ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ

22.02.2010г.

Иван Костов: Националното ръководство на ДСБ прие проект за промяна на централното управление на усвояване на европейските фондове. Причината да го направим, е че правителството наистина успя да получи одобрение на оценките за съответствие на оперативните управления на еврофондовете, но реално усвояването на европейски средства в България все още е много слабо. Тъй като точно реалното усвояване е антикризисната мярка този проект е първа част от нашия план за борба срещу кризата, за който ние сме говорили пред вас. Считаме, че използването на авторитета и аргументите на централното управление са в състояние да решат една голяма част от проблемите, които Комисията за контрол за усвояването на европейските фондове в Народното събрание възприе. Искам да кажа, че Комисията възприе почти всички наши оценки за рисковете, за проблемите и за причините заради това, че еврофондовете не се усвояват с темпото, с което ние всички желаем да става. Ние сега, разчитайки на тази оценка и на това единство във възгледите, предлагаме този проект. Изпращаме го на министър-председателя. Не искаме да го коментираме преди това с медиите, тъй като желаем реално да помогнем да се вземат управленски решения, които да помогнат на страната. Поставяйки усвояването на европейските фондове на най-високо място в своите политически цели. Не искаме да правим политика искаме да помогнем. Разбира се очакваме на среща с министър-председателя, която сега обявяваме, че сме поискали да разкажем и да покажем този план.

Проектът представлява наистина промяна на начина, по който в момента централно се управлява усвояването на европейските фондове и има графично представяне. Може да бъде представен пред по-голяма публика. Изобщо изработен е както трябва.
Предполагаме, че веднага след срещата с министър-председателя, през тази седмица се надяваме това да стане, ние ще направим специална пресконференция и аз и колегите ми ще ви запознаем с това, което предлагаме.
Какви са дефектите на сега съществуващите структури. Вие винаги сте казвали, че сегашната администрация е тежка и не желае сама да се реформира. Къде трябва да се пипне?
Иван Костов: За това можем да говорим, защото вече е обсъждан въпроса и е прието нашето предложение за причините за тези проблеми, които се явяват в усвояването. Първата причина е обстоятелството, че има институционален конфликт. Той е в изпълнителната власт и се дължи на обстоятелството, че персонално в лицето на министъра на финансите е съчетана ролята да пази балансирана бюджетна позиция, а от друга страна да бъде вицепремиер по усвояването на европейските фондове. Тези две цели влизат в конфликт при определени обстоятелства, каквито често се случват при управлението на бюджета в страната и винаги конфликта се решава в полза на финансовото министерство и във вреда на усвояването на европейските фондове. Втората причина е феодализацията. Под феодализация разбираме такава широка степен на самостоятелност на управляващите органи на европейските програми, на оперативните програми, която прави администрацията безконтролна. Вие знаете, че напоследък се създаде едно звено за одит на проекти, но както предварителния контрол, така и контрола за законност, за целесъобразност на решенията и последващия контрол за административни нарушения и противодействие на корупция и конфликт на интереси в момента не се упражнява по централен начин. Поради което липсва тази дисциплина в усвояващата администрация. Ние считаме, че това може да бъде избегнато през промени в системата за управление. Третото, е че целеполагането в процеса се нуждае от особено и сериозно внимание. Целеполагането е сложен процес. Той е съобразяване от една страна с европейските стратегически документи. Вие знаете, че изтече Лисабонската стратегия през миналата година. Предстои в момента да се работи за стратегически европейски документ, но има вътрешни стратегически документи. Това е стратегическата референтна рамка. Има един план за развитие на страната, който обаче не е одобрен. На практика всички, които участват в процеса на усвояването и които са страни бенефициенти на европейските фондове нямат една актуализирана целеполагаща политика и стратегия. Това трябва да бъде и роля на новата система за управление. Тоест редица неща трябва да бъдат решени и ние считаме, че това трябва да бъде направено чрез тази промяна.
Даниел Митов: В момента буквално е унищожена хоризонталната връзка между отделните министерства и дирекции като на практика всяко едно от тези министерства и дирекции си пишеше стратегии за развитие само, за да може да се отчете някаква дейност пред Брюксел и пред Европа. За тези стратегии липсваше каквото и да било финансиране и каквато и да е политическа отговорност. Не се адресираше към когото и да е, за да могат тези стратегии да бъдат изпълнявани. Това също е нещо, което ще бъде решено с този план.

/Документа с първата част от антикризисните мерки може да бъде изискан от централата на ДСБ/

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...