Правителството да защити конкуренцията

(видео)

Радан Кънев: Добър ден. Основната тема на днешното Национално ръководство беше тази за икономическите предизвикателства на България, във връзка с проведените избори в Гърция, в комбинация с изключително нестабилната икономическа ситуация в Румъния през последните месеци и също така политическата нестабилност, която сръбските избори показаха. Ние сме загрижени, че до момента правителството на България не дава никакъв знак за политическите и икономическите проблеми, които биха могли да последват в България и мерките за задържане и насърчаване на инвеститорите, съхраняване на икономическата активност и икономическия растеж в едни вече по-трудни за България глобални условия и по-рискови. Давам думата на г-н Бъчваров за кратък коментар.

Димитър Бъчваров: Здравейте и от мен. Известни са ви събитията, които се случиха в Гърция. Практическите шансове да се образува правителство, което да осигури по-нататъшно споразумение с кредиторите клонят към нула. Очертава се един негативен сценарий за Гърция, включително евентуално излизане на Гърция от еврозоната, което ще доведе до големи сътресения в целия регион. Не толкова за самата еврозона и Европейския съюз като цяло, но безспорно ще засегне околните страни, които имат много големи икономически връзки и стокооборот със самата Гърция. Какво следва от това за България, пряко и непосредствено, ако разбира се този най-лош сценарий се случи. Аз впрочем все още тая надежда, че някакъв разум ще надделее в гръцките партии и че няма да разиграят варианта с нови избори, който ще постави на изключителни изпитания гърците да покриват задълженията си, както и на Европейския съюз да търси решения на дълговата криза в тази страна. Но ако все пак се стигне до там, България трябва много силно, много непосредствено, много ясно да демонстрира своята стабилност, финансова, дългова, икономическа, впрочем икономическа не, не икономическа, да не отиваме чак до там, и да даде възможност да стане център на стабилизация на района, на рестабилизация на района. Т.е. сега е моментът България да осребри усилията на няколко правителства подред, да се поддържа нисък външен дълг, стабилна валута, всъщност нашата валута е равносилна на еврото по своята стабилност Валутния борд, да привлече инвестиции, да изнесе известни ползи, да стабилизира района и след време, когато Гърция се съвземе и излезе от тежката рецесия, всъщност България да стане един център, който да спомогне за това. Затова се иска от правителството много ясна политика, предварителни действия, изисква се внимателно наблюдение на всички базирани основни центрове на големите търговски фирми, базирани в Гърция и покриващи в региона, изисква се политика за привличането им евентуално в България, изисква се много, много силна воля за изтъкване на стабилността, която ние всички сме платили с много големи жертви. Засега не виждаме някаква реакция по този въпрос, освен общата загриженост за нещата, които се случват в нашата съседка. Ние считаме, че правителството трябва да реагира на събитията от тук нататък, много непосредствено да реагират първо, да видим инициативи и да видим по този начин дали ще постъпи както ние намираме, че е задължително и редно. Разбира се ще изпреваря един ваш въпрос – вие ще питате за стабилността на банките и т.н. каквото и да стане в Гърция, дори евентуалното напускане на еврозоната и преминаването към драхма, към национална валута. Трябва да имам предвид, че т.н. гръцки банки са български, че само собствениците са гръцки лица, т.н. банки майки и че ние разчитаме, че БНБ продължава наблюдение и контрол и че няма основание за някаква особена паника или негативни настроения по този повод. Напротив, даже може би това, ако се отиграе от българска страна да доведе до някои положителни страни. Разбира се не можем да пропуснем факта, че Европейския съюз донякъде се провали с разрешаването на гръцката криза. Това е факт. Провали се не чрез опитите си за помощ, чрез така да се каже техническите средства, а се провали политически. Това е политически провал. Той е по-голям от чисто финансовия, дълговия, технически провал. В този смисъл предстои в целия ЕС много бързо и много адекватно да се потуши кризата, не само по линия на финансовите мерки, но по линия и на политическите, по отношение на други застрашени страни, така че да не настъпва по нататъшна дестабилизация в еврозоната, да не се увеличават лихвите по държавните облигации, по бъдещите дългове, които евентуално страните трябва да поемат, за да заместят съществуващи такива. Предстоят много интересни събития, които ще покажат дали финансово ЕС има необходимата зрялост, за да посрещне подобни кризи. Разбира се ще следим с вас внимателно събитията и от политическата им страна.

