както на национално ниво, така и на местно ниво. Днес, тъй като чуваме вече съгласието от страна на СДС за провеждане на предварителни избори за София казваме, че приветстваме това, че е прието предложението за предварителни избори. Искаме подписване на споразумение и провеждане на предварителни избори, както за президент, така и за кмет на София, така и за кметове на общини където не са постигнати съгласия. Със правила, които да бъдат договорени между партиите. На мен ми е ясно, дано да стана ясно и на вас.

Възможно ли е да се обедините около опорни точки, например успешни сини кметове?

Дали във формата Синя коалиция водите преговори с трета или четвърта, друга политическа сила?

Екатерина Михайлова: На много места има вече постигнати съгласия. Има съглания около кандидатите за кмет. Има дори подписани споразумения как точно ще се явят на изборите. Говоря и за общинска листа, и за разширяване на състава на Синята коалиция по места. Когато казваме за предварителни избори, ние говорим там където не са се разбрали. Където няма да има постигнато към датата, която постигнем като съгласие, споразумение и единна кандидатура. Разбира се, че има възможност и на много места това вече се е случило. Около действащи кметове и около други кандидати, които в Синята коалиция се виждат подходящи за местните избори. Разговори и с други се водят.

Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...