ПРАВИЛНИК №6 за определяне на кандидатите за европейски депутати на Демократи за силна България

1. Издигане

1.1. Кандидат за европейски депутат в листата на ДСБ може да е всеки член и регистриран симпатизант на партията, както и всеки български избирател, споделящ Устава и програмните документи на ДСБ и отговарящ на изискванията за членство.

1.2. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за европейски депутати.

2. Условия за кандидатиране

2.1. Кандидатът за европейски депутат писмено заявява намерението (съгласието) си да бъде номиниран пред Националното ръководство. В случаите, в които кандидатът е издигнат от орган или структура на партията, се представя и предложението или протоколът от съответния орган или структура на партията.

2.2. Към подаденото заявление кандидатът попълва личен формуляр, утвърден от Националното ръководство, и писмен текст (до 2 машинописни страници) със своята аргументация за участието си в политиката, намерения и умения в съответните области, в които би бил полезен.

2.3. Копия от документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се представят на Комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности (оттук нататък Комисията) в 3-дневен срок след постъпването им.

3. Правомощия на Комисията

3.1. Комисията събеседва с кандидатите, провежда тестове за проверка на мотивацията и на качествата им.

3.2. Кандидатите, които са народни представители от ДСБ, не преминават през подбора на Комисията. Техните кандидатури се предоставят направо за гласуване.

3.3. Комисията има право да не одобрява кандидатура с мотивирано решение на основание чл. 44, ал. 3 от Устава.

4. Провеждане и правомощия на регионалните събрания

4.1. Провеждат се 6 /шест/ съвместни заседания на регионални събрания в страната, на които се предлагат одобрените от Комисията кандидати, информират се делегатите за източниците на номинациите им и биографични данни за тях. Кандидатите се представят при равни условия.

Шестте съвместни заседания на регионални събрания в страната (наричани по нататък “съвместни заседания”) се провеждат по предварително определен от Националното ръководство график на следния териториален принцип:

1. Ловеч, Плевен, Враца, Видин, Монтана – провежда се в Плевен;

2. Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Силистра – провежда се в Русе;

3. Варна, Добрич, Шумен – провежда се във Варна;

4. Бургас, Ямбол, Сливен – провежда се в Бургас

5. Пловдив-град и област, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян – провежда се в Пловдив

6. София-град и област, Благоевград, Кюстендил и Перник – провежда се в София.

4.2. Регионалният координатор свиква регионално събрание на съвместните заседания по реда на чл. 46[1]от Устава на ДСБ.

4.3. На съвместното заседание регионалното събрание чрез гласуване подрежда номинираните кандидати.

4.4. Делегатите на събранието гласуват в съответствие със своята съвест и убеждения, като се съобразяват с качествата на кандидатите, с техните лични политически умения и знания.

4.5. Регионалните координатори представят протокола от съвместното заседание на регионалните събрания на Националното ръководство в 3-дневен срок от провеждането му.

4.6. Резултатите от избора от съвместното заседание на регионалните събрания се сумират от Националното ръководство и се обявяват.

5. Обжалване

За нарушения на настоящия правилник кандидатите за народни представители могат да подадат жалба пред Регионалния арбитраж в 7-дневен срок, който е длъжен да се произнесе в същия срок.

6. Допълнителни разпоредби

6.1. Сроковете на процедурите за издигане кандидати за европейски депутати, описани в настоящия Правилник, са:

6.2. Документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се подават от 11.01.2007 г. до 31.01.2007 г.

6.2.1. Комисията събеседва с кандидатите от 01.02.2007 г. до 05.02.2007 г.

6.2.2. Съвместни заседания на регионални събрания в страната се провеждат от 05.03.2007 г. до 20.03.2007 г.

7.1. Сроковете на процедурите за издигане кандидати за европейски депутати за изборите през 2009 г., описани в настоящия Правилник, са:

7.2. Документите по чл. 2.1 и чл. 2.2 се подават от 05.03.2009 г. до 16.03.2009 г.

7.2.1. Комисията събеседва с кандидатите от 16.03.2009 г. до 22.03.2009 г.

7.2.2. Съвместни заседания на регионални събрания в страната се провеждат от 22.03.2009 г. до 05.04.2009 г.

8. Правомощия на националното ръководство

8.1.Националното ръководство, като се съобразява с подреждането на кандидатите за европейски депутати от регионалните събрания и в съответствие с правомощията си по чл. 17 на Устава и при сключени коалиционни споразумения, определя водач на листата, който председателят на партията регистрира.

9.1. Водачът на листата за европейски депутати участва като кандидат само в изборите за Европейски парламент.

Този правилник се приема въз основа на глава VІІІ от Устава на партия “Демократи за силна България”.[1] (на принципа на чл. 46 от Устава на ДСБ, а именно:

1. Регионално събрание на членовете на общинските (районните) организации в избирателния район се провежда на делегатски принцип, на базата на получените гласове на последните парламентарни избори. Квотата на делегатите от общините (районите) се определя от Националното ръководство.

2. Народните представители от избирателния район са делегати на събранието по ал. 1.

3. Делегати на събранието са председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общините с районно деление. )

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Радан Кънев за Шенген: Заложници сме на бързорастящата...
Няма никаква формална или законова причина за отказ на приемането на България и Румъния...
Кристина Петкова: Не сме забравили нито един от...
Намирам поредното вето на президента Румен Радев за срамно и унизително. Срамно е, защото...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...