Правителството ни да се пребори за еврото

Иван Костов: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

Уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги народни представители! От името на Синята коалиция Ви уверявам, че ще подкрепим и ще гласуваме за това решение.

Първо, защото то дава съгласие на правителството да участва в преговори и да договори Договора за стабилност, което е форма на даване на мандат за преговори и за сключване на споразумение.

Ние приветстваме поставянето на условия за подкрепа от страна на правителството на този договор. Частично тези условия са спазени, частично предстои да бъдат отстоявани. В този смисъл ние сме за това – веднага след ратификацията да задейства правилата на Раздел III, като се отложи обаче изпълнението на Раздел IV „Координация на икономическите политики”. Това е правилно решение според нас.

Ние виждаме засега във варианта на договор, че има гаранция, че няма да има финансови задължения и финансови ангажименти, от друга страна, няма да има и хармонизация на данъчната политика и обаче настояваме правителството, преговаряйки, до края да не допусне появата на такива ангажименти, защото знаем, че имаше желание това нещо да стане.

Ние сме за това в процеса на преговорите да се поискат още няколко неща, за които беше дискутирано по време на общото заседание на комисиите.

Първо, да отпадне изискването за координацията на големи реформаторски действия на правителствата, записано в Раздел IV, дори и след влизането на страната ни в Еврозоната.

Има такова задължение за координация на политиките и на реформите в рамките на Европейския съюз. Поставянето на това задължение тук във връзка със спазването на правилата за стабилността на еврото е излишно. То разфокусира воденето на икономическите политики. Основната политика, която е важна за България в следващите години, е настигане на средното ниво на развитие на европейските страни, а не друг приоритет.

Второто нещо, което ние настояваме правителството да се опита да реализира до края на преговорите, без да го поставяме като условие, но ще бъде много полезно за страната – България да стане наблюдател в евроSummit. Не знам как ще бъде преведен в окончателния вариант този термин, но този орган в противен случай, ще свежда по усмотрение взетите решения на страна като България след подписването на договора. В този смисъл добре е да не бъдем информирани по усмотрение, а да бъдем наблюдатели, дори наблюдатели с право на глас, тогава, когато се обсъждат важни решения, засягащи нашата страна.

 Искам да отправя едно предупреждение към всички – и към българското правителство, и към народните представители: този договор сам по себе си няма свойството да реши проблема за стабилност на еврото и няма свойството да реши дълговия проблем на изпадналите в затруднение страни. Искам дебело да подчертая това.

Предвиденият механизъм в договора се задейства, но стопява относителния дял на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт на задължените страни в продължение на много дълъг период от време, тоест той няма непосредствено действие и не може да има. Това го разбират всички, които са запознати с финансовата страна на въпроса. От тази гледна точка нека всички да разбираме колко важни са усилията на отделните държави, които са изправени пред дълговия проблем, да виждаме, че ефективно решение на дълговия проблем може да бъде намерено в страни като Италия, Испания, Португалия, Ирландия, тоест тези, които имат проблем.

Да пожелаем успех на нашите южни съседи в решаването на този проблем. За Гърция този пакт, този Договор за стабилност няма никакво значение в момента. Трябва да го разбираме това. Напротив, той е неизпълним за гръцката страна в този момент. От тази гледна точка да пожелаем успех на тези правителства.

Втори въпрос – ако се приеме пактът, Договорът за стабилност, отпадат всякакви критерии за въвеждането на еврото в страната. Всякакви останали критерии от типа на Маастрихтските и прочие, които бяха въведени като условия за да се влезе в Еврозоната, стават абсолютно ненужни и това добре трябва да бъде разбрано и защитено от българското правителство в последващите му действия.

Ако се търси начин да бъде укрепена Европа със силна реформа в момента, трябва да се отвори зоната на еврото за страните, които, както правилно каза министърът на външните работи Николай Младенов, са източник за стабилност в Европейския съюз и не носят рискове и не пораждат дългов проблем, и не пораждат проблеми в преодоляването на икономическата криза.

Разширяването на Еврозоната в момента, след като страната ни ратифицира този договор, разбира се, няма да породи каквито и да било рискове за останалите страни. Самата ратификация на този Договор за стабилност е мощно оръжие на българското правителство да поиска да се опрости механизмът и да стане автоматичен дори за страните, които са го приели при желание да влязат в Еврозоната. Защото се регулира най-мощният инструмент за правене на политика – това е бюджетният дефицит и държавният дълг. След като той се лимитира по този сигурен начин и след като ще има една-единствена Европейска централна банка, която ще регулира паричното обращение в Съюза, ние няма как да породим риск, макар и бедни, макар и слаби, ние сме страна, която в момента може да влезе в Европейския съюз, защото, както правилно се каза, сме дисциплинирани. Ето в продължение на четиринадесет години поддържаме тази дисциплина.

Предлагам на правителството да анализира тази позиция и да я приложи по-нататък в своята външна финансова политика. Благодаря за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...