Правила за представяне и определяне

Представянето и определянето на кандидатите на ДСБ за евроизборите е напълно открито за обществеността и справедливо за всеки кандидат. Националното ръководство, Националният предизборен щаб и регионалните координатори са безпристрастни и коректни към кандидатите.

Националното ръководство представя кандидатите с техните биографии на национална пресконференция. Кампанията за определянето на кандидатите за евролистата се представя на сайта на ДСБ https://dsb.bg.

НПЩ предоставя еднакъв обем информация на кандидатите и ги кани на съвместните заседания на регионалните събрания (по-нататък “Заседанията”) на партията за представяне и спечелване предпочитанията на делегатите.

НР на ДСБ определя следния Регламент на Заседанията:

Регламент на Заседанията

1. Регионалните координатори на ДСБ организират и провеждат общо шест Заседания. На тях, при равни условия, предлагат на делегатите лицата, одобрени от Комисията за подбор и подготовка на кандидати за изборни длъжности. При регистрацията си делегатите получават информация за номинациите и биографиите на кандидатите.

2. Конкретният график за провеждането на заседанията се утвърждава от Националното ръководството за съответната година на избори.

3. Заседанията се председателстват от регионалните координатори по ред, уточнен от тях. Всеки координатор предлага за гласуване мандатно-изборна комисия от делегатите на своя регион.

4. В началото на Заседанието се разяснява какви са отговорностите и правата на европейските депутати.

5. Редът за представяне на кандидатите се определя чрез жребий преди всяко Заседание.

6. Кандидатите имат по пет минути за представяне и обръщение към делегатите. След това всеки кандидат има три минути, за да отговори на писмено зададени въпроси от делегатите. Заради равнопоставеността, водещият прекъсва кандидата при превишаване на времето.

7. Делегатите гласуват, след като изслушат всички кандидати. Предпочитанията им са в съответствие с тяхната съвест и убеждения, като се съобразяват с личните и политически качества на кандидатите.

8. Всеки делегат гласува с една интегрална бюлетина. На нея са написани имената на всички кандидати, подредени по изтегления жребий (т.5). Делегатът разполага с пет предпочитания (гласа), които означава със знака “Х” срещу името на кандидата. За да бъде действително неговото гласуване, трябва да отбележи най-много пет и най-малко три имена.

9. Гласуването се извършва в отделни урни за всеки регион. Всяка мандатно-изборна регионална комисия класира кандидатите според получения брой гласове и обявява резултата пред Заседанието. Непосочените кандидати не получават гласове.

10. Регионалните координатори представят на Националното ръководство протоколите от съвместните Заседания, включително от проведените гласувания.

Определяне на листата на ДСБ за изборите за Европейски парламент

1. Крайното класиране на кандидатите се определя според общия брой получени гласове от делегатите на шестте Заседания. На първо място се класира кандидатът, получил най-много делегатски гласа.

2. В случай на еднакъв брой гласове, по-предното място се заема от кандидата с повече първи класирания от регионите. Ако и те са равни – с повече втори и т.н.

3. Преди обявяването на окончателния резултат Националното ръководство информира всеки кандидат за заеманото от него място и му поставя въпроса приема ли определеното му от делегатите място. Ако не е съгласен, следващият кандидат заема неговата позиция.

4. След получаването на съгласието на кандидатите Националното ръководство обявява окончателната листа.

Примерна бюлетина

Вие имате пет предпочитания, които отбелязвате със знака “Х” след името на желания от Вас кандидат. За да бъде валиден гласът Ви, трябва да използвате не повече от пет и не по-малко от три знака “Х”.

Иван Иванов

Х

Димитър Димитров

Кирил Кирилов

Дойчин Дойчинов

Х

Гергина Гергинова

Цветанка Цветанова

Григор Григоров

Х

Христо Христов

Х

Александра Александрова

Х

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...