Правителството да спре АЕЦ “Белене”

(видео)

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от ПОДНС внасяме проект за решение относно проведения на 27 януари 2013г. национален референдум с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 13.02.2013г. Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

С провеждане на референдума от 27 януари 2013г. българската демокрация направи нова крачка напред. Резултатът показа че:

– огромна част от българските граждани не приемат строителството на нова ядрена електроцентрала в Белене;

– мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните институции – парламент и правителство – при решаването на въпроса за посоката на развитие на ядрената енергетика в България;

– Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен срок.

Обстоятелството, че законът е предвидил при участие над 20% от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от парламента, показва необходимостта от ново решение. За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България приема следното:

РЕШЕНИЕ

1. Подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката Белене и настоява за окончателното му прекратяване.

2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ “Козлодуй”.

3. Настоява правителството да обяви открит международен търг за продажба преди доставката в България на поръчаното, произведено и заплатено оборудване за АЕЦ “Белене”.

4. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка “Козлодуй”.

София, 11.02.2013 г. Народни представители:

Мотиви

Проведеният на 27 януари 2013г. национален референдум на тема “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” показа, че не повече от 12% от българските гласоподаватели са съгласни да се строи АЕЦ “Белене”. Този брой на гласувалите “за” доказва, че този проект не се ползва с подкрепа от българските граждани. Това дава основание да заключим, че проектът трябва окончателно да бъде прекратен. Още повече, че похарчените досега 1,8 млрд.лв. по този проект доведоха НЕК да състояние на фактически фалит.

Предлаганият проект за решение е в съответствие както с волята на българските граждани, така и с изискванията на чл.23, ал.3 от ЗПУГДВМС, съгласно който при участие на повече от 20% от българските граждани с избирателни права в Национален референдум, въпросът се внася в Народното събрание, което се произнася в тримесечен срок с решение и мерки за неговото изпълнение.

София, 13.02.2013г. Народни представители:

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС отхвърли предложението на инж. Грети...
Атанас Атанасов: България ще продължи да помага на...
Преди 2 години Путин нападна Украйна, защото тежко подцени способността на един народ да...