Радан Кънев: Аз ще добавя и нещо конкретно. Както знаете наше предложения големи, сериозни за изменения закона за защита на конкуренцията са депозирани отдавна в парламента. Има депозирани дори по-отдавна и други предложения голяма част, от които изхождат от браншови организации. През последната седмица това беше доста актуална тема. Ние сме убедени, че това е много спешна мярка, защото тя решава поне частично проблема с монополите, в голяма степен проблемите на малкия и средния бизнес, а именно там е двигателят, който може да даде българския отговор на тези опасности, които не зависят от нас. Ние не можем да влияем на политическите решения на гръцките избиратели, но можем да влияем на пазарното поведение на българските малки фирми, като чрез засилване на правилата за конкуренцията им дадем шанс най-малкото срещу монополите. Призоваваме правителството да внесе спешно всички тези изменения на закона за защита на конкуренцията, за да бъдат те обсъдени и приети от Народното събрание. В контакт сме и ще проведем среща с българските производители, които са внесли техни предложения в закона за защита на конкуренцията. И сме на разположение за въпроси.

Въпрос: Може ли да уточните как точно да осребри България положението си в региона и какви инициативи трябва да предприеме правителството?

Димитър Бъчваров: Ние не знам за инициативите от страна на правителството, нали точно това се опитах да обясня. Не сме чули още официална позиция, а може би няма и да чуем. По-важно е какво ще направят т.н. икономически министерства, как ще прочетат развръзката на гръцката криза и какви мерки ще приемат, стабилността на България да стане център за оздравяване на целия район. Защото да не си правим никакви илюзии, евентуалното напускане на еврозоната, т.е. фалита на Гърция и напускането на еврозоната, ще нанесе допълнителен тежък удар на целия регион и на ЕС също, но преди всичко основните сътресения ще настъпят тук в околните страни. Примерно ще цитирам следното – знаете колко много български, сезонни и постоянни гурбетчии, ще използвам тази дума, има в Гърция, представете си една голяма част е много възможност да се върнат масирано, това ще натовари изключително тежко социалните фондове в България, примерно. Възможните резултати. Другото е да не се допусне паника по отношение на т.н. гръцки банки, която не би имала никакво основание, независимо от това, което ще се случи. Т.е. да се излезе с честно, открито и компетентно мнение по процесите, които стават. И третото, което споменах, това е да се видим как ще реагират базираните в Гърция бизнес центрове, които покриват региона, включително и България, която ще може да им осигури по-стабилни и по-добри условия от Гърция в този тежък момент за тяхното пребазиране. Това би било една абсолютно отговорна политика, която би донесла предимства на България.

Въпрос: ДСБ могат ли да изготвят, ако правителството не съумее да се справи със задачата, такива икономически мерки за сетен път? Готови ли сте за това?

Димитър Бъчваров: Ние сме винаги една крачка напред, това е основното свойство на нашата партия, по отношение на икономическите проблеми, особено по отношение мерките за справяне с криза. Да, ние сме готови с такива виждания.

Радан Кънев: Аз както споменах конкретни много сериозни законодателни предложения отлежават в парламента и това е воля на мнозинството.

Въпрос: По отношение на решението на СДС какви са вашите очаквания и ако все пак кажат “не”, какво прави ДСБ?

Радан Кънев: Аз на първо място искам да кажа, че това е политическо решение на Съюза на демократичните сили и няма да коментираме нито процесите, които текат в тази наша партньорска партия, нито ще правим прогнози какъв ще бъде изходът от това решение. От друга страна няма да го омаловажим с оглед на тези икономически предизвикателства, за които говорим и които всеки български гражданин вижда в момента. Съществуването на една обединена, силна, реформаторска десница е много важно за българските граждани. те показаха на последните избори със своя глас, че подкрепят обединена Синя коалиция и отхвърлят моделите на разединение. аз съм сигурен, че тяхната мотивация е точно такава, те искат сериозен играч за икономическите предизвикателства на България, в българската политика.

Въпрос: Извинявайте, но последните проучвания сочат точно обратното. И ако не се случи този съюз със СДС те ще създадат коалиция с други партии.

Радан Кънев: Значи, ние сме готови да отговорим на тези икономически предизвикателства и на очакванията на избирателите, които подкрепиха Синята коалиция.

Въпрос: Кажете ни конкретно. Това и аз мога да изляза да го кажа.

Радан Кънев: Конкретно ние сме готови да се явим на тези избори и самостоятелно, ако това е волята на Съюза на демократичните сили, готови сме включително с икономическата си програма, защото това е важният въпрос и това е, за което десните избиратели ще гласуват.

Димитър Бъчваров: Може ли нещо да допълня, би трябвало въпросите да се разглеждат така: по начало политически коалиции се създават на база общо идейна основа и общи политики. Ние засега не виждаме такива различия, фундаментални, които да бъдат обективна, да дават политическа обективна основа за едно разпадане на тази коалиция. Ние сме готови с нашата програмна визия по всички аспекти т.е. само по себе си това показва, че ние сме готови да посрещнем изборите.

Въпрос: А има ли вариант Иван Костов да….

Димитър Бъчваров: Но не можем, не можем и не можем да разберем, така отделни хора, според нас, които апелират за разпадане, разрушаване на тази коалиция поради някакви лични взаимоотношения или неприязън или изобщо на някаква личностна основа това е незряло, това е неадекватно.

Въпрос: Има ли готовност, ако Синята коалиция се разпадне, Иван Костов да се оттегли като лидер?

Радан Кънев: Съвсем спокойно мога да отговоря на този въпрос. Значи, ние и колегите от СДС говорим за 13% безработица за няколкостотин фирми фалирали през последните години за близо половин милион души заети по-малко за последните 2 години в България. Ако на този фон някой персонализира дясната политика я прави през конкретни имена и си представя политиката като пазарлък, затова кой да е лидер на друга партия ей тоя не е нашия разговор.

Въпрос: В този смисъл краен ли е на Мартин Димитров, с изказването си, че ще подаде оставка, ако СДС реши да тръгне самостоятелно?

Радан Кънев: Процеси, аз с това започнах, процеси в рамките на СДС няма да коментирам ние сме партньори и имаме коректни отношения.

Въпрос: Как ще коментирате тогава писмото на НДСВ към СДС за коалиция и дали би трябвало да изпратят такова до вас. Вие самите казахте, че те са силна дясна коалиция.

Радан Кънев: Понеже не сме обсъждали писмото на НДСВ ще си позволя личен отговор. Убеден съм, че писмо от НДСВ няма да получим и съм много щастлив. Това е една от причините да съм в ДСБ.

Димитър Бъчваров: Бих все пак допълнил на тези, които апелират да се оттегли Иван Костов като някакво разковниче едва ли не на десния възход, бих попитал всеки един от тях, ако бих имал възможност, коя точно идея на Иван Костов, кое негово виждане, коя точно политика не споделят, защото, разбирате ли, другото е не го харесваме като, просто така не го харесваме като човек. На това не може да се гради политика, на това може да се гради интрига, а интригите в политиката винаги приключват зле.

Въпрос: Може ли още един въпрос по темата? Появиха се спекулативни твърдения, че ако не се получи Синята коалиция ще отидете в коалиция с Меглена Кунева.

Радан Кънев: Вие казахте “спекулативни твърдения”. Аз чух г-жа Кунева и г-н Вълчев, които еднозначно казаха, че бъдещата им партия ще се яви на избори самостоятелно. Никога в ДСБ не е обсъждан такъв вариант, но чудесно познавам настроенията на хората и мога да ви кажа, че няма да се случи такова нещо.

Въпрос: А Вие припознавате ли партията на Кунева като дясна?

Радан Кънев: Ама на този въпрос аз съм, аз съм уморен да отговарям. Какво значение има дали припознаване партията на Кунева като дясна? Първо няма партия, а второ значение имат други неща, а не етикетите. А това, което до момента и пак казвам, това е малко ранна критика, защото партията не е готова това, което виждам е пълна липса на идеи по икономическите проблеми. Оригинални фрази с нулево съдържание зад тях.

Благодаря!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...